Ranking kont

Polecane konta walutowe

konto walutowe mbank
 • EUR, USD, GBP, CHF
 • 0zł za otwarcie i prowadzenie
 • 24h dostępność środków
Otwórz konto
konto walutowe alior bank
 • rachunek w jednej z 4 walut EUR, USD, CHF, GBP
 • 0 zł za prowadzenie konta oraz za jego otwarcie
 • możliwość korzystnej wymiany walut
Otwórz konto

Ranking kont walutowych

Konta walutowe rzadko są bezpłatne, jednak pomimo kosztów są coraz popularniejsze. Duża liczba osób pracujących za granicą sprawia, że ich posiadanie jest dla niektórych wręcz obowiązkiem. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu, na co powinno się zwracać uwagę przy wyborze tego typu rachunku.

Darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie z rachunków zwykłych

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet wtedy, gdy karta wydana do rachunku osobistego pozwala na dokonywanie darmowych wypłat z bankomatów na całym świecie, to transakcje tego typu w rzeczywistości nie są bezpłatne. Brak opłaty za wypłatę z bankomatu jest jedynie pozorną oszczędnością, gdyż bardzo kosztowne jest choćby przewalutowanie środków zgromadzonych na zwykłym rachunku osobistym. Co więcej, darmowe wypłaty z bankomatów zagranicznych nie są normą w przypadku rachunków osobistych. Większość z nich jest obarczona opłatami wynoszącymi od 5 do 10 złotych za każdą operację.

Przewalutowanie na rachunku osobistym

Osoby nieposiadające rachunku walutowego i dokonujące wypłat w obcej walucie z bankomatu za granicą ponoszą koszty przewalutowania. Przewalutowanie może mieć postać pojedynczą lub podwójną. W pierwszym przypadku jedna waluta od razu jest zmieniana na docelową (np. euro na korony czeskie), a w drugim – wykorzystuje się walutę bazową (np. złotówki wymienia się na euro, następnie euro na korony czeskie).

Zwykle przewalutowanie dokonywane jest po kursie ustalonym przez bank, co oznacza, że w większości przypadków jest mniej korzystne niż wtedy, gdyby odbywało się po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski. Zwykle koszt wymiany waluty na inną jest wyższy o 3-5 procent względem średniej ceny ustalonej przez NBP. Jeżeli przewalutowaniu podlega kwota kilku tysięcy złotych, strata może sięgnąć nawet 100 czy 200 złotych.

Prowizja od przewalutowania

Niekorzystny kurs sprzedaży waluty obcej ustalany przez bank dla posiadaczy rachunków osobistych, chcących wypłacić gotówkę w bankomacie poza granicami Polski, nie jest jedynym kosztem, jaki muszą oni ponieść. Do kosztów przewalutowania dochodzi bowiem koszt prowizji, która może wynieść nawet ponad 5 procent wartości sumy, jaką chce przewalutować dana osoba.

Opłaty internetowe

Podobne opłaty są pobierane od osób, które chcą zapłacić za zakupy w Internecie w obcej walucie. Mogą one dokonać transakcji z rachunku osobistego w złotówkach, jednakże rezerwacja lotu lub hotelu czy też zakup sprzętu elektronicznego w amerykańskim sklepie będzie wiązała się z takimi samymi kosztami przewalutowania jak w przypadku wypłaty gotówki w bankomacie zagranicznym.

Dla kogo przeznaczone są rachunki walutowe?

Nietrudno zauważyć, że zwykły rachunek osobisty nie jest w stanie zastąpić konta walutowego. Rachunek w walucie obcej powinny posiadać wszystkie osoby, które pracują za granicą i otrzymują wynagrodzenie w obcej walucie, studiują poza granicami Polski bądź odbywają staż zagraniczny czy też spłacają kredyt hipotecznych w obcej walucie. Dodatkowo tego typu rachunek może przydać się osobom, które często podróżują za granicę, kilka razy w roku robią zakupy w zagranicznych sklepach internetowych czy też chcą zatrzymać obcą walutę na koncie, by wymienić ją później po lepszym kursie.

Jak wybierać rachunek walutowy?

Rachunek walutowy powinno wybierać się, dokonując wcześniej porównania interesujących ofert w różnych placówkach bankowych. Najistotniejszą kwestią z punktu widzenia większości klientów jest oczywiście koszt prowadzenia takiego konta, dlatego też dobrze jest przyjrzeć się dokładnie Tabeli Opłat i Prowizji. Najważniejsze jest zwrócenie uwagi na koszty wpłat i wypłat z rachunku, opłat za przelewy krajowe i zagraniczne, wydania i użytkowania karty płatniczej czy też ustalania zleceń stałych. Dodatkowo warto jest zwrócić uwagę na możliwość założenia lokaty w obcej walucie lub rachunku oszczędnościowego.

Rachunek darmowy i nieoprocentowany

Większość rachunków walutowych jest darmowa i nie posiada żadnego oprocentowania. Różnicami pomiędzy poszczególnymi ofertami są jednak koszty: przelewów wychodzących za granicę, przelewów przychodzących na rachunek, posiadania i użytkowania karty płatniczej oraz ewentualnej konieczności posiadania rachunku osobistego w tym samym banku.

Dla osób oszczędzających w walucie

Osoby chcące oszczędzać w obcej walucie powinny zwrócić uwagę na oprocentowanie rachunku walutowego. Im będzie ono wyższe, tym lepiej. Z reguły jednak ochronę przez utratą wartości przez walutę na skutek inflacji zapewniają jedynie rachunki oszczędnościowe oraz lokaty.

Konto do spłacania zobowiązania hipotecznego

Jeżeli rachunek walutowy został otwarty w celu spłacania rat zobowiązania hipotecznego na zakup domu lub mieszkania zaciągniętego w obcej walucie, najistotniejszą kwestią dla jego posiadacza będą koszty przelewów bankowych. Z reguły są one bezpłatne, jeżeli konto zostało otwarte w tym samym banku, w którym została zaciągnięta wierzytelność. Ewentualne opłaty za wpłaty i wypłaty walutowe pobierane z rachunków otwieranych w różnych placówkach mogą znacząco obniżyć rentowność posiadania odrębnego rachunku w walucie, służącego do spłacania zobowiązania zabezpieczonego hipoteką nieruchomości.

Dla osób otrzymujących wypłaty z zagranicy

Osoby otrzymujące wynagrodzenie w walucie obcej powinny przyjrzeć się, czy bank, w którym posiadają rachunek, nie pobiera opłat za przelewy przychodzące. W większości przypadków operacja tego typu jest darmowa, jednak niektóre rachunki obciążone są opłatą sięgającą nawet 30 czy 40 złotych.

Koszty przelewów

Istotną kwestią w przypadku rachunków walutowych są koszty dokonywania transakcji bezgotówkowych. Koszty przelewów wahają się z reguły od 0 do nawet 250 złotych. Najwyższe opłaty dotyczą przelewów na duże kwoty, wychodzących do innego banku. Wewnętrze przelewy zazwyczaj są darmowe.

Przelewy SEPA

Większość banków działających na terenie Polski oferuje specjalne warunki przelewów w euro dla osób, które chcą dokonać transakcji bezgotówkowej na terenie Unii Europejskiej. Zwykle koszt tak zwanych przelewów SEPA wynosi 5 zł, jednakże w części instytucji finansowych opłata może wynieść nawet kilkaset złotych, jeżeli kwota przelewu jest bardzo wysoka.

Dzięki SEPA (Single Euro Payment Area) stworzony został Jednolity Obszar Płatności w Euro, pozwalający na dokonywanie łatwiejszych i tańszych przelewów na terenie UE. Z systemu mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Co ważne, SEPA obejmuje nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale także Islandię, Norwegię, Lichtenstein i Szwajcarię – łącznie aż 31 krajów.

Koszty posiadania i użytkowania karty płatniczej

Osoby często podróżujące za granicę bądź dokonujące zakupów w zagranicznych sklepach internetowych powinny zainteresować się kosztami posiadania i użytkowania karty płatniczej. Jest to istotna kwestia również z tego powodu, iż nie wszystkie placówki bankowe umożliwiają wydanie karty do konta w walucie obcej. Jeśli jednak jej otrzymanie jest możliwe, warto jest dokładnie przyjrzeć się wysokości opłaty za jej posiadanie, a także kosztom wypłat z bankomatów polskich i zagranicznych oraz prowizjom za dokonywanie transakcji w Internecie.

Minimalne saldo rachunku

Część instytucji finansowych wymaga od właścicieli rachunków walutowych posiadania minimalnego salda na rachunku. Saldo to z reguły ma oscylować wokół 100 czy 150 euro, funtów, dolarów lub franków szwajcarskich. W przypadku innych walut, zwłaszcza tych bardziej egzotycznych, minimalne saldo może być znacznie wyższe.

Konieczność posiadania rachunku osobistego

Niektóre rachunki walutowe mogą zostać założone jedynie przez te osoby, które posiadają w danej placówce bankowej zwykły rachunek osobisty. Plusem takiego rozwiązania jest często możliwość zintegrowania obu rachunków w jeden.

Konto walutowe dla studenta na Erasmusie

Z rachunków pozwalających na wpłacanie i wypłacanie waluty obcej korzystają często studenci na wymianie międzynarodowej Erasmus. Studenci zwykle wybierają rachunki o najniższych opłatach, gdyż nie posiadają wystarczającej ilości gotówki, by móc pozwolić sobie na jakiekolwiek koszty. Osoby uczące się i mające poniżej 26 lat często mogą jednak liczyć na bezpłatne rachunki walutowe, które nie wymagają uiszczania opłat za prowadzenie konta, dokonywanie przelewów czy też robienie zakupów online. W przypadku tego rodzaju rachunków nierzadko nie można jednak skorzystać z darmowej karty płatniczej, co może być sporą niedogodnością w czasie dłuższego pobytu za granicą. Plusem produktu jest natomiast brak opłat za przelewy przychodzące, co oznacza, że otrzymywane przez studenta stypendium nie jest pomniejszane o kwotę prowizji bankowej.

Uzyskiwanie zobowiązań w obcej walucie

Plusem posiadania rachunku walutowego jest też dla części osób możliwość uzyskiwania zobowiązań gotówkowych i hipotecznych w obcej walucie. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które uzyskują dochody za granicą i chciałyby zadłużyć się w tej walucie, w której zarabiają, aby nabyć dom lub mieszkanie na terenie Polski. Dodatkowo, nierzadko jest to jedyny sposób dla nich na uzyskanie w banku zgody na wypłatę zobowiązania w walucie innej niż złotówki – kłopoty tak zwanych „frankowiczów” i wahania kursów walut sprawiły, że KNF zabroniła udzielania wierzytelności w euro, funtach czy frankach osobom, które zarabiają w złotówkach.

Internetowe porównanie najlepszych kont w walucie obcej

Najtańsze i najatrakcyjniejsze rachunki w walucie obcej można bez trudu znaleźć dzięki internetowym porównaniom. W zestawieniach tych zebrane są wszystkie aktualne oferty z poszczególnych instytucji finansowych, co pozwala w ciągu kilku minut sprawdzić, które z produktów są objęte najniższymi opłatami. Zaletą tego rodzaju rankingów jest możliwość porównania ze sobą jedynie tych kont, które kierowane są do osób nieposiadających rachunków osobistych w określonych bankach czy też wybranie z listy tylko tych produktów, które umożliwiają wydanie darmowej karty płatniczej. Wyniki podane w zestawieniu internetowym są zatem w pełni zindywidualizowane i przygotowane dla każdego użytkownika odrębnie.

Zakładanie konta przez Internet

Rachunki walutowe tak samo jak tradycyjne rachunki osobiste można zakładać za pośrednictwem Internetu. Brak konieczności udawania się do oddziału banku jest w tym wypadku sporym udogodnieniem, gdyż pozwala otworzyć rachunek także tym osobom, które przebywają już za granicą. Ponadto rachunek walutowy można dzięki temu założyć poprzez skorzystanie z formularza zamieszczonego przy internetowym rankingu najatrakcyjniejszych produktów tego typu.

Dostęp online

Normą w przypadku rachunków walutowych jest oferowanie do nich dostępu online. Coraz częściej oprócz niego można również skorzystać z aplikacji mobilnej, która umożliwi dokonywanie przelewów walutowych przez telefon. Z reguły zlecanie płatności prze z Internet lub przez aplikację nie jest objęte opłatami, co w znacznym stopniu może obniżyć koszty użytkowania wybranego rachunku bankowego w obcej walucie.

Polecane konta walutowe

konto walutowe mbank
 • EUR, USD, GBP, CHF
 • 0zł za otwarcie i prowadzenie
 • 24h dostępność środków
Otwórz konto
konto walutowe alior bank
 • rachunek w jednej z 4 walut EUR, USD, CHF, GBP
 • 0 zł za prowadzenie konta oraz za jego otwarcie
 • możliwość korzystnej wymiany walut
Otwórz konto

Kiedy opłaca się założyć konto walutowe?

Kiedy opłaca się założyć konto walutowe?

Kiedy opłaca się założyć konto walutowe? Pracujesz za granicą, studiujesz na uczelni poza Polską, a może dużo podróżujesz? Jeśli tak, być może należysz do grona osób, które powinny zainteresować się kontami walutowymi. Dzięki nim możliwe jest...

czytaj dalej
4 (80%) 6 głos[ów]