Ranking kont

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Choć wydaje się, że przelewanie wynagrodzenia prosto na rachunek bankowy jest dzisiaj normą, to okazuje się, że nie zawsze tak jest. Wiele osób wciąż otrzymuje wypłatę „do ręki”. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku dokonywania jej przelewu, a wypłacając całość zarobionych pieniędzy pracownikowi w sposób tradycyjny, nie łamie prawa. Co zrobić, jeśli pracownik chce otrzymaną „do ręki” wypłatę wpłacić na rachunek bankowy?

Posiadanie konta bez dochodów

W każdym banku można otworzyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bez konieczności posiadania stałych dochodów miesięcznych, wpływających na konto. Bank może zrezygnować z opłaty za jego prowadzenie, jednak zwykle robi to po spełnieniu pewnych warunków. W przypadku braku wpływu wynagrodzenia najczęściej jest to dokonanie transakcji płatniczych o odpowiedniej wysokości, przy użyciu karty, lub posiadanie określonego salda.

Wpłata wynagrodzenia

Dokonywanie wpłaty otrzymanego do ręki wynagrodzenia na rachunek bankowy jest możliwe. Bank ma obowiązek przyjąć wskazaną przez klienta kwotę i wpłacić ją na należący do niego ROR. Źródło, z którego pochodzi gotówka, jest nieistotne i bank nie powinien go dociekać.

Opłata za wpłatę na rachunek

Bank ma prawo pobrać opłatę za wpłatę dokonaną na rachunek bankowy. Wysokość tej opłaty jest określona w tabeli opłat i prowizji. Najczęściej jej wysokość jest określana procentowo – jest ona tym wyższa, im więcej gotówki jest wpłacane na ROR. Zdarza się, że bank nie pobiera opłaty za wpłatę, jednak zwykle dotyczy to jedynie kont osobistych VIP i Prestiż.

Wpłata we wpłatomacie

Aby wpłacić wynagrodzenie na rachunek osobisty, nie trzeba udawać się osobiście do oddziału banku. Wystarczy pójść do wpłatomatu i dokonać operacji samodzielnie. Prowizja za jej wykonanie zostanie pobrana automatycznie z rachunku po zaksięgowaniu wpłaty. Zwykle opłata za wpłatę w urządzeniu jest niższa niż opłata pobierana za wpłatę dokonaną w oddziale banku.

Potrzebne dokumenty

W celu wpłacenia wynagrodzenia na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy nie trzeba przygotowywać żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy udać się z pieniędzmi oraz dowodem tożsamości do banku i wykonać operację. Bank nie ma prawa wymagać przedstawienia zaświadczenia o dochodach czy innego dokumentu od pracodawcy.

Dowód tożsamości

Bank wymaga przedstawienia dokumentu tożsamości od osoby wpłacającej wynagrodzenie na rachunek bankowy. Dokumentem tym najczęściej jest dowód osobisty, jednak może być on zastąpiony paszportem – zwłaszcza, gdy klient jest obcokrajowcem. W przypadku kradzieży dokumentu tożsamości możliwe jest dokonanie wpłaty na konto, jeżeli klient banku przestawi zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży.

Zaświadczenie o dochodach do kredytu

Zaświadczenie o dochodach może być jednak przydatne w innej sytuacji. Osoby, posiadające regularne wpływy wynagrodzenia na konto, mogą korzystać ze specjalnie przygotowanej dla nich oferty zobowiązań gotówkowych. Dzięki niej mogą pożyczyć nawet do 50 czy 100 tysięcy złotych bez wychodzenia z domu i przedstawiania zaświadczeń od pracodawcy. Oferta dla nich przygotowana pozwala im pożyczyć pieniądze online jedynie na podstawie wpływów na rachunek.

W przypadku osób, które otrzymują pensję do ręki, takie rozwiązanie nie jest możliwe. Osoby te muszą uzyskać zaświadczenie o dochodach oraz o zatrudnieniu, jeżeli chcą uzyskać w banku pomoc finansową. W przeciwnym razie bank może odmówić im sfinansowani ich potrzeb – zwłaszcza, gdy sumą, o którą będą wnioskować, będzie wysoka. Jedyną możliwością uzyskania kredytu gotówkowego bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach będzie skorzystanie ze zobowiązania na dowód osobisty, oferowanego przez instytucje pozabankowe. Jest to jednak rozwiązanie drogie i mało korzystne z punktu widzenia osoby, która ma szansę otrzymać tańsze zobowiązanie w banku.

Karta kredytowa bez dochodów na konto

Jeżeli wynagrodzenie za pracę nie wpływa na rachunek bankowy, trudniej jest uzyskać kartę kredytową. Banki jeszcze kilka lat temu wręczały ją niemalże każdemu klientowi od razu po założeniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, jednak dziś są w tej kwestii znacznie bardziej ostrożne. Zwykle proponują klientom bez regularnych wpływów wynagrodzenia karty kredytowe z limitem o wysokości jedynie 1000 złotych. Jeśli klient otrzymuje wypłatę do ręki i co miesiąc wpłaca ją sam na swój rachunek, najprawdopodobniej i tak będzie musiał udokumentować źródło dochodów, by otrzymać kredytówkę.

Dostęp do depozytów bankowych

Banki nie wymagają udokumentowania dochodów w celu założenia depozytów. Jeśli klient otrzymuje wypłatę do ręki i chce ją oszczędzać, nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy, że zgłosi się do banku z gotówką i wpłaci ją na ROR lub od razu na lokatę. Jeżeli gotówka trafi najpierw na konto, lokata może zostać założona online bądź podczas kolejnej wizyty w placówce bankowej.

Opłaty za prowadzenie rachunku

Wiele banków rezygnuje z opłaty za prowadzenie rachunku osobistego, gdy wpływa na niego wynagrodzenie. Jeśli tak się nie dzieje, opłata za prowadzenie ROR wynosi średnio 5-6 złotych miesięcznie. Gdy właściciel konta nie otrzymuje wynagrodzenia na rachunek, bank może pobierać opłatę za prowadzenie konta nawet w przypadku comiesięcznego wpłacania pensji przez klienta. Klient może jednak negocjować z bankiem zmianę warunków pobierania opłat i prowizji bądź przedstawić dokumenty potwierdzające, że posiada regularne dochody, które samodzielnie wpłaca na konto.

Wynagrodzenie bez umowy

Część osób, które otrzymują pensję do ręki, nie posiada umowy o pracę bądź umowy zlecenia. Osoby te pracują na czarno, dlatego też ich pracodawcy nie chcą wykonywać dla nich regularnych przelewów. Nie ma przeszkód, by pracujący w szarej strefie wpłacali wynagrodzenie na konto, gdyż bank nie docieka, skąd pochodzą wpłacane na rachunek środki. Ponadto kontrole skarbowe są bardzo rzadkie, gdyż urząd skarbowy nie sprawdza, jakie jest źródło pochodzenia gotówki wpłacanej przez osoby prywatne na ich własne rachunki. Urząd skarbowy może jednak dokonać kontroli, gdy osoba niepracująca legalnie i nieodprowadzająca podatków znacząco się wzbogaci, np. zakupi nieruchomość lub spłaci wysokie zadłużenie.

Kontrola skarbowa pracownika etatowego

Gdy wynagrodzenie do ręki otrzymuje pracownik zatrudniony na etacie, ryzyko kontroli skarbowej jest wyższe, niż gdy jest się osobą oficjalnie niezatrudnioną. W tym przypadku urząd skarbowy może chcieć skontrolować, czy pensja otrzymywana przez pracownika do ręki nie jest sztucznie zaniżana. Kłopotliwe może być wyjaśnienie, dlaczego oficjalnie zarabia się 1800 złotych, a na rachunek bankowy wpłaca się co miesiąc 4000 złotych. Jeśli sytuacja tego typu będzie jednorazowa, urząd skarbowy nie będzie mieć podstaw do podejrzeń o oszustwo, jednak gdy będzie powtarzała się co miesiąc – pracownik etatowy będzie zmuszony do tłumaczenia, skąd pochodzą pieniądze wpłacane na rachunek.

Warto podkreślić, że banki nie zgłaszają do urzędu skarbowego, jakich wpłat dokonują ich klienci, przez co ryzyko kontroli skarbowej nie jest zwiększane przez instytucje finansowe. W interesie podmiotów bankowych jest unikanie kontroli przeprowadzanych przez urząd skarbowy, gdyż te często rzutują negatywnie na ich dalszą współpracę z klientami.

Konto VIP niedostępne

Osoby otrzymujące wynagrodzenie do ręki rzadko mogą korzystać z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych typu VIP. Konta tego typu są przeznaczone dla klientów, którzy otrzymują wysokie miesięczne wpływy na rachunek. Zwykle wymaga się od nich, aby co najmniej 3-5 tysięcy złotych wpływały na konto z tytułu wynagrodzenia za pracę. Najczęściej źródłem dochodów musi być umowa o pracę, jednak zdarza się, że z podobnych rachunków osobistych korzystają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli wynagrodzenie nie wpływa na ROR, ale jest wpłacane przez klienta banku, bank zwykle nie zgadza się, aby klient korzystał z rachunku VIP bez względu na wysokość dokonywanych przez niego wpłat. W ten sposób banki zabezpieczają się przed sytuacją, w której klient zrezygnuje z samodzielnych wpłat na rachunek, gdy konto stanie się kontem o podwyższonym standardzie obsługi.

Kredyt hipoteczny z wyższym oprocentowaniem

Pewną niedogodnością związaną z otrzymywaniem wynagrodzenia za pracę do ręki bywa niekiedy podwyższone oprocentowanie kredytu hipotecznego. Jeżeli klientowi banku nie zależy na skorzystaniu z tego produktu, nie musi się o nic martwić. Jeśli jednak planuje w najbliższym czasie uzyskać zobowiązanie na zakup nieruchomości, powinien liczyć się z tym, iż bank uzna go za dłużnika o podwyższonym ryzyku niewypłacalności. Brak możliwości potwierdzenia regularności dochodów za pomocą wyciągu z rachunku osobistego jest dla banku sygnałem, że dochody potencjalnego dłużnika są mniej stabilne niż deklaruje jego pracodawca w zaświadczeniu o dochodach. W takiej sytuacji zaleca się, by klient banku na co najmniej 3 miesiące przed planowanym złożeniem wniosku o wypłatę zobowiązania hipotecznego, postarał się, aby pracodawca wpłacał jego pensję na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Brak dodatkowych usług

Gdy wynagrodzenie nie wpływa na konto, klient rzadko może korzystać z dodatkowych usług przypisanych do rachunku. W części banków klienci o regularnych dochodach mogą korzystać z bezpłatnego ubezpieczenia assistance bądź z różnego rodzaju programów oszczędnościowych (np. na wakacje), podczas gdy klienci bez stałych wpływów na ROR są takich możliwości pozbawieni.

Czy zakładać konto bankowe?

Gdy pracodawca wypłaca pensję do ręki, pracownik nie ma obowiązku posiadania rachunku osobistego w banku. To, czy go założy, zależy tylko od niego. Posiadanie ROR jest jednak bardzo wygodne, gdyż dzięki niemu można szybko i łatwo kontrolować stan konta oraz dokonywać płatności za zakupy w Internecie. Brak konta osobistego zamyka wiele możliwości, przez co niewiele osób decyduje się na funkcjonowanie bez tego produktu. Z reguły z posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rezygnują jedynie osoby pobierające emeryturę lub rentę oraz osoby pozostające bez zatrudnienia przez dłuższy czas. Pozostałe osoby zwykle posiadają konto osobiste nawet wtedy, gdy nie wpływa na nie wynagrodzenie i wpłacają pensję samodzielnie.

Karty przedpłacone

Jeśli pensja nie pływa na rachunek bankowy, można zrezygnować z posiadania konta w banku na rzecz kart przedpłaconych. Dzięki nim można płacić za zakupy w Internecie, dokonywać rezerwacji hoteli i lotów lub płacić w sklepach stacjonarnych. Rozwiązanie to nie umożliwia jednak dokonywania przelewów na rachunki bankowe bądź na inne karty przedpłacone. Co więcej, aby doładować kartę przedpłaconą, należy dokonać przelewu z rachunku bankowego. Z tego powodu jest to rozwiązanie ograniczone i rozwiązujące jedynie część problemów, z jakimi borykają się na co dzień osoby, które nie otrzymują wynagrodzenia za pracę na rachunek bankowy.

5 (100%) 1 głos[ów]