Ranking kont

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Konto młodzieżowe można założyć już dla nastolatków, którzy ukończyli 13 lat. Dziecko w tym wieku zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dzięki czemu może stać się klientem banku i posiadać własny rachunek.

Perspektywiczny klient

Choć banki z reguły nie zarabiają w ogóle lub zarabiają bardzo niewiele na nastolatkach, to z chęcią oferują im rachunki osobiste. Klient, mający w danym momencie kilkanaście lat, w przyszłości może dalej korzystać z oferty instytucji finansowej i zwiększać tym samym jej zyski. Perspektywy związane z młodzieżą są zatem ogromne. Zwłaszcza, że nastolatkowie są coraz bardziej chętni do korzystania z nowinek oferowanych przez banki.

Złożenie wniosku

Z reguł otwarcie konta dla nastolatka wymaga stawienia się w placówce bankowej. Dzieje się tak dlatego, że zwykle wymagana jest zgoda na założenie rachunku podpisana przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka. Jeśli takiej zgody nie ma, bank może odmówić otwarcia rachunku dla niepełnoletniej osoby.

Jakie dokumenty są wymagane przy zakładaniu rachunku?

Aby założyć konto dla niepełnoletniego dziecka, należy udać się z nim do banku wraz z odpowiednimi dokumentami. Dziecko powinno mieć przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość. Dobrze jeśli będzie to tymczasowy dowód osobisty lub paszport, jednak w przypadku ich braku może być to legitymacja szkolna. Dodatkowo dziecko powinno mieć przygotowany PESEL oraz listę danych kontaktowych: numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres poczty email. Rodzic powinien mieć natomiast przygotowany dokument tożsamości. Wraz z dzieckiem powinien wypełnić formularz, w którym określi, jaki typ konta go interesuje. Ponadto powinien wyrazić pisemną zgodę na otwarcie rachunku dla dziecka.

Zakładanie rachunku online

Sprawa nieco komplikuje się, gdy rachunek dla dziecka, mającego co najmniej 13 lat, jest otwierany za pośrednictwem Internetu. Wniosek jest wypełniany online, a dokumenty z banku zostają dostarczone do domu klienta przez kuriera. Po ich wypełnieniu kurier zabiera je z powrotem do banku, a pracownik instytucji finansowej otwiera rachunek. Zwykle dostęp do konta jest możliwy po maksymalnie 24 godzinach od momentu dostarczenia dokumentów do najbliższej placówki banku, w którym otwierany jest rachunek.

Waluta rachunku

Nieco problematyczny może być fakt, iż konto dla młodzieży poniżej 18 roku życia można założyć jedynie dla środków w złotych polskich. Jeżeli rodzic pracuje za granicą i chce przekazywać dziecku pieniądze, musi je wcześniej przewalutować. Może być to dość uciążliwe, zwłaszcza gdy przelewy są regularne i obejmują niezbyt wysokie kwoty. Koszty tego typu operacji mogą sprawić, że założenie rachunku dla nastolatka nie będzie opłacalne.

Rachunek w banku rodzica

Cześć instytucji finansowych dopuszcza założenie rachunku młodzieżowego jedynie wtedy, gdy rodzic lub opiekun prawny nastolatka są ich klientami. Jeżeli tak nie jest, bank może zażądać od osoby dorosłej, aby i ona została jego klientem. W przeciwnym razie rachunek dla niepełnoletniej dziecka nie zostanie otwarty.

Na co zwracać uwagę?

Wybierając rachunek dla swojego niepełnoletniego dziecka, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Warto przyjrzeć się, czy może on otrzymać kartę płatniczą oraz dopytać, czy rodzic może kontrolować stan konta oraz wydatki nastolatka. Dodatkowo istotne może być oprocentowanie środków na koncie, koszty przelewów i wypłat z bankomatów oraz możliwość ustanowienia dostępu do rachunku przez Internet. Równie ważny jest sam powód zakładania rachunku bankowego – niekiedy może się okazać, że jest on świetnym rozwiązaniem, a innym razem jego założenie może być całkowicie nieopłacalne.

Karta gwarantuje komfort

Największą zaletą posiadania rachunku osobistego przez nastolatka jest możliwość wydania karty płatniczej do konta. Dzięki niej niepełnoletni nie musi nosić przy sobie gotówki, by płacić za zakupy – może dokonywać płatności za pomocą bezpiecznej karty. Jej posiadanie często chroni młodą osobę przez kradzieżą i pozwala jej lepiej zabezpieczyć kieszonkowe.

Nauka procentująca w przyszłości

Kolejnym atutem rachunku dla osoby niepełnoletniej jest możliwość zaznajomienia się z funkcjonowaniem banków i działaniem różnych produktów przez nie oferowanych. Dodatkowo dziecko uczy się samodzielnie gospodarować swoimi pieniędzmi i oszczędzać na większe zakupy. Rodzic może ponadto przelewać kieszonkowe bezpośrednio na rachunek nastolatka i przygotowywać go tym samym na późniejsze otrzymywanie wynagrodzenia za pracę – młoda osoba widzi dzięki temu, jak zmienia się stan jej konta i na jak duże wydatki może sobie pozwolić. W przyszłości z pewnością ułatwi jej to planowanie domowego budżetu oraz nie dopuści do problemów finansowych.

Na koncie młodzieżowym można również gromadzić środki na dowolny cel. W niektórych produktach tego typu istnieje możliwość stworzenia kilku oddzielnych subkont i wpłacania na nie gotówki na określone wydatki. Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko może decydować, na co chce oszczędzać i ile chce na ten cel odłożyć.

Dla dziecka w internacie

Konto bankowe jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli dziecko przebywa w internacie. Jeśli nastolatek uczy się z dala od miejsca zamieszkania, może mieć stały dostęp do pieniędzy bez konieczności trzymania całej gotówki w internacie. W ten sposób jest chroniony przed kradzieżą. Dodatkowo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, rodzic może szybko przesłać dziecku więcej gotówki.

Ograniczona funkcjonalność

Rachunki bankowe dla osób niepełnoletnich posiadają ograniczone funkcje. Nie umożliwiają brania kredytów, zakładania lokat, tworzenia zleceń stałych czy dokonywania wysokich wypłat z bankomatów. Dziecko zyskuje dostęp jedynie do funkcji podstawowych – może dokonywać niewysokich płatności i przelewów, wypłacać pieniądze z bankomatu (zwykle maksymalnie 50-100 zł) oraz kontrolować stan konta. Na rachunku młodzieżowym nie ma możliwości zrobienia debetu.

Pod kontrolą rodzica

Rodzic, który wyraża zgodę na założenie rachunku dla nastolatka, zyskuje dostęp do historii operacji przeprowadzanych na koncie swojego dziecka. W ten sposób rodzic może na bieżąco kontrolować na co i kiedy wydaje pieniądze jego pociecha. Otwarcie rachunku osobistego dla nastolatka nie wiąże się zatem z utratą kontroli nad poczynaniami młodego człowieka.

Koszty prowadzenia rachunku

Założenie rachunku dla nastolatka z reguły jest lepszym rozwiązaniem niż założenie przez rodzica konta dla osób dorosłych i następne udostępnienie go dziecku. Dzieje się tak nie tylko ze względu na ilość funkcji, jakie daje konto dla dorosłych, ale także z powodu kosztów związanych z prowadzeniem zwykłego rachunku bankowego. Młodzieżowe konto zwykle jest wolne od opłat za prowadzenie czy za posiadanie karty płatniczej. Ewentualne koszty generują opłaty za przelewy (najczęściej kilka przelewów w miesiącu jest darmowych) oraz opłaty za wypłaty z bankomatów obcych.

Łatwy dostęp do gotówki

Przy wyborze rachunku bankowego dla niepełnoletniego dziecka powinno brać się pod uwagę nie tylko wysokość opłat związanych z jego prowadzeniem, ale także łatwość dostępu do gotówki. Placówka banku bądź należący do danej instytucji bankomat powinny znajdować się blisko miejsca zamieszkania dziecka lub w pobliżu jego szkoły czy innego miejsca, w którym bywa ono niemalże codziennie.

Dostęp przez Internet

Młodzież zwykle pragnie, by posiadany przez nią rachunek bankowy posiadał dostęp online. Zwykle można go uzyskać po zgłoszeniu takiej chęci w placówce banku. Można to zrobić zarówno podczas zakładania konta, jak i później – w dowolnie wybranym momencie. Dostęp online do rachunku młodzieżowego jest bezpłatny.

Oprocentowanie zgromadzonych na rachunku środków

Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym dla nastolatków rzadko są oprocentowane. Jeśli konto umożliwia uzyskiwanie zysków, to odsetki w skali roku zwykle nie przekraczają 1 procenta kwoty zgromadzonej na rachunku. Jest to niewiele, zważywszy na fakt, iż nastolatkowie rzadko posiadają wysokie saldo na koncie.

Konto dla pracownika młodocianego

O ile założenie rachunku bankowego w przypadku 13-latka może nie być jeszcze konieczne, to gdy 16-latek postanowi zacząć zarabiać na swoje wydatki, brak konta w banku mógłby być dla niego uciążliwy. Wynagrodzenie za roznoszenie ulotek, opiekę nad dziećmi, pomoc w barze w weekendy, czy rozwożenie pizzy może być wypłacane
bezpośrednio na konto. Dla młodego człowieka, zbliżającego się do dorosłości, jest to doskonała nauka i możliwość sprawdzenia jak poradzi sobie z planowaniem wydatków.

Konto młodzieżowe do 18 roku życia

Rachunek dla nastolatków jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich. Z tego powodu jego właścicielem nie może być osoba, która ukończy 18 rok życia. W przypadku pełnoletności bank może zamknąć konto bądź pozostawić je otwarte, lecz na warunkach identycznych jak w przypadku kont dla osób dorosłych. Czasami istnieje możliwość przekształcenia rachunku dla nastolatka w rachunek bankowy dla studenta.

Limity i ograniczenia

Nastolatkowie posiadający rachunki bankowe napotykają na kilka ograniczeń. Jednym z najczęstszych jest określona liczba darmowych przelewów i wypłat z bankomatów własnych, jakich mogą dokonać. Kolejne transakcje bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów będą obciążone opłatami w wysokości od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych bez względu na kwotę operacji.

Minimalne saldo

Niekiedy banki wymagają od nastolatków posiadania minimalnego salda na rachunku. Jeśli saldo będzie niższe od wymaganego, instytucja finansowa może naliczyć opłaty za prowadzenie konta. W przypadku rachunków dla nastolatków zintegrowanych z rachunkami rodziców lub opiekunów prawnych, bank może dokonać automatycznego przelewu na konto dziecka w celu uzupełnienia niedoboru salda.

Gotówka na wyjeździe

Rachunek bankowy może przydać się nastolatkom podczas wyjazdów na kolonie czy obozy. Gdy dziecko przebywa z dala od domu, pieniądze można mu przesłać szybko jedynie dzięki przelewom bankowym. Przekaz pocztowy dociera do nastolatka dopiero po 3-4 dniach od momentu wysłania, co w przypadku spraw niemogących czekać jest znaczną niedogodnością.

Limit transakcji dziennych

W rachunkach młodzieżowych możliwe jest ustalenie limitu wysokości dziennych transakcji. Przykładowo ich wysokość może być określona na 50 zł, przez co nastolatek nie będzie mógł wydać więcej gotówki. Ograniczenie dotyczy zarówno sumy wszystkich operacji z jednego dnia, jak i jednorazowego wydatku. Limit w każdym momencie może zostać zwiększony lub zmniejszony na wniosek rodzica nastolatka.

Płatności bez PIN

Karty płatnicze wydawane do rachunków dla nastolatków umożliwiają dokonywanie płatności bez kodu PIN. Na wniosek rodzica karta może nie działać w technologii PayPass, jednak z reguły młodzież woli, by posiadała taką funkcję.

5 (100%) 1 głos[ów]