Ranking kont

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Systemy bankowości elektronicznej są obecnie bardzo zaawansowane, przez co korzystając z Internetu, możemy wykonać niemalże każdą operację na rachunku osobistym. Siedząc przed komputerem, można otwierać depozyty, brać kredyty, czy też wykonywać przelewy. Zdarza się jednak, że skomplikowane systemy bankowe zawodzą i w wyniku ich błędu bądź niewyłapanego błędu ludzkiego coś dzieje się inaczej niż chciałby tego użytkownik. Często błędy te dotyczą przelewów bankowych.

Polecenie przelewu

Aby wykonać przelew z rachunku bankowego, po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej należy podać numer konta odbiorcy. Dodatkowo powinno się podać jego imię i nazwisko oraz adres. Jest to operacja bezpieczna i zwykle pieniądze docierają do adresata w tym samym lub w następnym dniu roboczym.

System zlecania przelewów między rachunkami jest skonstruowany w taki sposób, że nie jest jednak wymagane podanie innych informacji o odbiorcy niż jego numer rachunku osobistego oraz imię i nazwisko – podanie pozostałych informacji jest fakultatywne. Warto jednak wskazać, że nawet jeśli dodatkowe informacje zostaną podane, bank ich nie zweryfikuje, przez co ich niezgodność nie spowoduje cofnięcia przelewu do nadawcy.

Nic nie ginie

W sytuacji, gdy przelew trafi na rachunek innego odbiorcy bądź nie dotrze do adresata w ogóle, warto pamiętać, że w systemach bankowości elektronicznej nic nie ginie. Po każdym poleceniu przelewu pozostaje ślad, dzięki któremu można dowiedzieć się, co stało się z przesyłanymi pieniędzmi. Zwykle o zaginięciu przelewu bankowego można mówić, gdy nie dotrze on do adresata po 3 dniach od momentu zlecenia przekazania środków.

Jeśli przelew nie dotrze na rachunek odbiorcy, najlepiej jest skontaktować się z pracownikiem banku. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, mailowo bądź korzystając ze specjalnego formularza kontaktowego w systemie bankowości online. Zwykle pracownik jest w stanie dać odpowiedz na pytanie, dlaczego zlecony przelew nie dotarł do adresata, a następnie pomóc odzyskać przelane błędnie środki.

Błędny numer rachunku

Częstą przyczyną zaginięcia przelewu bankowego jest podanie błędnego numeru rachunku odbiorcy. Należy zaznaczyć, że nie chodzi tu o wpisanie numeru nieistniejącego, gdyż taki przelew w ogóle nie wyjdzie z rachunku nadawcy – chodzi o podanie numeru konta, które zostało zamknięte, bądź jest aktywne, lecz należy do innej osoby. W przypadku podania 26-cyfrowego numeru IBAN, który nie istnieje w jakimkolwiek banku, system zablokuje przelew, wskazując na błąd.

Zazwyczaj przelew zlecony na numer zamkniętego konta zostaje automatycznie zwrócony nadawcy w ciągu 4 dni roboczych. Gdy tak się nie dzieje, konieczne jest skontaktowanie się z pracownikiem placówki bankowej, w której otwarte jest konto nadawcy przelewu. Może się bowiem okazać, że rachunek, na który wysłano pieniądze, został zamknięty przez odbiorcę, jednak z różnych przyczyn wciąż widnieje w systemie banku. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie wszystkie operacje na koncie adresata zostały zaksięgowane i trwa to około 30 dni od chwili zgłoszenia dyspozycji zamknięcia rachunku. Nie ma natomiast możliwości, że rachunek, który został zamknięty przez odbiorcę, został otwarty przez inną osobę – raz nadany numer IBAN nigdy nie może być przypisany do innego konta oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób prywatnych lub rachunku firmowego.

Czynnik ludzki

Inną przyczyną zaginięcia przelewu bankowego jest przesłanie go na istniejący rachunek, lecz należący do innego odbiorcy. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy nadawca dokonuje przelewu przez system bankowości elektronicznej, wybierając adresata przelewu z listy stałych odbiorców. Kilka niewłaściwych kliknięć i chwila nieuwagi wystarczą wtedy, by pieniądze trafiły do innej osoby.

Pomyłkę taką najprościej jest wyjaśnić z odbiorcą, który jeśli będzie uczciwy, zwróci pieniądze nadawcy. Jeśli nie będzie chciał tego dokonać, jedynym sposobem będzie zwrócenie się do banku, jednak ten bez wyraźnych podstaw nie dokona cofnięcia przelewu.

Reklamacja

Aby odzyskać pieniądze, które zostały przelane błędnie, można nie tylko czekać aż minie kilka dni, lecz również złożyć w oddziale banku reklamację. Jest to rozwiązanie polecane osobom, które nie otrzymały zwrotu pieniędzy na rachunek osobisty w ciągu 7 dni od chwili zlecenia przelewu na błędny numer konta. Reklamację należy złożyć w oddziale banku właściwego dla nadawcy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że reklamacja nie zostanie rozpatrzona szybko, przez co na pieniądze trzeba będzie czekać nawet przez kilka tygodni. Zaletą tego rozwiązania jest za to pewność, że reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, jeśli tylko przelew trafił na zamknięty rachunek. Podobnie będzie w sytuacji, gdy przelew trafi na rachunek należący do osoby o innym imieniu i nazwisku oraz danych, nawet wtedy, gdy wspinany w systemie numer rachunku będzie istniał i będzie aktywny.

Sprawdzanie numeru rachunku

Warto pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem, chroniącym przed nieprawidłowymi przelewami, jest dokładne sprawdzanie numeru IBAN oraz danych odbiorcy pieniędzy. Numer konta powinno się sprawdzić co najmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy powinno się zrobić to po wpisaniu numeru konta odbiorcy oraz jego danych, a po raz drugi – gdy otrzyma się sms z kodem weryfikacyjnym bądź gdy wygeneruje się token w aplikacji mobilnej. Jeśli podczas dwukrotnego sprawdzania poprawności numeru rachunku osobistego odbiorcy nie zauważymy nieprawidłowości, możemy mieć pewność, że pieniądze dotrą tam, gdzie powinny.

Kontakt z odbiorcą

Wysyłając większą sumę pieniędzy, dobrze jest też dodatkowo skontaktować się wcześniej z odbiorcą i upewnić się, że nie zmienił numeru konta. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy kwota przelewu ma być wysoka. Trudno jest bowiem znaleźć ponownie większą kwotę do przelania odbiorcy, zwłaszcza jeśli pojawi się konieczność czekania na rozpatrzenie reklamacji przez bank.

Cyfry kontrolne w numerze IBAN

Polskie numery IBAN składają się z 26 cyfr. Część z nich to numery kontrolne, które wskazują na to, w jakiej instytucji finansowej założony jest rachunek oraz na to, jaki jest to typ rachunku. Cyfry te służą natychmiastowej weryfikacji poprawności numeru rachunku osobistego – jeśli są one niepoprawne, przelew nie wyjdzie z konta nadawcy, a system bankowości elektronicznej wskaże na wystąpienie błędu o charakterze niepoprawnego numeru rachunku. Dopóki błąd nie zostanie poprawiony, przelew nie dojdzie do skutku.

Cyberoszustwo

Rzadszym, jednak możliwym, powodem nieotrzymania przelewu przez odbiorcę, jest cyberatak. Najczęściej ma on miejsce, gdy nadawca kopiuje numer rachunku osobistego odbiorcy z wiadomości e-mail. Osoba, na której komputerze jest wirus podmieniający numery IBAN, może nie zauważyć, że numer konta odbiorcy z wiadomości jest inny niż ten, który został przekopiowany do systemu bankowości elektronicznej.

Obecnie banki wprowadziły system zabezpieczający, który wymaga potwierdzenia, że kopiowany numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego odbiorcy jest zgodny z tym, który znajduje się w wiadomości e-mail. Nie ma jednak gwarancji, że nadawca przeczyta cały komunikat i że upewni się co do zgodności obu numerów. Dodatkowo, nadawca powinien pamiętać, że gwarancję poprawności skopiowanego numeru konta da ponowne zweryfikowanie IBAN rachunku odbiorcy w wiadomości sms bądź podczas generowania tokena w aplikacji mobilnej. Dobrze jest też przepisywać numer rachunku bankowego, zamiast kopiować go i wklejać w odpowiednie pole.

Przelew zlecony na rachunek wskazany przez wirusa zwykle jest bardzo trudny do odzyskania. Może się okazać, że policyjne dochodzenie poprzedzi długi proces reklamacyjny w banku, gdyż nadawca przelewu nie zorientuje się, że padł ofiarą przestępstwa. Przyczyni się to do wydłużenia śledztwa, które może zostać umorzone z powodu braku dowodów na oszustwo. Często podobne przypadki są zgłaszane, gdy fałszywy rachunek bankowy jest zamknięty. Dodatkowo nieraz okazuje się, że osoba, do której należał rachunek, nie istnieje w ogóle bądź nie wiedziała o istnieniu fałszywego konta założonego na jej dane.

Nie otwieraj podejrzanych załączników w mailach

Aby uchronić się przed cyberprzestępstwem polegającym na podmienieniu numeru IBAN, powinno korzystać się z programu antywirusowego, a ponadto unikać otwierania załączników w mailach niewidomego pochodzenia. Najczęściej przestępcy rozsyłają do osób prywatnych maile, które wyglądają jak wiadomości wysyłane przez banki. W wiadomościach od hakerów pojawiają się prośby o zmianę hasła, podanie danych osobistych, numeru rachunku bankowego bądź o otwarcie załącznika. Ponadto w mailach mogą znaleźć się informacje o rzekomych nagrodach przyznanych przez bank lub o otrzymanych na rachunek bankowych wysokich przelewach. Należy pamiętać, że instytucje finansowe działające w oparciu o przepisy prawa bankowego nigdy nie wysyłają podobnych maili do swoich klientów. Jeśli otrzymamy taką wiadomość, powinniśmy usunąć ją i w żadnym wypadku nie podawać w wiadomości zwrotnej danych do rachunku, czy też pobierać dołączonych do maila plików.

Historia rachunku

Jeśli przelew nie dotrze do odbiorcy przez okres kilku dni, a jesteśmy pewni, że go wysłaliśmy, dobrze jest przyjrzeć się szczegółowo historii przelewów. Warto w niej sprawdzić, jaka kwota, kiedy i na jaki rachunek została przelana. W historii często można znaleźć odpowiedź, gdzie podziały się pieniądze. Może się okazać, że przelew widnieje w historii, jednak figuruje w niej jako przelew niewykonany. W takiej sytuacji pieniądze nie zaginęły, lecz w ogóle nie zostały wysłane, przez co nie miały możliwości dotarcia do adresata.

W historii można też szybko znaleźć informację o podmienieniu numeru rachunku przez wirusa, a także o innych podejrzanych transakcjach. Dzięki regularnemu śledzeniu listy operacji na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym z dostępem przez Internet, można szynko zorientować się o przestępstwie. Następnie można poinformować o nim bank oraz policję w czasie, w którym możliwe będzie złapanie hakera i odzyskanie gotówki.

Lista zaufanych odbiorców i zlecenia stałe

Rachunki internetowe umożliwiają tworzenie zaufanych list odbiorców oraz ustalania zleceń stałych. Są to bardzo wygodne i bezpieczne funkcje, dzięki czemu rzadko zdarza się, aby podczas korzystania z nich, przelew zaginął. Jeśli jednak tak się stanie, dobrze jest sprawdzić, czy wszystkie zapisane na liście zaufanych odbiorców i w zlecaniach stałych dane są aktualne i poprawne. Może się zdarzyć, że zaufany odbiorca zmieni numer konta bankowego, a nadawca nie wprowadzi odpowiedniej poprawki. Dodatkowo w przypadku zawirusowania komputera może dojść do sytuacji, w której złośliwe oprogramowanie ustanowi zlecenie stałe na niewysoką, pozornie niezauważalną kwotę na rachunek bankowy zapisany jako „prąd”, „czynsz” lub „opłata”. Może to uśpić czujność właściciela konta online.

5 (100%) 1 głos[ów]