Ranking kont

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Posiadanie rachunku bankowego jest w obecnych czasach niemalże obowiązkiem. Bez niego trudno jest funkcjonować nawet emerytom, a osoby zatrudnione często nie mają innej możliwości otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Z tego powodu ilość ofert różnych rachunków bankowych jest niezwykle duża – w każdym banku można wybierać spośród co najmniej 5 tego typu produktów.

Dla kogo przeznaczone jest konto?

Pierwszą kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę podczas wybierania rachunku bankowego, jest sprawdzenie, dla kogo przeznaczone jest dane konto. Niektóre z nich są kierowane jedynie do osób pracujących, inne tylko do studentów lub młodzieży, a pozostałe dedykowane są seniorom. Dobrze jest wybierać jedynie spośród tych kont, które są kierowane do naszej grupy społecznej lub wiekowej. W przeciwnym razie rachunek może nie umożliwiać wykonywania części operacji, jakie będą nam potrzebne bądź oferować rozwiązania, z których nigdy nie skorzystamy.

Konta dla studentów

Osoby studiujące i mające poniżej 26 lub 30 lat mogą korzystać ze specjalnej oferty rachunków bankowych dla studentów. Rachunki tego typu zwykle zwolnione są z opłat za prowadzenie i posiadają dostęp online, co znacząco ułatwia studentom kontrolowanie swoich finansów. Nierzadko konta studenckie są jednak obarczone opłatami za przelewy i nie pozwalają korzystać z darmowych wypłat z bankomatów nienależących do banku, w którym otwarte jest konto.

Konta dla młodzieży

Rachunki bankowe dla młodzieży kierowane są do nastolatków, którzy ukończyli co najmniej 13 rok życia. Do konta może zostać wydana karta bankomatowa i może on posiadać dostęp do bankowości elektronicznej. Dodatkowo istnieje możliwość połączenia rachunku młodzieżowego z aplikacją mobilną, umożliwiającą dokonywanie płatności telefonem komórkowym lub wykonywanie przelewów. Zwykle konta dla młodzieży nie są objęte opłatami za prowadzenie, jednak dość często nie umożliwiają darmowego wypłacania pieniędzy ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Konta dla seniorów

Specjalne rachunki dla seniorów kierowane są do osób, które ukończyły 55 lub 60 lat i otrzymują rentę lub emeryturę. Jeżeli wpływa ona na rachunek osobisty, może być objęta oprocentowaniem – jest ono w przypadku rachunków dla osób starszych dość często spotykane i zwykle wynosi od 1,5 do 2 procent w skali roku. Rachunki dedykowane seniorom często gwarantują także szereg usług dodatkowych. Seniorzy mogą korzystać na życzenie nie tylko z systemu bankowości elektronicznej, ale i otrzymywać zwrot części wydatków na zakupy spożywcze bądź na leki.

Konta dla przedsiębiorców

Odrębnym typem rachunków bankowych są produkty kierowane do klientów biznesowych. Przedsiębiorcy mogą co prawda korzystać ze swoich rachunków osobistych w celu rozliczania dochodów ich biznesu, jednakże wyjście to budzi sporo kontrowersji – firmy nie mogą otrzymywać zwrotu VAT na konta prywatne oraz są bardziej narażone na kontrolę z Urzędu Skarbowego. Przy wybieraniu konta dla firmy dobrze jest sprawdzić, jakie typy przedsiębiorstw mogą skorzystać z danego produktu – niektóre z kont są kierowane jedynie do dużych spółek, podczas gdy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie mogą z nich skorzystać.

Koszty prowadzenia rachunku

Choć coraz częściej mówi się o darmowych rachunkach osobistych dla klientów indywidualnych, okazuje się, że w praktyce takie niemalże nie istnieją. Jeżeli klient banku nie płaci za usługi, zwykle nie robi tylko dlatego, że stosuje się do wszystkich wymogów sprawiających, że opłaty za poszczególne aspekty rachunku mogą zostać zniesione. Do najczęściej pobieranych opłat w przypadku rachunków bankowych należą:
opłata za prowadzenie rachunku,
opłata za przelewy,
opłata za zlecenia stałe,
opłata za posiadanie karty debetowej.

Opłata za prowadzenie rachunku

W przypadku rachunków bankowych dla klientów indywidualnych opłata za prowadzenie konta zwykle wynosi od 1 do nawet 10 złotych miesięcznie. Zazwyczaj można ją jednak całkowicie zniwelować poprzez zastosowanie się do wymagań banku. Najczęściej instytucja finansowa nie pobiera opłaty, jeżeli na rachunek wpływa wynagrodzenie o określonej wysokości. W przypadku większości rachunków zwykłych wystarczający jest dochód w kwocie 1500 złotych netto, natomiast w przypadku rachunków VIP lub Prestiż – zwykle musi być on dwukrotnie wyższy.

Innym możliwym sposobem zniwelowania opłaty za prowadzenie rachunku osobistego jest wykonanie odpowiedniej ilości transakcji bezgotówkowych w formie przelewów bądź płatności kartą debetową. O tym, w jaki sposób uniknąć ponoszenia kosztów prowadzenia rachunku, można przeczytać w Tabeli Opłat i Prowizji dotyczącej wybranego produktu bankowego.

Opłata za przelewy

Opłata za przelewy pobierana jest najczęściej w przypadku przelewów realizowanych z konta w placówce bankowej. Rachunki osobiste z dostępem do systemu bankowości elektronicznej zwykle są całkowicie zwolnione z tego rodzaju kosztów bądź opłacie nie podlega np. dziesięć pierwszych przelewów, a kolejne kosztują średnio od 50 groszy do nawet 5 złotych.

Opłaty za zlecenia stałe

Korzystanie z opcji ustalania zleceń stałych jest bardzo wygodne w przypadku spłacania rat kredytów czy też opłacania rachunków. Niestety, korzystanie z tej usługi może słono kosztować – nawet 5-10 złotych miesięcznie za każde ustalone zlecenie stałe. Zwykle zwolnienie z opłaty w przypadku tej funkcji jest możliwe jedynie w kontach VIP i Prestiż, kierowanych do klientów indywidualnych o wysokich dochodach miesięcznych.

Opłata za posiadanie karty debetowej

Średnio pobierana opłata za kartę debetową wynosi około 5 złotych miesięcznie. Większość banków jest jednak skłonnych z niej zrezygnować w zamian za to, że klient dokona w ciągu miesiąca odpowiedniej liczby transakcji bezgotówkowych przy jej użyciu bądź wtedy, gdy kwota tychże transakcji przekroczy określoną sumę. Należy pamiętać, że jeśli do jednego rachunku bankowego przypisanych jest więcej niż jedna karta debetowa, to określony obrót miesięczny bądź liczba transakcji obowiązują dla każdej z nich oddzielnie. W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia z opłaty za kartę jest ona naliczana dla obu kart.

Wypłacanie pieniędzy z bankomatów obcych

Niemałym kosztem związanym z prowadzeniem i użytkowaniem konta osobistego w banku jest koszt wypłacania gotówki z bankomatów obcych. Mianem bankomatów obcych określa się wszystkie urządzenia, które nie należą do danej instytucji finansowej. Większość kont bankowych dla klientów indywidualnych nie umożliwia bezpłatnego wypłacania gotówki z bankomatów innych niż własne. Każda wypłata z urządzenia obcego jest wtedy obarczona opłatą w wysokości od 1 do nawet 10 złotych bez względu na jej wysokość. Niekiedy banki pobierają też opłatę w formie prowizji, której wysokość jest ściśle związana z wysokością wypłaty z bankomatu.

Wypłacanie pieniędzy z bankomatów poza granicami kraju

Część rachunków bankowych pozwala na dokonywanie darmowych wypłat z bankomatów zagranicznych. Pieniądze wypłacane są wtedy w obcej walucie, a z konta pobierana jest kwota, odpowiadająca wartości wypłaconej waluty. Choć sama wypłata z bankomatu jest bezpłatna, to już przewalutowanie może odbywać się po mało korzystnym kursie, a dodatkowo może zostać pobrana prowizja od tejże operacji. Jeśli planujemy wykorzystywać rachunek do wypłat waluty za granicą, dobrze jest przyjrzeć się opłatom za tego typu czynności.

Możliwość połączenia rachunku osobistego z kontem walutowym

Osoby często podróżujące, zarabiające w obcej walucie czy też studenci na wymianach między uczelniami zwykle potrzebują rachunku walutowego, aby bez przeszkód móc dysponować swoimi finansami. Dobrym rozwiązaniem dla nich jest możliwość zintegrowania rachunku osobistego z rachunkiem walutowym, co znacząco ułatwia korzystanie z obcej waluty za granicą i wymienianie jej na złotówki w czasie pobytu w Polsce. Osobiste rachunki bankowe z możliwością połączenia z rachunkami walutowymi są polecane również tym osobom, które spłacają zobowiązanie hipoteczne na zakup domu lub mieszkania, zaciągnięte w euro bądź we frankach szwajcarskich.

Oprocentowanie rachunku osobistego dla klientów indywidualnych

Większość rachunków osobistych nie jest w ogóle oprocentowana. Oznacza to, że wszelkie zgromadzone na nich środki w ogóle nie zarabiają i nie są chronione nawet przed skutkami inflacji. Niektóre produkty posiadają jednak niewysokie oprocentowanie – zwykle nie przekracza ono 1,5-3 procent w skali roku (przed zapłaceniem podatku Belki). Banki nie dopuszczają jednak do tego, by klienci zarabiali zbyt dużo na zwykłych rachunkach osobistych i ustalają górne limity kwot, jakie objęte są oprocentowaniem. Wszystkie środki powyżej tego limitu są objęte oprocentowaniem niższym bądź nie są oprocentowanie wcale.

Programy money back

Coraz większa ilość rachunków bankowych kierowanych do klientów indywidualnych umożliwia korzystanie z rozbudowanych programów typu money back. Dzięki nim można odzyskać część pieniędzy wydanych na zakupy związane ze sportem, rekreacją czy też na leki. Zwykle wysokość oszczędności poczynionych na tego typu usługach dodatkowych nie może przekroczyć pewnej ustalonej z góry kwoty, np. 600 złotych rocznie. Co ważne, programy tego rodzaju nie rodzą ze strony klienta banku żadnych obowiązków. Wystarczy, że zgłosi on chęć dołączenia do nich, a gotówka za określone wydatki zacznie wracać na jego konto.

Programy poleceń

Niektóre instytucje finansowe oferują zamiast rozbudowanych programów money back programy poleceń danego produktu znajomym i rodzinie klienta. Jeśli klient zaprosi kogoś do skorzystania z rachunku osobistego w danej placówce bankowej, ta wypłaci mu premię gotówkową, a polecona przez niego osoba zyska dodatkowe korzyści np. w postaci braku jakichkolwiek opłat za konto osobiste.

Dostęp do systemu bankowości elektronicznej

Choć obecnie jest to niemalże normą, okazuje się, że wciąż nie wszystkie banki oferują dostęp do systemu bankowości elektronicznej. Niekiedy może on zostać przyznany dopiero wtedy, gdy klient sam o niego poprosi. Jeśli klient nie zgłosi chęci korzystania z niego, będzie mógł załatwiać wszelkie sprawy związane z rachunkiem osobistym jedynie w placówce bankowej.

Korzystanie z aplikacji mobilnej

Dla części klientów instytucji finansowych ważna może być również możliwość korzystania z aplikacji mobilnej. Oferują ją wszystkie banki, jednakże jej działanie różni się w zależności od wybranej placówki – w części z nich jest ona rozbudowana i pozwala cieszyć się tymi samymi funkcjami, które daje system bankowości elektronicznej. Korzystanie z aplikacji mobilnej nie jest obowiązkowe, dlatego też jeśli klient banku jest nim zainteresowany, powinien zgłosić taką chęć podczas zakładania rachunku osobistego bądź podczas kolejnej wizyty w oddziale banku. Usługa ta jest bezpłatna.

5 (100%) 1 głos[ów]