Ranking kont

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Pieniądze za granicę można przesyłać na kilka sposobów. Najpopularniejszymi rozwiązaniami są: przelew pocztowy, przelew bankowy, usługa wyspecjalizowanej firmy i przelew poprzez serwis internetowy. W każdym przypadku odmienne są koszty i czas realizacji transferu środków z jednego rachunku na drugi.

Przelewy z polskich banków

Często wybieranym sposobem przelewania gotówki za granicę jest przelanie go bezpośrednio z rachunku założonego w polskim banku. Można dokonać tej operacji, korzystając z dwóch typów przelewów. Pierwszym z nich jest przelew europejski, czyli SEPA. Sprawdza się on najlepiej, jeżeli pieniądze mają trafić do jednego z krajów Unii Europejskiej, do Norwegii, Islandii bądź Szwajcarii. Transfer środków odbywa się w euro, a koszty prowizji ponoszą wspólnie nadawca i odbiorca przelewu.

Jak zlecić przelew europejski?

W celu zlecenia przelewu europejskiego konieczne jest posiadanie numeru rachunku osobistego odbiorcy w formacie IBAN oraz kodu banku – BIC albo Swift. Pod nazwą IBAN znaleźć można ciąg cyfr i liter, które wskazują na to, w jakim kraju znajduje się bank odbiorcy, w jakim banku założony jest rachunek adresata oraz jaki jest jego numer konta. Cyfry przypisane są do danej instytucji finansowej, natomiast litery określają kraj. Kod BIC lub Swift służy do dodatkowej weryfikacji banku i składa się z 8 bądź 11 znaków.

Koszt przelewu w systemie SEPA

Zazwyczaj koszt przelewu w systemie SEPA nie przekracza kwoty od kilku do kilkunastu złotych. O jego wysokości decyduje jednak aktualnie obowiązująca tabela opłat i prowizji dla danego rachunku. Opłata określana jest w niej kwotowo lub procentowo, jako odsetek wartości zleconego przelewu.

Jak długo czeka się na przelew europejski?

Przelew europejski powinien dotrzeć do odbiorcy maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Maksymalna długość księgowania transakcji jest bowiem określona w unijnej dyrektywie z 2012 roku.

Przelewy poza Unię Europejską

Z przelewu w systemie SEPA nie skorzystają osoby, które chcą zlecić transfer środków pieniężnych poza Unię Europejską. Jeśli pieniądze mają dotrzeć do jednego z krajów nienależących do wspólnoty, można skorzystać z tak zwanego przelewu walutowego.

Jeśli bank odbiorcy należy do systemu Swift, przelew może dotrzeć do niego szybciej. Wystarczy, że nadawca poda kod weryfikacyjny instytucji finansowej w formularzu, a transfer zostanie wykonany priorytetowo. Aby sprawdzić czy bank odbiorcy należy do systemu Swift, można zajrzeć na stronę www.swift.com.

Jak realizowane są przelewy poza Unię Europejską?

Przelewy na rachunki bankowe założone w krajach nienależących do Wspólnoty Europejskiej realizuje się zwykle przy udziale tak zwanych banków pośredniczących. Wszystkie polskie banki mają własnych zagranicznych partnerów, z którymi współpracują przy tego typu operacjach. Przesyłane pieniądze najpierw trafiają do takiej placówki, a dopiero później na rachunek docelowy. Udział pośrednika w transferze gotówkowym powoduje podniesienie kosztów transakcji, przez co pobierana przez bank prowizja jest wyższa niż w przypadku przelewów europejskich.

Koszty przelewu walutowego

Prowizja dla przelewów walutowych z reguły waha się w granicach od 0,2 do 0,4 procent wartości zleconego przelewu. Przelew walutowy kosztuje zatem zwykle około kilkunastu złotych, choć często jego koszt jest wyższy niż 20 złotych. Prowizją może zostać obciążony sam nadawca, sam odbiorca, bądź oboje w równej części. O tym, jaką wysokość będzie miała prowizja oraz kto i w jakim stopniu poniesie jej koszt, można dowiedzieć się w banku od doradcy.

Przelew zagraniczny dla tradycjonalistów, czyli usługa pocztowa

Osoby nieposiadające rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub konta walutowego, mogą przesłać pieniądze poza Polskę, korzystając w tym celu z usług Poczty Polskiej. Instytucja umożliwia przesłanie pieniędzy do prawie 35 krajów na całym świecie i odebranie jej z prawie 40 państw.

Koszty przelewu zagranicznego wykonanego przez Pocztę Polską

O tym, ile należy zapłacić Poczcie Polskiej za przelew zagraniczny, decyduje wysokość przekazywanej poza Polskę kwoty. Kwoty od 100 złotych są przelewane po uiszczeniu opłaty w wysokości 24 złotych. Za każde dodatkowe 100 złotych należy dopłacić 1 zł. Jest to zatem dość droga forma przekazywania pieniędzy za granicę.

Jak nadać przekaz zagraniczny na poczcie?

Aby przesłać pieniądze za granicę, należy wypełnić na poczcie specjalny blankiet. Na prostym formularzu znajduje się miejsce na kwotę przekazu oraz walutę, w jakiej ma być on zrealizowany. Kwota przelewu powinna być podawana w złotych polskich. Jeżeli nie wiemy, jaka waluta obowiązuje w danym państwie, może to sprawdzić pracownik poczty.

Czas przekazywania środków finansowych

Przelew zagraniczny realizowany przez Pocztę Polską dociera do adresata dopiero po 5-13 dniach od dnia jego nadania. Czas transferu jest więc jak na obecne czasy dość długi.

Przelew zagraniczny w agencji

Aby przesłać pieniądze poza Polskę, można również skorzystać z usług firm wyspecjalizowanych w międzynarodowych przelewach. Przykładem tego typu instytucji jest choćby Money Gram lub Western Union. Podmioty te współpracują z agencjami opłat oraz z niektórymi bankami.

Jak zlecić transfer pieniędzy?

Jeśli chcemy wysłać pieniądze za granicę, korzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, powinniśmy pojawić się w jej oddziale bądź we współpracującym z nią punkcie wraz z ważnym dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Następnie powinniśmy wypełnić specjalny formularz, w którym określony zostanie numer rachunku adresata oraz kwota przelewu. Po nadaniu przekazu otrzymam numer kontrolny dla zleconej operacji. Odbiorca będzie mógł odebrać pieniądze w dowolnym oddziale firmy realizującej transfer, znajdującym się w kraju jego zamieszkania. Co ważne, ani nadawca, ani odbiorca nie muszą posiadać rachunku bankowego, aby skorzystać z tego rozwiązania.

Kiedy dotrze gotówka?

Zaletą przesłania pieniędzy za granicę poprzez wyspecjalizowane agencje jest szybkość dostarczania gotówki do adresata. Z reguły dociera ona po kilku bądź kilkunastu minutach.

Jak odebrać przelew?

Aby odbiorca mógł odebrać pieniądze, powinien stawić się w wybranym oddziale firmy dokonującej transferu. Może to być punkt najbliższy jego miejsca zamieszkania w danym kraju, jak i inny – przelew można odebrać w każdym z nich. Pieniądze zostaną wypłacone, jeżeli adresat przedstawi swój dowód tożsamości, a także poda dane przelewu. Nadawca powinien zatem poinformować odbiorcę o kwocie, kraju nadania oraz o numerze referencyjnym podanym mu w agencji. W przypadku, gdy odbiorca nie posiada dokumentu tożsamości (np. z powodu kradzieży), może odebrać przelew, podając hasło.

Od niedawna odbiorca może odebrać przelew również w inny sposób. Prócz klasycznego rozwiązania, czyli udania się do placówki danej firmy, pieniądze można przesłać na telefon komórkowy odbiorcy lub do bankomatu.

Waluta przekazu

Wyspecjalizowane firmy przyjmują przekazy w złotówkach, euro oraz dolarach. Odbiorca otrzymuje natomiast przelew w walucie odpowiedniej dla kraju jego zamieszkania. Jeśli więc zlecimy transfer w złotówkach, a odbiorca mieszka w Niemczech, to dotrze do niego równowartość kwoty wpłaconej w polskiej walucie, lecz przeliczona na euro.

Koszt przelewu

W większości przypadków wyspecjalizowane w przelewach zagranicznych agencje obarczają kosztami transferu nadawcę. Nadawca musi zapłacić za przelew gotówki poza granicę Polski nawet do 300 złotych. Wysokie koszty wynikają jednak z niemalże natychmiastowej realizacji zlecenia oraz łatwości w uzyskaniu pieniędzy przez odbiorcę – nie musi on nic płacić, przez co może otrzymać transfer nawet jeśli został okradziony. Dokładna cena przelewu zależy od kwoty operacji oraz od kraju, do którego mają zostać przesłane pieniądze.

Przekazy internetowe

Jednym z tańszych sposobów na przelanie gotówki za granicę jest zlecenie operacji poprzez system płatności P2P (z angielskiego: Person to Person). Systemy takie jak PayPal czy Moneybookers są wygodne, gdyż nie wymagają wizyty w agencji czy banku. Wystarczy zlecić transfer przez Internet, podać adres internetowy odbiorcy płatności oraz kwotę, jaką chcemy mu przekazać.

Do kogo można przesłać pieniądze przez serwis internetowy?

Przelew internetowy zza granicy odbiorą jedynie te osoby, które są zarejestrowane na danym portalu. Osoby, które nie posiadają na nim konta, nie otrzymają gotówki, gdyż nie będą mogły jej odebrać. Pieniądze są przelewane bowiem na konto założone w serwisie, a następnie wypłacane z niego w odpowiedniej walucie na podany przez odbiorcę rachunek osobisty. Nadawca może natomiast zasilić swoje konto na portalu poprzez przelew bankowy, transakcję z karty płatniczej bądź czek.

Założenie i prowadzenie konta w serwisie jest darmowe. Bezpłatne jest także dokonywanie przelewu oraz wypłacanie środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Płatne jest jedynie przewalutowanie pieniędzy. Co ważne, środki znajdujące się na koncie w serwisie nie muszą być wypłacane – można je wykorzystywać bezpośrednio do robienia zakupów online bądź zlecania kolejnych przelewów do osób posiadających konto na portalu.

Karta przedpłacona

Nietypowym sposobem przesłania pieniędzy za granicę jest zakup karty przedpłaconej. Kartę taką można zakupić w kraju zamieszkania, następnie przesłać ją do adresata, a gdy ten ją odbierze – dokonać transferu środków na przypisane do karty konto. Minusem tego rozwiązania jest konieczność płacenia wysokich prowizji za wypłaty z bankomatu przy użyciu karty przedpłaconej. Przydaje się więc ona jedynie do zakupów online lub do zakupów za granicą w sklepach, w których przyjmuje się transakcje przy użyciu karty płatniczej.

Różne sposoby, różne ceny

Pieniądze poza granice Polski mogą docierać do adresatów dzięki: przelewom bankowym, przelewom pocztowym, usługom wyspecjalizowanych agencji, serwisom internetowym i kartom przedpłaconym. Każde z tych rozwiązań jest kierowane do innej grupy osób i wiąże się z innymi kosztami. Z reguły najtańsze są przelewy internetowe, jednak nie są one najbezpieczniejsze, ze względu na dużą liczbę oszustów, wykorzystujących niewiedzę internautów. Najszybsze są natomiast przelewy zlecane w wyspecjalizowanych firmach – docierają do odbiorcy nawet w ciągu paru minut. Pomimo to najwięcej przelewów zagranicznych jest realizowanych przez banki, które starają się w tym zakresie coraz lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Niektóre instytucje finansowe zaproponowały nawet połączenie rachunku osobistego z rachunkiem walutowym, co sprawia, że pieniądze w obcej walucie mogą być w szybki sposób przewalutowane i dostępne w różnych krajach. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne dla osób, które pracują za granicą, lecz chcą dać dostęp do pieniędzy rodzinie mieszkającej w Polsce.

5 (100%) 1 głos[ów]