Ranking kont

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Kredyt w rachunku osobistym, czyli tak zwany debet, może być o wiele korzystniejszym rozwiązaniem niż zobowiązanie gotówkowe innego typu. Jest on o wiele łatwiej dostępny, a ponadto tańszy. Nie wymaga też dopełniania jakichkolwiek formalności.

Co to takiego?

Debet, czyli zadłużenie w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (limit w koncie ROR), jest możliwością pożyczania pieniędzy do kwoty określonej w umowie zawartej pomiędzy bankiem a klientem. Klient, który nie posiada potrzebnej mu w danym momencie gotówki, może zlecić przelew, wypłacić pieniądze w bankomacie bądź zapłacić rachunki nawet wtedy, gdy jego konto jest puste. Aby uzyskać dostęp do limitu, nie trzeba nic robić. Wystarczy, że nadal korzysta się z rachunku osobistego, płacąc za zakupy do wysokości przyznanego limitu. Debet spłaca się natomiast automatycznie, gdy na rachunku pojawiają się jakieś wpływy, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Odsetki i wysokość limitu

Limit w rachunku osobistym jest obciążony oprocentowaniem. Oznacza to więc konieczność płacenia odsetek od zadłużenia. Wysokość oprocentowania jest ustalana w umowie z klientem, a ewentualne należne odsetki z reguły nalicza się co miesiąc. Klient w porozumieniu z bankiem decyduje również o wysokości samego debetu – może on wskazać, że debet ma być równy 0 złotych. Poszczególne parametry ustala się w placówce bankowej, telefonicznie bądź przez Internet, jeżeli rachunek posiada dostęp do systemu bankowości elektronicznej.

Promowany przez bank

Debety w rachunkach osobistych dla klientów indywidualnych są szczególnie mocno promowane przez same banki. Zależy im bowiem na tym, by klienci sięgali po ten produkt, gdyż stanowi on dużą pokusę do wydawania większej ilości pieniędzy niż się posiada, a co za tym idzie – daje duże szanse zarobku dla banku. Instytucje finansowe nie są jednak jedynymi beneficjentami korzystania z debetów, gdyż w wielu przypadkach rozwiązanie to ratowało budżety domowe różnych klientów.

Kto może skorzystać z debetu w ROR?

Warunkiem do skorzystania z debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym jest posiadanie w danej instytucji finansowej konta osobistego. Konto musi być dodatkowo regularnie zasilane poprzez wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, stypendium, emerytury czy renty. Najczęściej wymaga się też od klientów, by wpływy te miały charakter stały, czyli istniały od co najmniej 6 miesięcy przed dniem ustalenia limitu. Niektóre podmioty mogą zaproponować debet dostępny od dnia otwarcia rachunku, jednak nie są to oferty częste – zwykle mają charakter promocyjny.

Maksymalna wysokość limitu

O tym, jaką wysokość będzie miał limit w ROR, decydują nie tylko dochód klienta, ale i wewnętrzne regulacje banku. Zwykle zadłużenie w rachunku nie może przekroczyć dwukrotności bądź trzykrotności miesięcznych wpływów na konto, rzadkością są oferty pozwalające posiadać wierzytelność w koncie równą wysokości wpływów z 6 miesięcy.

Koszty

Średnie oprocentowanie tradycyjnego zobowiązania gotówkowego wypłacanego przez bank oscyluje wokół 15 procent w skali roku. Ponadto bank pobiera prowizję za jego udzielenie bądź wymaga skorzystania z ubezpieczeń, które dodatkowo podnoszą koszty spłaty wierzytelności. W przypadku limitu w rachunku osobistym koszt są znacznie niższe. Zwykle im wyższy jest limit, tym niższe jest jego oprocentowanie.

Najdroższe debety to te, których wysokość sięga około 1000 złotych. Wynika to z faktu, iż oprocentowanie zadłużenia na rachunku może być równe nawet 1 procent, jednak najniższa pobierana przez bank opłata wynosi nie mniej niż 50 złotych. Jest to aż 5 procent wysokości debetu, jeżeli jego wysokość sięgnie 1000 zł. Opłaty zazwyczaj są pobierane za przyznanie bądź odnowienie limitu. Dodatkowym kosztem może być też opłata roczna za posiadanie debetu, która jest szczególnie uciążliwa dla osób niekorzystających regularnie z tego rozwiązania. Jeśli limit jest przez klienta traktowany jako pewnego rodzaju zabezpieczenie, nie powinien wiązać się z obowiązkiem ponoszenia opłaty rocznej za jego ustanowienie.

Odsetki jedynie od wykorzystanej kwoty

W przypadku debetu w koncie ROR sporym udogodnieniem jest obliczanie odsetek jedynie od wysokości wykorzystanego limitu. Jeśli debet może sięgnąć maksymalnie 5 tysięcy złotych, a klient wykorzysta jedynie 300 złotych, to odsetki będą naliczone jedynie od tej części, którą klient faktycznie wykorzystał.

Odsetki za czas istnienia debetu

Ważną zaletą debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym jest naliczanie odsetek nie za cały miesiąc, ale jedynie za okres istnienia debetu. Oprocentowanie od wierzytelności jest zatem naliczane jedynie za faktyczny okres zadłużenia, bez zaokrąglania go do pełnych tygodni czy miesięcy. Jeśli zatem debet jest aktywny przez okres 3 dni, odsetki zostaną naliczone tylko za ten czas.

Produkt dla zdyscyplinowanych

Łatwy dostęp do limitu w rachunku osobistym mimo oczywistych zalet, ma też swoje negatywne strony. Z pewnością nie jest to produkt dla osób, które nie są zdyscyplinowane. Jeżeli klient banku nie potrafi efektywnie zarządzać domowymi finansami i regularnie brakuje mu gotówki, nie powinien sięgać po limit w rachunku. Może on bowiem przyczynić się do pojawienia się poważnych problemów finansowych, które doprowadzą do niemożności uregulowania całego limitu i późniejszej spirali zadłużenia. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz w przypadku osób zbyt łatwo ulegających pokusom, gdyż dostęp do gotówki jest bardzo prosty, a bank nie wymaga regulowania stałej raty i minimalnych spłat miesięcznych.

Prowizja za prowadzenie rachunku

Koszt ten jest niekiedy niezauważalny dla osób skupiających się jedynie na opłatach bezpośrednio związanych z limitem w ROR. Opłata za prowadzenie konta osobistego jest jednak stałym kosztem comiesięcznym, który jest pobierany z salda rachunku bez względu na to, czy klient korzysta z debetu, czy też nie. Wysokość tejże opłaty jest szczególnie istotna dla osób, które zamierzają założyć dany rachunek osobisty jedynie w celu uzyskania dostępu do limitu w koncie.

Limit niewykorzystany do końca gwarancją bezpieczeństwa

Zaleca się, aby limitu w rachunku nie wykorzystywać do końca. Powodem tego jest fakt, iż odsetki od debetu doliczane są do limitu. Brak możliwości ich pobrania będzie skutkował powstaniem przeterminowanego i kosztownego zadłużenia. Dobrze jest zatem pozostawiać nieco środków z debetu na ewentualne odsetki, by na koniec miesiąca nie przeżyć przykrego rozczarowania.

Promocyjne debety

Zdarza się, że instytucje finansowe, chcąc przyciągnąć nowych klientów, oferują konta osobiste dla klientów indywidualnych z darmowym debetem. Oferty te zwykle mają ograniczony czas obowiązywania. Przykładowo, przez 12 miesięcy od momentu uruchomienia konta, debet do kwoty 1000 złotych może być zwolniony z obowiązku płacenia odsetek.

Nie dla wszystkich rachunków

Rachunki osobiste z kredytem odnawialnym są oferowane tylko części klientów. Nie mogą z nich korzystać studenci, młodzież, osoby posiadające bardzo niskie i nieregularne dochody i często także seniorzy z niskimi emeryturami. Pozostali klienci z reguły bez przeszkód korzystają z debetu, a instytucje finansowe nie wnikają, na jakie wydatki przeznaczają pożyczone pieniądze. Jeśli w rachunku jest możliwość zaciągnięcia debetu, istnieje prawdopodobieństwo, że bank zablokuje limit, jednak muszą wystąpić ku temu poważne przesłanki. Przykładem powodu zablokowania zobowiązania odnawialnego w rachunku jest utrata źródła regularnych wpływów na konto bądź egzekucja komornicza czy zaległości w spłacie zadłużenia zaciągniętego w banku w ramach innych produktów.

Oferta dla solidnych klientów

Klienci banków z długoletnim stażem bądź wysokimi zarobkami mogą liczyć na możliwość zaciągnięcia debetu nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. W niektórych instytucjach finansowych można natrafić na debety, których wysokość przekracza 100 tysięcy złotych.

Debet to nie saldo

Warto pamiętać, że debetu nie można mylić z saldem rachunku. Saldo obejmuje rzeczywiste środki znajdujące się na rachunku i wszelkie obciążenia, jakie się na nim pojawiły. Debet natomiast wskazuje na to, ile środków pieniężnych może jeszcze wykorzystać klient w ramach kredytu odnawialnego. Jeśli więc widzimy, że na rachunku mamy jeszcze dostępnych 30 tysięcy złotych, a debet jest równy 25 tysiącom, to własnych środków do wykorzystania mamy jedynie 5 tysięcy złotych. Wszelkie transakcje przekraczające tę sumę sprawią, że na rachunku osobistym pojawi się zadłużenie.

Alternatywa dla kart kredytowych

Limit odnawialny na rachunku osobistym stanowi alternatywę dla kart kredytowych. Można z niego korzystać w równie prosty sposób, a jego spłata nie jest droga. Jego wadą w porównaniu do kart kredytowych jest możliwość łatwego przekroczenia salda rachunku osobistego i brak kontroli wydatków. W przypadku karty łatwiej jest zauważyć, kiedy środki na koncie się skończyły, gdyż w celu zadłużenia się, należy skorzystać z innego środka płatniczego.

Plusem debetu w rachunku jest za to możliwość wypłacenia z konta gotówki. Debet można bowiem wykorzystywać zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel tak samo jak ma to miejsce w przypadku środków znajdujących się na karcie kredytowej.

Czy warto skorzystać z debetu?

Odpowiedź na pytanie, czy warto skorzystać debetu na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, brzmi: tak. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które sporadycznie potrzebują dostępu do większej ilości gotówki, a nie chcą sięgać po produkty takie jak pożyczki bankowe lub pozabankowe, czy też karty kredytowe. Koszty obsługi limitu w rachunku są niewysokie, a sam limit jest łatwo dostępny.

Porównując debet do innych rozwiązań, umożliwiających szybki dostęp do gotówki, wypada on lepiej. Nic dziwnego, że sięga po niego coraz większa liczba klientów banków. Zwykle traktują go jako zabezpieczenie na wypadek kłopotów, jednak jeśli limit jest ciągle aktywny, to jego użytkownik powinien z niego zrezygnować. Stale utrzymujące się zadłużenie na rachunku nie jest dla nikogo dobrym rozwiązaniem, gdyż przyzwyczaja do życia ponad stan. Co więcej, przekroczenie limitu prowadzi do naliczenia wysokich odsetek od przeterminowanej wierzytelności, na skutek czego pogłębiają się problemy finansowe posiadacza rachunku z debetem.

Warto pamiętać, że po debet nie powinno się sięgać w przypadku utraty źródła dochodów – nie powinno się tego robić nawet wtedy, gdy bank nie wie o problemach finansowych. Nierozsądne korzystanie z limitu mogłoby w tym przypadku skutkować niemożnością spłaty zadłużenia i pojawieniem się spirali zadłużenia, z której bardzo trudno jest wyjść.

5 (100%) 1 głos[ów]