Ranking kont

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konta młodzieżowego?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Konto młodzieżowe można założyć już dla nastolatków, którzy ukończyli 13 lat. Dziecko w tym wieku zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dzięki czemu może stać się klientem banku i posiadać własny rachunek.

Perspektywiczny klient

Choć banki z reguły nie zarabiają w ogóle lub zarabiają bardzo niewiele na nastolatkach, to z chęcią oferują im rachunki osobiste. Klient, mający w danym momencie kilkanaście lat, w przyszłości może dalej korzystać z oferty instytucji finansowej i zwiększać tym samym jej zyski. Perspektywy związane z młodzieżą są zatem ogromne. Zwłaszcza, że nastolatkowie są coraz bardziej chętni do korzystania z nowinek oferowanych przez banki.

Złożenie wniosku

Z reguł otwarcie konta dla nastolatka wymaga stawienia się w placówce bankowej. Dzieje się tak dlatego, że zwykle wymagana jest zgoda na założenie rachunku podpisana przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka. Jeśli takiej zgody nie ma, bank może odmówić otwarcia rachunku dla niepełnoletniej osoby.

Jakie dokumenty są wymagane przy zakładaniu rachunku?

Aby założyć konto dla niepełnoletniego dziecka, należy udać się z nim do banku wraz z odpowiednimi dokumentami. Dziecko powinno mieć przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość. Dobrze jeśli będzie to tymczasowy dowód osobisty lub paszport, jednak w przypadku ich braku może być to legitymacja szkolna. Dodatkowo dziecko powinno mieć przygotowany PESEL oraz listę danych kontaktowych: numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres poczty email. Rodzic powinien mieć natomiast przygotowany dokument tożsamości. Wraz z dzieckiem powinien wypełnić formularz, w którym określi, jaki typ konta go interesuje. Ponadto powinien wyrazić pisemną zgodę na otwarcie rachunku dla dziecka.

Zakładanie rachunku online

Sprawa nieco komplikuje się, gdy rachunek dla dziecka, mającego co najmniej 13 lat, jest otwierany za pośrednictwem Internetu. Wniosek jest wypełniany online, a dokumenty z banku zostają dostarczone do domu klienta przez kuriera. Po ich wypełnieniu kurier zabiera je z powrotem do banku, a pracownik instytucji finansowej otwiera rachunek. Zwykle dostęp do konta jest możliwy po maksymalnie 24 godzinach od momentu dostarczenia dokumentów do najbliższej placówki banku, w którym otwierany jest rachunek.

Waluta rachunku

Nieco problematyczny może być fakt, iż konto dla młodzieży poniżej 18 roku życia można założyć jedynie dla środków w złotych polskich. Jeżeli rodzic pracuje za granicą i chce przekazywać dziecku pieniądze, musi je wcześniej przewalutować. Może być to dość uciążliwe, zwłaszcza gdy przelewy są regularne i obejmują niezbyt wysokie kwoty. Koszty tego typu operacji mogą sprawić, że założenie rachunku dla nastolatka nie będzie opłacalne.

Rachunek w banku rodzica

Cześć instytucji finansowych dopuszcza założenie rachunku młodzieżowego jedynie wtedy, gdy rodzic lub opiekun prawny nastolatka są ich klientami. Jeżeli tak nie jest, bank może zażądać od osoby dorosłej, aby i ona została jego klientem. W przeciwnym razie rachunek dla niepełnoletniej dziecka nie zostanie otwarty.

Na co zwracać uwagę?

Wybierając rachunek dla swojego niepełnoletniego dziecka, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Warto przyjrzeć się, czy może on otrzymać kartę płatniczą oraz dopytać, czy rodzic może kontrolować stan konta oraz wydatki nastolatka. Dodatkowo istotne może być oprocentowanie środków na koncie, koszty przelewów i wypłat z bankomatów oraz możliwość ustanowienia dostępu do rachunku przez Internet. Równie ważny jest sam powód zakładania rachunku bankowego – niekiedy może się okazać, że jest on świetnym rozwiązaniem, a innym razem jego założenie może być całkowicie nieopłacalne.

Karta gwarantuje komfort

Największą zaletą posiadania rachunku osobistego przez nastolatka jest możliwość wydania karty płatniczej do konta. Dzięki niej niepełnoletni nie musi nosić przy sobie gotówki, by płacić za zakupy – może dokonywać płatności za pomocą bezpiecznej karty. Jej posiadanie często chroni młodą osobę przez kradzieżą i pozwala jej lepiej zabezpieczyć kieszonkowe.

Nauka procentująca w przyszłości

Kolejnym atutem rachunku dla osoby niepełnoletniej jest możliwość zaznajomienia się z funkcjonowaniem banków i działaniem różnych produktów przez nie oferowanych. Dodatkowo dziecko uczy się samodzielnie gospodarować swoimi pieniędzmi i oszczędzać na większe zakupy. Rodzic może ponadto przelewać kieszonkowe bezpośrednio na rachunek nastolatka i przygotowywać go tym samym na późniejsze otrzymywanie wynagrodzenia za pracę – młoda osoba widzi dzięki temu, jak zmienia się stan jej konta i na jak duże wydatki może sobie pozwolić. W przyszłości z pewnością ułatwi jej to planowanie domowego budżetu oraz nie dopuści do problemów finansowych.

Na koncie młodzieżowym można również gromadzić środki na dowolny cel. W niektórych produktach tego typu istnieje możliwość stworzenia kilku oddzielnych subkont i wpłacania na nie gotówki na określone wydatki. Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko może decydować, na co chce oszczędzać i ile chce na ten cel odłożyć.

Dla dziecka w internacie

Konto bankowe jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli dziecko przebywa w internacie. Jeśli nastolatek uczy się z dala od miejsca zamieszkania, może mieć stały dostęp do pieniędzy bez konieczności trzymania całej gotówki w internacie. W ten sposób jest chroniony przed kradzieżą. Dodatkowo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, rodzic może szybko przesłać dziecku więcej gotówki.

Ograniczona funkcjonalność

Rachunki bankowe dla osób niepełnoletnich posiadają ograniczone funkcje. Nie umożliwiają brania kredytów, zakładania lokat, tworzenia zleceń stałych czy dokonywania wysokich wypłat z bankomatów. Dziecko zyskuje dostęp jedynie do funkcji podstawowych – może dokonywać niewysokich płatności i przelewów, wypłacać pieniądze z bankomatu (zwykle maksymalnie 50-100 zł) oraz kontrolować stan konta. Na rachunku młodzieżowym nie ma możliwości zrobienia debetu.

Pod kontrolą rodzica

Rodzic, który wyraża zgodę na założenie rachunku dla nastolatka, zyskuje dostęp do historii operacji przeprowadzanych na koncie swojego dziecka. W ten sposób rodzic może na bieżąco kontrolować na co i kiedy wydaje pieniądze jego pociecha. Otwarcie rachunku osobistego dla nastolatka nie wiąże się zatem z utratą kontroli nad poczynaniami młodego człowieka.

Koszty prowadzenia rachunku

Założenie rachunku dla nastolatka z reguły jest lepszym rozwiązaniem niż założenie przez rodzica konta dla osób dorosłych i następne udostępnienie go dziecku. Dzieje się tak nie tylko ze względu na ilość funkcji, jakie daje konto dla dorosłych, ale także z powodu kosztów związanych z prowadzeniem zwykłego rachunku bankowego. Młodzieżowe konto zwykle jest wolne od opłat za prowadzenie czy za posiadanie karty płatniczej. Ewentualne koszty generują opłaty za przelewy (najczęściej kilka przelewów w miesiącu jest darmowych) oraz opłaty za wypłaty z bankomatów obcych.

Łatwy dostęp do gotówki

Przy wyborze rachunku bankowego dla niepełnoletniego dziecka powinno brać się pod uwagę nie tylko wysokość opłat związanych z jego prowadzeniem, ale także łatwość dostępu do gotówki. Placówka banku bądź należący do danej instytucji bankomat powinny znajdować się blisko miejsca zamieszkania dziecka lub w pobliżu jego szkoły czy innego miejsca, w którym bywa ono niemalże codziennie.

Dostęp przez Internet

Młodzież zwykle pragnie, by posiadany przez nią rachunek bankowy posiadał dostęp online. Zwykle można go uzyskać po zgłoszeniu takiej chęci w placówce banku. Można to zrobić zarówno podczas zakładania konta, jak i później – w dowolnie wybranym momencie. Dostęp online do rachunku młodzieżowego jest bezpłatny.

Oprocentowanie zgromadzonych na rachunku środków

Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym dla nastolatków rzadko są oprocentowane. Jeśli konto umożliwia uzyskiwanie zysków, to odsetki w skali roku zwykle nie przekraczają 1 procenta kwoty zgromadzonej na rachunku. Jest to niewiele, zważywszy na fakt, iż nastolatkowie rzadko posiadają wysokie saldo na koncie.

Konto dla pracownika młodocianego

O ile założenie rachunku bankowego w przypadku 13-latka może nie być jeszcze konieczne, to gdy 16-latek postanowi zacząć zarabiać na swoje wydatki, brak konta w banku mógłby być dla niego uciążliwy. Wynagrodzenie za roznoszenie ulotek, opiekę nad dziećmi, pomoc w barze w weekendy, czy rozwożenie pizzy może być wypłacane
bezpośrednio na konto. Dla młodego człowieka, zbliżającego się do dorosłości, jest to doskonała nauka i możliwość sprawdzenia jak poradzi sobie z planowaniem wydatków.

Konto młodzieżowe do 18 roku życia

Rachunek dla nastolatków jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich. Z tego powodu jego właścicielem nie może być osoba, która ukończy 18 rok życia. W przypadku pełnoletności bank może zamknąć konto bądź pozostawić je otwarte, lecz na warunkach identycznych jak w przypadku kont dla osób dorosłych. Czasami istnieje możliwość przekształcenia rachunku dla nastolatka w rachunek bankowy dla studenta.

Limity i ograniczenia

Nastolatkowie posiadający rachunki bankowe napotykają na kilka ograniczeń. Jednym z najczęstszych jest określona liczba darmowych przelewów i wypłat z bankomatów własnych, jakich mogą dokonać. Kolejne transakcje bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów będą obciążone opłatami w wysokości od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych bez względu na kwotę operacji.

Minimalne saldo

Niekiedy banki wymagają od nastolatków posiadania minimalnego salda na rachunku. Jeśli saldo będzie niższe od wymaganego, instytucja finansowa może naliczyć opłaty za prowadzenie konta. W przypadku rachunków dla nastolatków zintegrowanych z rachunkami rodziców lub opiekunów prawnych, bank może dokonać automatycznego przelewu na konto dziecka w celu uzupełnienia niedoboru salda.

Gotówka na wyjeździe

Rachunek bankowy może przydać się nastolatkom podczas wyjazdów na kolonie czy obozy. Gdy dziecko przebywa z dala od domu, pieniądze można mu przesłać szybko jedynie dzięki przelewom bankowym. Przekaz pocztowy dociera do nastolatka dopiero po 3-4 dniach od momentu wysłania, co w przypadku spraw niemogących czekać jest znaczną niedogodnością.

Limit transakcji dziennych

W rachunkach młodzieżowych możliwe jest ustalenie limitu wysokości dziennych transakcji. Przykładowo ich wysokość może być określona na 50 zł, przez co nastolatek nie będzie mógł wydać więcej gotówki. Ograniczenie dotyczy zarówno sumy wszystkich operacji z jednego dnia, jak i jednorazowego wydatku. Limit w każdym momencie może zostać zwiększony lub zmniejszony na wniosek rodzica nastolatka.

Płatności bez PIN

Karty płatnicze wydawane do rachunków dla nastolatków umożliwiają dokonywanie płatności bez kodu PIN. Na wniosek rodzica karta może nie działać w technologii PayPass, jednak z reguły młodzież woli, by posiadała taką funkcję.

Zaginał przelew bankowy – co robić?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Systemy bankowości elektronicznej są obecnie bardzo zaawansowane, przez co korzystając z Internetu, możemy wykonać niemalże każdą operację na rachunku osobistym. Siedząc przed komputerem, można otwierać depozyty, brać kredyty, czy też wykonywać przelewy. Zdarza się jednak, że skomplikowane systemy bankowe zawodzą i w wyniku ich błędu bądź niewyłapanego błędu ludzkiego coś dzieje się inaczej niż chciałby tego użytkownik. Często błędy te dotyczą przelewów bankowych.

Polecenie przelewu

Aby wykonać przelew z rachunku bankowego, po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej należy podać numer konta odbiorcy. Dodatkowo powinno się podać jego imię i nazwisko oraz adres. Jest to operacja bezpieczna i zwykle pieniądze docierają do adresata w tym samym lub w następnym dniu roboczym.

System zlecania przelewów między rachunkami jest skonstruowany w taki sposób, że nie jest jednak wymagane podanie innych informacji o odbiorcy niż jego numer rachunku osobistego oraz imię i nazwisko – podanie pozostałych informacji jest fakultatywne. Warto jednak wskazać, że nawet jeśli dodatkowe informacje zostaną podane, bank ich nie zweryfikuje, przez co ich niezgodność nie spowoduje cofnięcia przelewu do nadawcy.

Nic nie ginie

W sytuacji, gdy przelew trafi na rachunek innego odbiorcy bądź nie dotrze do adresata w ogóle, warto pamiętać, że w systemach bankowości elektronicznej nic nie ginie. Po każdym poleceniu przelewu pozostaje ślad, dzięki któremu można dowiedzieć się, co stało się z przesyłanymi pieniędzmi. Zwykle o zaginięciu przelewu bankowego można mówić, gdy nie dotrze on do adresata po 3 dniach od momentu zlecenia przekazania środków.

Jeśli przelew nie dotrze na rachunek odbiorcy, najlepiej jest skontaktować się z pracownikiem banku. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, mailowo bądź korzystając ze specjalnego formularza kontaktowego w systemie bankowości online. Zwykle pracownik jest w stanie dać odpowiedz na pytanie, dlaczego zlecony przelew nie dotarł do adresata, a następnie pomóc odzyskać przelane błędnie środki.

Błędny numer rachunku

Częstą przyczyną zaginięcia przelewu bankowego jest podanie błędnego numeru rachunku odbiorcy. Należy zaznaczyć, że nie chodzi tu o wpisanie numeru nieistniejącego, gdyż taki przelew w ogóle nie wyjdzie z rachunku nadawcy – chodzi o podanie numeru konta, które zostało zamknięte, bądź jest aktywne, lecz należy do innej osoby. W przypadku podania 26-cyfrowego numeru IBAN, który nie istnieje w jakimkolwiek banku, system zablokuje przelew, wskazując na błąd.

Zazwyczaj przelew zlecony na numer zamkniętego konta zostaje automatycznie zwrócony nadawcy w ciągu 4 dni roboczych. Gdy tak się nie dzieje, konieczne jest skontaktowanie się z pracownikiem placówki bankowej, w której otwarte jest konto nadawcy przelewu. Może się bowiem okazać, że rachunek, na który wysłano pieniądze, został zamknięty przez odbiorcę, jednak z różnych przyczyn wciąż widnieje w systemie banku. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie wszystkie operacje na koncie adresata zostały zaksięgowane i trwa to około 30 dni od chwili zgłoszenia dyspozycji zamknięcia rachunku. Nie ma natomiast możliwości, że rachunek, który został zamknięty przez odbiorcę, został otwarty przez inną osobę – raz nadany numer IBAN nigdy nie może być przypisany do innego konta oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób prywatnych lub rachunku firmowego.

Czynnik ludzki

Inną przyczyną zaginięcia przelewu bankowego jest przesłanie go na istniejący rachunek, lecz należący do innego odbiorcy. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy nadawca dokonuje przelewu przez system bankowości elektronicznej, wybierając adresata przelewu z listy stałych odbiorców. Kilka niewłaściwych kliknięć i chwila nieuwagi wystarczą wtedy, by pieniądze trafiły do innej osoby.

Pomyłkę taką najprościej jest wyjaśnić z odbiorcą, który jeśli będzie uczciwy, zwróci pieniądze nadawcy. Jeśli nie będzie chciał tego dokonać, jedynym sposobem będzie zwrócenie się do banku, jednak ten bez wyraźnych podstaw nie dokona cofnięcia przelewu.

Reklamacja

Aby odzyskać pieniądze, które zostały przelane błędnie, można nie tylko czekać aż minie kilka dni, lecz również złożyć w oddziale banku reklamację. Jest to rozwiązanie polecane osobom, które nie otrzymały zwrotu pieniędzy na rachunek osobisty w ciągu 7 dni od chwili zlecenia przelewu na błędny numer konta. Reklamację należy złożyć w oddziale banku właściwego dla nadawcy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że reklamacja nie zostanie rozpatrzona szybko, przez co na pieniądze trzeba będzie czekać nawet przez kilka tygodni. Zaletą tego rozwiązania jest za to pewność, że reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, jeśli tylko przelew trafił na zamknięty rachunek. Podobnie będzie w sytuacji, gdy przelew trafi na rachunek należący do osoby o innym imieniu i nazwisku oraz danych, nawet wtedy, gdy wspinany w systemie numer rachunku będzie istniał i będzie aktywny.

Sprawdzanie numeru rachunku

Warto pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem, chroniącym przed nieprawidłowymi przelewami, jest dokładne sprawdzanie numeru IBAN oraz danych odbiorcy pieniędzy. Numer konta powinno się sprawdzić co najmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy powinno się zrobić to po wpisaniu numeru konta odbiorcy oraz jego danych, a po raz drugi – gdy otrzyma się sms z kodem weryfikacyjnym bądź gdy wygeneruje się token w aplikacji mobilnej. Jeśli podczas dwukrotnego sprawdzania poprawności numeru rachunku osobistego odbiorcy nie zauważymy nieprawidłowości, możemy mieć pewność, że pieniądze dotrą tam, gdzie powinny.

Kontakt z odbiorcą

Wysyłając większą sumę pieniędzy, dobrze jest też dodatkowo skontaktować się wcześniej z odbiorcą i upewnić się, że nie zmienił numeru konta. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy kwota przelewu ma być wysoka. Trudno jest bowiem znaleźć ponownie większą kwotę do przelania odbiorcy, zwłaszcza jeśli pojawi się konieczność czekania na rozpatrzenie reklamacji przez bank.

Cyfry kontrolne w numerze IBAN

Polskie numery IBAN składają się z 26 cyfr. Część z nich to numery kontrolne, które wskazują na to, w jakiej instytucji finansowej założony jest rachunek oraz na to, jaki jest to typ rachunku. Cyfry te służą natychmiastowej weryfikacji poprawności numeru rachunku osobistego – jeśli są one niepoprawne, przelew nie wyjdzie z konta nadawcy, a system bankowości elektronicznej wskaże na wystąpienie błędu o charakterze niepoprawnego numeru rachunku. Dopóki błąd nie zostanie poprawiony, przelew nie dojdzie do skutku.

Cyberoszustwo

Rzadszym, jednak możliwym, powodem nieotrzymania przelewu przez odbiorcę, jest cyberatak. Najczęściej ma on miejsce, gdy nadawca kopiuje numer rachunku osobistego odbiorcy z wiadomości e-mail. Osoba, na której komputerze jest wirus podmieniający numery IBAN, może nie zauważyć, że numer konta odbiorcy z wiadomości jest inny niż ten, który został przekopiowany do systemu bankowości elektronicznej.

Obecnie banki wprowadziły system zabezpieczający, który wymaga potwierdzenia, że kopiowany numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego odbiorcy jest zgodny z tym, który znajduje się w wiadomości e-mail. Nie ma jednak gwarancji, że nadawca przeczyta cały komunikat i że upewni się co do zgodności obu numerów. Dodatkowo, nadawca powinien pamiętać, że gwarancję poprawności skopiowanego numeru konta da ponowne zweryfikowanie IBAN rachunku odbiorcy w wiadomości sms bądź podczas generowania tokena w aplikacji mobilnej. Dobrze jest też przepisywać numer rachunku bankowego, zamiast kopiować go i wklejać w odpowiednie pole.

Przelew zlecony na rachunek wskazany przez wirusa zwykle jest bardzo trudny do odzyskania. Może się okazać, że policyjne dochodzenie poprzedzi długi proces reklamacyjny w banku, gdyż nadawca przelewu nie zorientuje się, że padł ofiarą przestępstwa. Przyczyni się to do wydłużenia śledztwa, które może zostać umorzone z powodu braku dowodów na oszustwo. Często podobne przypadki są zgłaszane, gdy fałszywy rachunek bankowy jest zamknięty. Dodatkowo nieraz okazuje się, że osoba, do której należał rachunek, nie istnieje w ogóle bądź nie wiedziała o istnieniu fałszywego konta założonego na jej dane.

Nie otwieraj podejrzanych załączników w mailach

Aby uchronić się przed cyberprzestępstwem polegającym na podmienieniu numeru IBAN, powinno korzystać się z programu antywirusowego, a ponadto unikać otwierania załączników w mailach niewidomego pochodzenia. Najczęściej przestępcy rozsyłają do osób prywatnych maile, które wyglądają jak wiadomości wysyłane przez banki. W wiadomościach od hakerów pojawiają się prośby o zmianę hasła, podanie danych osobistych, numeru rachunku bankowego bądź o otwarcie załącznika. Ponadto w mailach mogą znaleźć się informacje o rzekomych nagrodach przyznanych przez bank lub o otrzymanych na rachunek bankowych wysokich przelewach. Należy pamiętać, że instytucje finansowe działające w oparciu o przepisy prawa bankowego nigdy nie wysyłają podobnych maili do swoich klientów. Jeśli otrzymamy taką wiadomość, powinniśmy usunąć ją i w żadnym wypadku nie podawać w wiadomości zwrotnej danych do rachunku, czy też pobierać dołączonych do maila plików.

Historia rachunku

Jeśli przelew nie dotrze do odbiorcy przez okres kilku dni, a jesteśmy pewni, że go wysłaliśmy, dobrze jest przyjrzeć się szczegółowo historii przelewów. Warto w niej sprawdzić, jaka kwota, kiedy i na jaki rachunek została przelana. W historii często można znaleźć odpowiedź, gdzie podziały się pieniądze. Może się okazać, że przelew widnieje w historii, jednak figuruje w niej jako przelew niewykonany. W takiej sytuacji pieniądze nie zaginęły, lecz w ogóle nie zostały wysłane, przez co nie miały możliwości dotarcia do adresata.

W historii można też szybko znaleźć informację o podmienieniu numeru rachunku przez wirusa, a także o innych podejrzanych transakcjach. Dzięki regularnemu śledzeniu listy operacji na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym z dostępem przez Internet, można szynko zorientować się o przestępstwie. Następnie można poinformować o nim bank oraz policję w czasie, w którym możliwe będzie złapanie hakera i odzyskanie gotówki.

Lista zaufanych odbiorców i zlecenia stałe

Rachunki internetowe umożliwiają tworzenie zaufanych list odbiorców oraz ustalania zleceń stałych. Są to bardzo wygodne i bezpieczne funkcje, dzięki czemu rzadko zdarza się, aby podczas korzystania z nich, przelew zaginął. Jeśli jednak tak się stanie, dobrze jest sprawdzić, czy wszystkie zapisane na liście zaufanych odbiorców i w zlecaniach stałych dane są aktualne i poprawne. Może się zdarzyć, że zaufany odbiorca zmieni numer konta bankowego, a nadawca nie wprowadzi odpowiedniej poprawki. Dodatkowo w przypadku zawirusowania komputera może dojść do sytuacji, w której złośliwe oprogramowanie ustanowi zlecenie stałe na niewysoką, pozornie niezauważalną kwotę na rachunek bankowy zapisany jako „prąd”, „czynsz” lub „opłata”. Może to uśpić czujność właściciela konta online.

Kiedy opłaca się założyć konto walutowe?

Polecane konta walutowe

konto walutowe mbank
 • EUR, USD, GBP, CHF
 • 0zł za otwarcie i prowadzenie
 • 24h dostępność środków
Otwórz konto
konto walutowe alior bank
 • rachunek w jednej z 4 walut EUR, USD, CHF, GBP
 • 0 zł za prowadzenie konta oraz za jego otwarcie
 • możliwość korzystnej wymiany walut
Otwórz konto

Kiedy opłaca się założyć konto walutowe?

Pracujesz za granicą, studiujesz na uczelni poza Polską, a może dużo podróżujesz? Jeśli tak, być może należysz do grona osób, które powinny zainteresować się kontami walutowymi. Dzięki nim możliwe jest przechowywanie pieniędzy w walucie obcej nawet w polskim banku. Kiedy i dlaczego warto sięgnąć po to rozwiązanie?

Koszty są zawsze

Konta walutowe bez żadnych opłat w praktyce nie istnieją, a pomimo to znajdują coraz więcej właścicieli. Coraz więcej naszych rodaków pracuje za granicą, przez co brak rachunku bankowego w obcej walucie byłby dla nich zbyt uciążliwy. Sięgają więc po niego nawet wtedy, gdy muszą płacić za samo jego posiadanie. Na podobny krok decydują się studenci wyjeżdżający na wymiany i stypendia, bądź stale uczący się w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych.

Rachunki walutowe zakładają również osoby, które często podróżują – zarówno w celach osobistych, jak i służbowych. Dzięki produktom bankowym umożliwiającym przechowywanie obcej waluty nie muszą martwić się o wymianę gotówki przed wyjazdem oraz o koszty przewalutowania podczas wypłaty pieniędzy w bankomacie poza granicami Polski. Konto w walucie obcej może przydać się ponadto osobom, których członkowie rodziny pracują za granicą i regularnie przesyłają pieniądze do kraju.

Jak wybrać, aby nie żałować?

Jeśli decydujemy się na założenie rachunku bankowego w walucie obcej, powinniśmy dobrze przyjrzeć się opłatom z tym związanym. W przeciwnym razie koszty prowadzenia i użytkowania produktu mogą być zbyt wysokie. Na co zwracać uwagę? Jakie opłaty są najczęściej pobierane?

Ile kosztuje wypłata pieniędzy z bankomatu?

W przypadku rachunków walutowych wypłata z bankomatu poza Polską z reguły jest bezpłatna. Podobnie jest w przypadku rachunków zwykłych. Różnica pomiędzy produktami polega na tym, iż rachunek osobisty tradycyjny prowadzony jest w złotówkach, dlatego podczas wypłaty gotówki za granicą bank pobiera z konta opłatę za przewalutowanie środków. Konto walutowe jest natomiast prowadzone w obcej walucie, przez co konieczność przewalutowania nie zachodzi, a bank nie pobiera prowizji.

Jakie są koszty przewalutowania?

Warto pamiętać, że koszty przewalutowania na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym są dość wysokie. Zależą one między innymi od postaci operacji zmiany waluty. Może być ona pojedyncza – np. jeśli złotówki zostaną wymienione na korony szwedzkie, lub podwójną – np. gdy bank najpierw przewalutuje złotówki na euro, a dopiero później euro na korony szwedzkie. Dodatkowo przewalutowanie dokonywane jest po kursie ustalonym przez bank, czyli z reguły wyższym o około 5 procent od kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski.

Im większa kwota jest wymieniana, tym więcej musi zapłacić właściciel rachunek. Dodatkowo prócz kosztów przewalutowania bank może pobrać od klienta prowizję za dokonanie tego typu operacji. Jeśli zatem przewalutowanie jest operacją jednorazową, może nie być uciążliwym kosztem. Jeżeli jednak wypłaty z bankomatów zagranicznych są częste, koszty wymiany waluty mogą być wyższe niż opłaty związane z prowadzeniem rachunku walutowego.

Dla kupujących online

Rachunki bankowe w obcej walucie są dobrym rozwiązaniem także dla tych osób, które nie wyjeżdżają za granicę, jednak regularnie dokonują zakupów w zagranicznych sklepach internetowych. Kupno ubrań, kosmetyków, książek, elektroniki, czy nawet rezerwacja hotelu lub lotu samolotem wiążą się z koniecznością płacenia w walucie odpowiedniej dla danego kraju bądź w powszechnie akceptowanych euro lub dolarach amerykańskich. Istnieje oczywiście możliwość płacenia w sklepach zagranicznych poprzez zlecenie przelewu z konta oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotówkach, jednak znów wiąże się z to z opłatami za przewalutowanie oraz prowizją.

Tabela Opłat i Prowizji – dobrze się jej przyjrzyj

Przed wyborem najlepszego dla siebie rachunku walutowego, warto jest przyjrzeć się dokładnie Tabeli Opłat i Prowizji. Zawarte są w niej informacje o wszystkich operacjach, za jakie są pobierane opłaty. Dodatkowo, prócz ich listy, podana jest wysokość tychże opłat (kwotowa lub prowizyjna) oraz informacja o możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów.

Czy prowadzenie rachunku walutowego jest płatne?

We większości polskich banków nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku w walucie obcej. Nie oznacza to jednak, że konto jest w pełni darmowe. Jeśli rachunek ma być wykorzystywany sporadycznie, warto zadbać, by miesięcznie kosztował jak najmniej, przywiązując wagę również do kosztów wypłat z bankomatów czy zlecania przelewów.

Czy konto w walucie jest oprocentowane?

Konta prowadzone w obcej walucie zwykle nie są oprocentowane. Jeżeli oprocentowanie się pojawia, to najczęściej oscyluje w graniach 0,5-1 procenta w skali roku. Środki w walucie obcej mogą być natomiast oprocentowane na zintegrowanym rachunku oszczędnościowym bądź na lokacie przypisanej do rachunku walutowego.

Czy możliwe jest oszczędzanie w walucie?

Rachunek prowadzony w walucie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, chcących oszczędzać w walucie innej niż złotówki. Jeśli konto jest zakładane właśnie w tym celu, powinno się zwrócić szczególną uwagę na jego oprocentowanie. Im oprocentowanie będzie wyższe, tym lepiej, jednak istotny jest również sposób kapitalizacji odsetek. Z reguły przyjmuje on formę miesięczną, choć nie brakuje ofert z kapitalizacją dzienną. Kapitalizacja dzienna może pomóc w uzyskaniu wyższych zysków nawet przy niższym oprocentowaniu.

Czy warto założyć rachunek w walucie, by spłacać kredyt hipoteczny?

Choć obecnie praktycznie nie udziela się w Polsce zobowiązań hipotecznych w obcej walucie, wciąż wiele osób spłaca zadłużenie na zakup domu lub mieszkania zaciągnięte we frankach szwajcarskich bądź w euro. Dłużnicy hipoteczni należący do tej grupy korzystają często z rachunków bankowych w walucie, aby móc przechowywać na koncie większą ilość franków lub euro przeznaczonych na spłatę wierzytelności. Często kupują bowiem duże sumy waluty obcej, by skorzystać z jej niższego kursu kupna i sprzedaży, oszczędzając w ten sposób nawet kilkaset złotych w skali kilku miesięcy. Rozwiązanie to jest jednak korzystne jedynie, gdy nie jest objęte opłatami za prowadzenie rachunku oraz wysokimi kosztami przelewów. W przeciwnym wypadku kredytobiorca nie zaoszczędzi.

Ile kosztują przelewy z rachunku w walucie?

Koszty przelewów walutowych są różne dla każdego rachunku. W przypadku niektórych mogą więc być równe 0 zł, podczas gdy w innych przelew o wysokości kilku czy kilkunastu tysięcy euro będzie kosztował nawet 250 złotych. Opłata za transakcje bezgotówkowe w dużej mierze zależy od tego, czy jest pobierana w formie kwotowej, czy też prowizyjnej. W przypadku opłat prowizyjnych z reguły zaznaczana jest kwota minimalnej wysokości prowizji, bez względu na wysokość przelewu.

Ile kosztuje karta płatnicza do rachunku w walucie?

Dla osób często podróżujących za granicę bądź pracujących i studiujących poza Polską ważne są koszty posiadania i użytkowania karty płatniczej do rachunku w walucie. Opłata za jej posiadanie z reguły nie jest wyższa niż 10 złotych miesięcznie. Problem stanowi natomiast często brak możliwości wydania jej do konta walutowego – nie wszystkie banki oferują ją posiadaczom rachunków innych niż prowadzonych w złotówkach.

Czy bank wymaga na rachunku walutowym minimalnego salda?

Właściciele rachunków walutowych powinni liczyć się z tym, iż bank może wymagać posiadania minimalnego salda na koncie. Zazwyczaj jego wysokość waha się w graniach do 100 do 150 euro, franków, funtów bądź dolarów. Jeżeli waluta obca ma być rzadziej spotykana, bank może zażądać utrzymywania znacznie wyższego salda minimalnego.

Czy aby założyć konto w walucie muszę posiadać zwykły ROR?

Istotną kwestią dla osób chcących założyć konto w walucie jest obowiązek posiadania zwykłego ROR w danym banku. Jeśli konto w walucie ma być wykorzystywane rzadko, a z posiadaniem ROR wiążą się opłaty, zwykle posiadanie obu rachunków przestaje się opłacać. Plusem takiego rozwiązania może być jednak opcja zintegrowania obu kont w jedno i darmowego dokonywania przewalutowania pomiędzy nimi.

Czy student może posiadać darmowe konto w walucie?

Studenci korzystający z wymian w programie Erasmus bądź z innych programów stypendialnych szukają darmowych kont, pozwalających przechowywać walutę obcą. Co prawda, osoby mające mniej niż 26 lat mogą otrzymać ofertę prowadzenia takiego rachunku za darmo, jednak posiadanie karty płatniczej bądź zlecanie przelewów będzie już płatne. W przypadku kilkumiesięcznego pobytu za granicą może być to dość uciążliwe. Dodatkową niedogodnością może być pobieranie z rachunku opłaty za przelewy przychodzące, co negatywnie wpłynie na wysokość otrzymywanego stypendium, wynagrodzenia za pracę dorywczą bądź wsparcia finansowego od rodziców.

Czy rachunek walutowy można założyć online?

Tak samo jak zwykłe rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki w walucie obcej mogą być zakładane przez Internet. Osoby, które chcą skorzystać z tego produktu, mogą otworzyć go poprzez stronę internetową wybranego banku.

Dodatkowo, po założeniu rachunku online można posiadać do niego dostęp poprzez system bankowości elektronicznej. Udogodnienie to pozwala zwykle taniej dokonywać przelewów i na bieżąco śledzić stan rachunku.

Jak zamknąć rachunek w walucie obcej?

Jeżeli uznamy, że rachunek w obcej walucie nie jest nam dłużej potrzebny bądź że oferta w innym banku jest dla nas lepsza, możemy zamknąć dotychczas posiadane konto walutowe. Wystarczy w tym celu złożyć odpowiednią dyspozycję w placówce banku, przez Internet lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię. Zamykanie rachunku zwykle trwa miesiąc. W tym czasie właściciel konta nie może z niego korzystać, jednak bank czeka, aż zaksięgują się wszystkie zlecone przez klienta operacje. Jeśli po upływie 30 dni saldo rachunku jest dodatnie lub zerowe, bank zamyka konto.

Czy warto korzystać z internetowych porównań?

Szukając rachunku w walucie obcej, można skorzystać z internetowych porównań i rankingów tego typu produktów. Co ważne, w części narzędzi istnieje możliwość wskazania, jakie parametry rachunku są dla nas najważniejsze, przez co w zestawieniu pojawią się spersonalizowane wyniki, dostosowane do oczekiwań danego użytkownika.

Warto pamiętać, że rankingi są przygotowywane niezależnie od banków, przez co żadna z ofert nie jest promowana jako najlepsza, kiedy taką nie jest. Wszelkie zestawienia mają charakter informacyjny, dzięki czemu prezentowane w nich listy są obiektywne. Ponadto są one na bieżąco aktualizowane, co sprawia, że co miesiąc można sprawdzić, który bank ma obecnie najciekawszą ofertę dla klientów zainteresowanych rachunkami walutowymi.

Polecane konta walutowe

konto walutowe mbank
 • EUR, USD, GBP, CHF
 • 0zł za otwarcie i prowadzenie
 • 24h dostępność środków
Otwórz konto
konto walutowe alior bank
 • rachunek w jednej z 4 walut EUR, USD, CHF, GBP
 • 0 zł za prowadzenie konta oraz za jego otwarcie
 • możliwość korzystnej wymiany walut
Otwórz konto

Jak tanio i bezpiecznie przesłać pieniądze za granicę?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Pieniądze za granicę można przesyłać na kilka sposobów. Najpopularniejszymi rozwiązaniami są: przelew pocztowy, przelew bankowy, usługa wyspecjalizowanej firmy i przelew poprzez serwis internetowy. W każdym przypadku odmienne są koszty i czas realizacji transferu środków z jednego rachunku na drugi.

Przelewy z polskich banków

Często wybieranym sposobem przelewania gotówki za granicę jest przelanie go bezpośrednio z rachunku założonego w polskim banku. Można dokonać tej operacji, korzystając z dwóch typów przelewów. Pierwszym z nich jest przelew europejski, czyli SEPA. Sprawdza się on najlepiej, jeżeli pieniądze mają trafić do jednego z krajów Unii Europejskiej, do Norwegii, Islandii bądź Szwajcarii. Transfer środków odbywa się w euro, a koszty prowizji ponoszą wspólnie nadawca i odbiorca przelewu.

Jak zlecić przelew europejski?

W celu zlecenia przelewu europejskiego konieczne jest posiadanie numeru rachunku osobistego odbiorcy w formacie IBAN oraz kodu banku – BIC albo Swift. Pod nazwą IBAN znaleźć można ciąg cyfr i liter, które wskazują na to, w jakim kraju znajduje się bank odbiorcy, w jakim banku założony jest rachunek adresata oraz jaki jest jego numer konta. Cyfry przypisane są do danej instytucji finansowej, natomiast litery określają kraj. Kod BIC lub Swift służy do dodatkowej weryfikacji banku i składa się z 8 bądź 11 znaków.

Koszt przelewu w systemie SEPA

Zazwyczaj koszt przelewu w systemie SEPA nie przekracza kwoty od kilku do kilkunastu złotych. O jego wysokości decyduje jednak aktualnie obowiązująca tabela opłat i prowizji dla danego rachunku. Opłata określana jest w niej kwotowo lub procentowo, jako odsetek wartości zleconego przelewu.

Jak długo czeka się na przelew europejski?

Przelew europejski powinien dotrzeć do odbiorcy maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Maksymalna długość księgowania transakcji jest bowiem określona w unijnej dyrektywie z 2012 roku.

Przelewy poza Unię Europejską

Z przelewu w systemie SEPA nie skorzystają osoby, które chcą zlecić transfer środków pieniężnych poza Unię Europejską. Jeśli pieniądze mają dotrzeć do jednego z krajów nienależących do wspólnoty, można skorzystać z tak zwanego przelewu walutowego.

Jeśli bank odbiorcy należy do systemu Swift, przelew może dotrzeć do niego szybciej. Wystarczy, że nadawca poda kod weryfikacyjny instytucji finansowej w formularzu, a transfer zostanie wykonany priorytetowo. Aby sprawdzić czy bank odbiorcy należy do systemu Swift, można zajrzeć na stronę www.swift.com.

Jak realizowane są przelewy poza Unię Europejską?

Przelewy na rachunki bankowe założone w krajach nienależących do Wspólnoty Europejskiej realizuje się zwykle przy udziale tak zwanych banków pośredniczących. Wszystkie polskie banki mają własnych zagranicznych partnerów, z którymi współpracują przy tego typu operacjach. Przesyłane pieniądze najpierw trafiają do takiej placówki, a dopiero później na rachunek docelowy. Udział pośrednika w transferze gotówkowym powoduje podniesienie kosztów transakcji, przez co pobierana przez bank prowizja jest wyższa niż w przypadku przelewów europejskich.

Koszty przelewu walutowego

Prowizja dla przelewów walutowych z reguły waha się w granicach od 0,2 do 0,4 procent wartości zleconego przelewu. Przelew walutowy kosztuje zatem zwykle około kilkunastu złotych, choć często jego koszt jest wyższy niż 20 złotych. Prowizją może zostać obciążony sam nadawca, sam odbiorca, bądź oboje w równej części. O tym, jaką wysokość będzie miała prowizja oraz kto i w jakim stopniu poniesie jej koszt, można dowiedzieć się w banku od doradcy.

Przelew zagraniczny dla tradycjonalistów, czyli usługa pocztowa

Osoby nieposiadające rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub konta walutowego, mogą przesłać pieniądze poza Polskę, korzystając w tym celu z usług Poczty Polskiej. Instytucja umożliwia przesłanie pieniędzy do prawie 35 krajów na całym świecie i odebranie jej z prawie 40 państw.

Koszty przelewu zagranicznego wykonanego przez Pocztę Polską

O tym, ile należy zapłacić Poczcie Polskiej za przelew zagraniczny, decyduje wysokość przekazywanej poza Polskę kwoty. Kwoty od 100 złotych są przelewane po uiszczeniu opłaty w wysokości 24 złotych. Za każde dodatkowe 100 złotych należy dopłacić 1 zł. Jest to zatem dość droga forma przekazywania pieniędzy za granicę.

Jak nadać przekaz zagraniczny na poczcie?

Aby przesłać pieniądze za granicę, należy wypełnić na poczcie specjalny blankiet. Na prostym formularzu znajduje się miejsce na kwotę przekazu oraz walutę, w jakiej ma być on zrealizowany. Kwota przelewu powinna być podawana w złotych polskich. Jeżeli nie wiemy, jaka waluta obowiązuje w danym państwie, może to sprawdzić pracownik poczty.

Czas przekazywania środków finansowych

Przelew zagraniczny realizowany przez Pocztę Polską dociera do adresata dopiero po 5-13 dniach od dnia jego nadania. Czas transferu jest więc jak na obecne czasy dość długi.

Przelew zagraniczny w agencji

Aby przesłać pieniądze poza Polskę, można również skorzystać z usług firm wyspecjalizowanych w międzynarodowych przelewach. Przykładem tego typu instytucji jest choćby Money Gram lub Western Union. Podmioty te współpracują z agencjami opłat oraz z niektórymi bankami.

Jak zlecić transfer pieniędzy?

Jeśli chcemy wysłać pieniądze za granicę, korzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, powinniśmy pojawić się w jej oddziale bądź we współpracującym z nią punkcie wraz z ważnym dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Następnie powinniśmy wypełnić specjalny formularz, w którym określony zostanie numer rachunku adresata oraz kwota przelewu. Po nadaniu przekazu otrzymam numer kontrolny dla zleconej operacji. Odbiorca będzie mógł odebrać pieniądze w dowolnym oddziale firmy realizującej transfer, znajdującym się w kraju jego zamieszkania. Co ważne, ani nadawca, ani odbiorca nie muszą posiadać rachunku bankowego, aby skorzystać z tego rozwiązania.

Kiedy dotrze gotówka?

Zaletą przesłania pieniędzy za granicę poprzez wyspecjalizowane agencje jest szybkość dostarczania gotówki do adresata. Z reguły dociera ona po kilku bądź kilkunastu minutach.

Jak odebrać przelew?

Aby odbiorca mógł odebrać pieniądze, powinien stawić się w wybranym oddziale firmy dokonującej transferu. Może to być punkt najbliższy jego miejsca zamieszkania w danym kraju, jak i inny – przelew można odebrać w każdym z nich. Pieniądze zostaną wypłacone, jeżeli adresat przedstawi swój dowód tożsamości, a także poda dane przelewu. Nadawca powinien zatem poinformować odbiorcę o kwocie, kraju nadania oraz o numerze referencyjnym podanym mu w agencji. W przypadku, gdy odbiorca nie posiada dokumentu tożsamości (np. z powodu kradzieży), może odebrać przelew, podając hasło.

Od niedawna odbiorca może odebrać przelew również w inny sposób. Prócz klasycznego rozwiązania, czyli udania się do placówki danej firmy, pieniądze można przesłać na telefon komórkowy odbiorcy lub do bankomatu.

Waluta przekazu

Wyspecjalizowane firmy przyjmują przekazy w złotówkach, euro oraz dolarach. Odbiorca otrzymuje natomiast przelew w walucie odpowiedniej dla kraju jego zamieszkania. Jeśli więc zlecimy transfer w złotówkach, a odbiorca mieszka w Niemczech, to dotrze do niego równowartość kwoty wpłaconej w polskiej walucie, lecz przeliczona na euro.

Koszt przelewu

W większości przypadków wyspecjalizowane w przelewach zagranicznych agencje obarczają kosztami transferu nadawcę. Nadawca musi zapłacić za przelew gotówki poza granicę Polski nawet do 300 złotych. Wysokie koszty wynikają jednak z niemalże natychmiastowej realizacji zlecenia oraz łatwości w uzyskaniu pieniędzy przez odbiorcę – nie musi on nic płacić, przez co może otrzymać transfer nawet jeśli został okradziony. Dokładna cena przelewu zależy od kwoty operacji oraz od kraju, do którego mają zostać przesłane pieniądze.

Przekazy internetowe

Jednym z tańszych sposobów na przelanie gotówki za granicę jest zlecenie operacji poprzez system płatności P2P (z angielskiego: Person to Person). Systemy takie jak PayPal czy Moneybookers są wygodne, gdyż nie wymagają wizyty w agencji czy banku. Wystarczy zlecić transfer przez Internet, podać adres internetowy odbiorcy płatności oraz kwotę, jaką chcemy mu przekazać.

Do kogo można przesłać pieniądze przez serwis internetowy?

Przelew internetowy zza granicy odbiorą jedynie te osoby, które są zarejestrowane na danym portalu. Osoby, które nie posiadają na nim konta, nie otrzymają gotówki, gdyż nie będą mogły jej odebrać. Pieniądze są przelewane bowiem na konto założone w serwisie, a następnie wypłacane z niego w odpowiedniej walucie na podany przez odbiorcę rachunek osobisty. Nadawca może natomiast zasilić swoje konto na portalu poprzez przelew bankowy, transakcję z karty płatniczej bądź czek.

Założenie i prowadzenie konta w serwisie jest darmowe. Bezpłatne jest także dokonywanie przelewu oraz wypłacanie środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Płatne jest jedynie przewalutowanie pieniędzy. Co ważne, środki znajdujące się na koncie w serwisie nie muszą być wypłacane – można je wykorzystywać bezpośrednio do robienia zakupów online bądź zlecania kolejnych przelewów do osób posiadających konto na portalu.

Karta przedpłacona

Nietypowym sposobem przesłania pieniędzy za granicę jest zakup karty przedpłaconej. Kartę taką można zakupić w kraju zamieszkania, następnie przesłać ją do adresata, a gdy ten ją odbierze – dokonać transferu środków na przypisane do karty konto. Minusem tego rozwiązania jest konieczność płacenia wysokich prowizji za wypłaty z bankomatu przy użyciu karty przedpłaconej. Przydaje się więc ona jedynie do zakupów online lub do zakupów za granicą w sklepach, w których przyjmuje się transakcje przy użyciu karty płatniczej.

Różne sposoby, różne ceny

Pieniądze poza granice Polski mogą docierać do adresatów dzięki: przelewom bankowym, przelewom pocztowym, usługom wyspecjalizowanych agencji, serwisom internetowym i kartom przedpłaconym. Każde z tych rozwiązań jest kierowane do innej grupy osób i wiąże się z innymi kosztami. Z reguły najtańsze są przelewy internetowe, jednak nie są one najbezpieczniejsze, ze względu na dużą liczbę oszustów, wykorzystujących niewiedzę internautów. Najszybsze są natomiast przelewy zlecane w wyspecjalizowanych firmach – docierają do odbiorcy nawet w ciągu paru minut. Pomimo to najwięcej przelewów zagranicznych jest realizowanych przez banki, które starają się w tym zakresie coraz lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Niektóre instytucje finansowe zaproponowały nawet połączenie rachunku osobistego z rachunkiem walutowym, co sprawia, że pieniądze w obcej walucie mogą być w szybki sposób przewalutowane i dostępne w różnych krajach. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne dla osób, które pracują za granicą, lecz chcą dać dostęp do pieniędzy rodzinie mieszkającej w Polsce.

Czy warto korzystać z debetu w koncie?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Kredyt w rachunku osobistym, czyli tak zwany debet, może być o wiele korzystniejszym rozwiązaniem niż zobowiązanie gotówkowe innego typu. Jest on o wiele łatwiej dostępny, a ponadto tańszy. Nie wymaga też dopełniania jakichkolwiek formalności.

Co to takiego?

Debet, czyli zadłużenie w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (limit w koncie ROR), jest możliwością pożyczania pieniędzy do kwoty określonej w umowie zawartej pomiędzy bankiem a klientem. Klient, który nie posiada potrzebnej mu w danym momencie gotówki, może zlecić przelew, wypłacić pieniądze w bankomacie bądź zapłacić rachunki nawet wtedy, gdy jego konto jest puste. Aby uzyskać dostęp do limitu, nie trzeba nic robić. Wystarczy, że nadal korzysta się z rachunku osobistego, płacąc za zakupy do wysokości przyznanego limitu. Debet spłaca się natomiast automatycznie, gdy na rachunku pojawiają się jakieś wpływy, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Odsetki i wysokość limitu

Limit w rachunku osobistym jest obciążony oprocentowaniem. Oznacza to więc konieczność płacenia odsetek od zadłużenia. Wysokość oprocentowania jest ustalana w umowie z klientem, a ewentualne należne odsetki z reguły nalicza się co miesiąc. Klient w porozumieniu z bankiem decyduje również o wysokości samego debetu – może on wskazać, że debet ma być równy 0 złotych. Poszczególne parametry ustala się w placówce bankowej, telefonicznie bądź przez Internet, jeżeli rachunek posiada dostęp do systemu bankowości elektronicznej.

Promowany przez bank

Debety w rachunkach osobistych dla klientów indywidualnych są szczególnie mocno promowane przez same banki. Zależy im bowiem na tym, by klienci sięgali po ten produkt, gdyż stanowi on dużą pokusę do wydawania większej ilości pieniędzy niż się posiada, a co za tym idzie – daje duże szanse zarobku dla banku. Instytucje finansowe nie są jednak jedynymi beneficjentami korzystania z debetów, gdyż w wielu przypadkach rozwiązanie to ratowało budżety domowe różnych klientów.

Kto może skorzystać z debetu w ROR?

Warunkiem do skorzystania z debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym jest posiadanie w danej instytucji finansowej konta osobistego. Konto musi być dodatkowo regularnie zasilane poprzez wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, stypendium, emerytury czy renty. Najczęściej wymaga się też od klientów, by wpływy te miały charakter stały, czyli istniały od co najmniej 6 miesięcy przed dniem ustalenia limitu. Niektóre podmioty mogą zaproponować debet dostępny od dnia otwarcia rachunku, jednak nie są to oferty częste – zwykle mają charakter promocyjny.

Maksymalna wysokość limitu

O tym, jaką wysokość będzie miał limit w ROR, decydują nie tylko dochód klienta, ale i wewnętrzne regulacje banku. Zwykle zadłużenie w rachunku nie może przekroczyć dwukrotności bądź trzykrotności miesięcznych wpływów na konto, rzadkością są oferty pozwalające posiadać wierzytelność w koncie równą wysokości wpływów z 6 miesięcy.

Koszty

Średnie oprocentowanie tradycyjnego zobowiązania gotówkowego wypłacanego przez bank oscyluje wokół 15 procent w skali roku. Ponadto bank pobiera prowizję za jego udzielenie bądź wymaga skorzystania z ubezpieczeń, które dodatkowo podnoszą koszty spłaty wierzytelności. W przypadku limitu w rachunku osobistym koszt są znacznie niższe. Zwykle im wyższy jest limit, tym niższe jest jego oprocentowanie.

Najdroższe debety to te, których wysokość sięga około 1000 złotych. Wynika to z faktu, iż oprocentowanie zadłużenia na rachunku może być równe nawet 1 procent, jednak najniższa pobierana przez bank opłata wynosi nie mniej niż 50 złotych. Jest to aż 5 procent wysokości debetu, jeżeli jego wysokość sięgnie 1000 zł. Opłaty zazwyczaj są pobierane za przyznanie bądź odnowienie limitu. Dodatkowym kosztem może być też opłata roczna za posiadanie debetu, która jest szczególnie uciążliwa dla osób niekorzystających regularnie z tego rozwiązania. Jeśli limit jest przez klienta traktowany jako pewnego rodzaju zabezpieczenie, nie powinien wiązać się z obowiązkiem ponoszenia opłaty rocznej za jego ustanowienie.

Odsetki jedynie od wykorzystanej kwoty

W przypadku debetu w koncie ROR sporym udogodnieniem jest obliczanie odsetek jedynie od wysokości wykorzystanego limitu. Jeśli debet może sięgnąć maksymalnie 5 tysięcy złotych, a klient wykorzysta jedynie 300 złotych, to odsetki będą naliczone jedynie od tej części, którą klient faktycznie wykorzystał.

Odsetki za czas istnienia debetu

Ważną zaletą debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym jest naliczanie odsetek nie za cały miesiąc, ale jedynie za okres istnienia debetu. Oprocentowanie od wierzytelności jest zatem naliczane jedynie za faktyczny okres zadłużenia, bez zaokrąglania go do pełnych tygodni czy miesięcy. Jeśli zatem debet jest aktywny przez okres 3 dni, odsetki zostaną naliczone tylko za ten czas.

Produkt dla zdyscyplinowanych

Łatwy dostęp do limitu w rachunku osobistym mimo oczywistych zalet, ma też swoje negatywne strony. Z pewnością nie jest to produkt dla osób, które nie są zdyscyplinowane. Jeżeli klient banku nie potrafi efektywnie zarządzać domowymi finansami i regularnie brakuje mu gotówki, nie powinien sięgać po limit w rachunku. Może on bowiem przyczynić się do pojawienia się poważnych problemów finansowych, które doprowadzą do niemożności uregulowania całego limitu i późniejszej spirali zadłużenia. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz w przypadku osób zbyt łatwo ulegających pokusom, gdyż dostęp do gotówki jest bardzo prosty, a bank nie wymaga regulowania stałej raty i minimalnych spłat miesięcznych.

Prowizja za prowadzenie rachunku

Koszt ten jest niekiedy niezauważalny dla osób skupiających się jedynie na opłatach bezpośrednio związanych z limitem w ROR. Opłata za prowadzenie konta osobistego jest jednak stałym kosztem comiesięcznym, który jest pobierany z salda rachunku bez względu na to, czy klient korzysta z debetu, czy też nie. Wysokość tejże opłaty jest szczególnie istotna dla osób, które zamierzają założyć dany rachunek osobisty jedynie w celu uzyskania dostępu do limitu w koncie.

Limit niewykorzystany do końca gwarancją bezpieczeństwa

Zaleca się, aby limitu w rachunku nie wykorzystywać do końca. Powodem tego jest fakt, iż odsetki od debetu doliczane są do limitu. Brak możliwości ich pobrania będzie skutkował powstaniem przeterminowanego i kosztownego zadłużenia. Dobrze jest zatem pozostawiać nieco środków z debetu na ewentualne odsetki, by na koniec miesiąca nie przeżyć przykrego rozczarowania.

Promocyjne debety

Zdarza się, że instytucje finansowe, chcąc przyciągnąć nowych klientów, oferują konta osobiste dla klientów indywidualnych z darmowym debetem. Oferty te zwykle mają ograniczony czas obowiązywania. Przykładowo, przez 12 miesięcy od momentu uruchomienia konta, debet do kwoty 1000 złotych może być zwolniony z obowiązku płacenia odsetek.

Nie dla wszystkich rachunków

Rachunki osobiste z kredytem odnawialnym są oferowane tylko części klientów. Nie mogą z nich korzystać studenci, młodzież, osoby posiadające bardzo niskie i nieregularne dochody i często także seniorzy z niskimi emeryturami. Pozostali klienci z reguły bez przeszkód korzystają z debetu, a instytucje finansowe nie wnikają, na jakie wydatki przeznaczają pożyczone pieniądze. Jeśli w rachunku jest możliwość zaciągnięcia debetu, istnieje prawdopodobieństwo, że bank zablokuje limit, jednak muszą wystąpić ku temu poważne przesłanki. Przykładem powodu zablokowania zobowiązania odnawialnego w rachunku jest utrata źródła regularnych wpływów na konto bądź egzekucja komornicza czy zaległości w spłacie zadłużenia zaciągniętego w banku w ramach innych produktów.

Oferta dla solidnych klientów

Klienci banków z długoletnim stażem bądź wysokimi zarobkami mogą liczyć na możliwość zaciągnięcia debetu nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. W niektórych instytucjach finansowych można natrafić na debety, których wysokość przekracza 100 tysięcy złotych.

Debet to nie saldo

Warto pamiętać, że debetu nie można mylić z saldem rachunku. Saldo obejmuje rzeczywiste środki znajdujące się na rachunku i wszelkie obciążenia, jakie się na nim pojawiły. Debet natomiast wskazuje na to, ile środków pieniężnych może jeszcze wykorzystać klient w ramach kredytu odnawialnego. Jeśli więc widzimy, że na rachunku mamy jeszcze dostępnych 30 tysięcy złotych, a debet jest równy 25 tysiącom, to własnych środków do wykorzystania mamy jedynie 5 tysięcy złotych. Wszelkie transakcje przekraczające tę sumę sprawią, że na rachunku osobistym pojawi się zadłużenie.

Alternatywa dla kart kredytowych

Limit odnawialny na rachunku osobistym stanowi alternatywę dla kart kredytowych. Można z niego korzystać w równie prosty sposób, a jego spłata nie jest droga. Jego wadą w porównaniu do kart kredytowych jest możliwość łatwego przekroczenia salda rachunku osobistego i brak kontroli wydatków. W przypadku karty łatwiej jest zauważyć, kiedy środki na koncie się skończyły, gdyż w celu zadłużenia się, należy skorzystać z innego środka płatniczego.

Plusem debetu w rachunku jest za to możliwość wypłacenia z konta gotówki. Debet można bowiem wykorzystywać zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel tak samo jak ma to miejsce w przypadku środków znajdujących się na karcie kredytowej.

Czy warto skorzystać z debetu?

Odpowiedź na pytanie, czy warto skorzystać debetu na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, brzmi: tak. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które sporadycznie potrzebują dostępu do większej ilości gotówki, a nie chcą sięgać po produkty takie jak pożyczki bankowe lub pozabankowe, czy też karty kredytowe. Koszty obsługi limitu w rachunku są niewysokie, a sam limit jest łatwo dostępny.

Porównując debet do innych rozwiązań, umożliwiających szybki dostęp do gotówki, wypada on lepiej. Nic dziwnego, że sięga po niego coraz większa liczba klientów banków. Zwykle traktują go jako zabezpieczenie na wypadek kłopotów, jednak jeśli limit jest ciągle aktywny, to jego użytkownik powinien z niego zrezygnować. Stale utrzymujące się zadłużenie na rachunku nie jest dla nikogo dobrym rozwiązaniem, gdyż przyzwyczaja do życia ponad stan. Co więcej, przekroczenie limitu prowadzi do naliczenia wysokich odsetek od przeterminowanej wierzytelności, na skutek czego pogłębiają się problemy finansowe posiadacza rachunku z debetem.

Warto pamiętać, że po debet nie powinno się sięgać w przypadku utraty źródła dochodów – nie powinno się tego robić nawet wtedy, gdy bank nie wie o problemach finansowych. Nierozsądne korzystanie z limitu mogłoby w tym przypadku skutkować niemożnością spłaty zadłużenia i pojawieniem się spirali zadłużenia, z której bardzo trudno jest wyjść.

Co robić w sytuacji sporu z bankiem?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Banki są coraz bardziej przyjazne dla klientów, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy klienci nie są zadowoleni z ich usług. Walka o klientów pomiędzy poszczególnymi podmiotami finansowymi sprawia, że niekiedy klient czuje się oszukany i rozpoczyna spór z bankiem. Sposoby rozwiązania takiego sporu mogą być różne.

Najczęstsze problemy

Najczęstszą przyczyną sporów z bankami są nieprawidłowo naliczane opłaty, nieprzestrzeganie przez bank warunków obowiązywania promocji, zbyt wczesne naliczanie odsetek od zadłużenia, czy też wprowadzanie zbyt częstych zmian w regulaminach działania poszczególnych produktów.

Najprostszym sposobem rozwiązania tego typu problemów jest złożenie reklamacji w oddziale banku. Przed jej złożeniem warto jednak upewnić się, że jest ona zasadna, by nie tracić czasu na spór, który z góry jest przegrany.

Zasadność reklamacji

Przed złożeniem reklamacji w oddziale banku powinno się przyjrzeć dokładnie regulaminowi działania danego produktu oraz umowie podpisanej z bankiem. W tych dwóch kluczowych dokumentach znajdują się wszelkie informacje, które pomagają odpowiedzieć na pytanie, czy reklamacja jest zasadna, czy też nie. Są w nich zapisane wszelkie prawa i obowiązki zarówno klienta, jak i instytucji finansowej.

Reklamację najczęściej składa się w przypadku nieprawidłowego świadczenia usług, niedotrzymywania warunków umowy oraz gdy działanie banku jest niezgodne z obowiązującym prawem. Mówiąc o nieprawidłowym świadczeniu usług, zwykle ma się na myśli różnego typu nieprawidłowości pojawiające się na rachunku osobistym. Przykładowo, reklamacja jest zasadna, jeśli bank nie wywiązuje się z warunków obowiązywania promocji, nie zamyka rachunku, mimo złożenia odpowiedniej dyspozycji, lub gdy pobiera z konta bankowego opłaty niezgodne z aktualnie obwiązującym cennikiem.

Powodem reklamacji może być także nieprawidłowe działanie karty płatniczej. Najczęściej dotyczy ono potrącania z rachunku innych kwot niż te, które rzeczywiście są wydawane przez klienta, odmowy wypłaty pieniędzy z bankomatu, kilkukrotne zaksięgowanie tej samej operacji, naliczania opłat za wypłaty z bankomatów, mimo że powinny być one darmowe, oraz pojawiania się na rachunku płatności, które nigdy nie miały miejsca.

Równie często reklamacje w bankach dotyczą niewywiązywania się z umów i zobowiązań przez bank. Zwykle dotyczą skarg na sposób prowadzenia rachunku osobistego przez instytucję finansową. Powodem reklamacji na usługę może być przykładowo brak informacji o przerwie w możliwości zalogowania się na rachunek.

Ostatnim powodem złożenia reklamacji może być działanie banku niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nieprawidłowe zapisy mogą znaleźć się na przykład w umowach kredytowych (zwłaszcza dotyczących zobowiązań hipotecznych w walucie obcej). Sytuacje takie mają jednak miejsce bardzo rzadko, gdyż obecnie Komisja Nadzoru Finansowego dokładnie kontroluje wszelkie umowy i regulaminy dotyczące produktów bankowych. Jeżeli podczas kontroli KNF natrafi na sprzeczne z prawem zapisy, nakłada na bank karę finansową i dodatkowo umieszcza zapis w rejestrze klauzul niedozwolonych. Gdy klient sam dopatrzy się w umowie zapisów budzących jego wątpliwości, może złożyć w banku reklamację, a jeśli ta nie zadziała – zgłosić skargę do KNF. Niestety, w przypadku wcześniejszej akceptacji budzącego wątpliwości regulaminu, klientowi trudno będzie udowodnić swoje racje nawet przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Jak złożyć reklamację?

Jeśli pojawi się jakikolwiek spór z bankiem, najlepiej jest udać się do jego oddziału i na miejscu spróbować omówić sprawę z pracownikiem bądź kierownikiem danej placówki. Zazwyczaj jest to wystarczające zachowanie, by rozwiązać konflikt i wyjaśnić szybko całą sprawę. Jeśli reklamacja jest oczywista, bank uznaje rację klienta i stara się jak najszybciej usunąć nieprawidłowość. Jeżeli jednak bank odmówi uznania reklamacji, konieczne jest zgłoszenie się po pomoc do organów zewnętrznych.

Forma reklamacji

Jeżeli uważamy, że dana decyzja banku jest zła, lub że wykonana przez niego dyspozycja jest niepoprawna, składamy reklamację. Reklamacja może być złożona ustnie w placówce banku, telefoniczne lub pisemnie – poprzez email, wysłana listownie lub przedłożona osobiście w oddziale instytucji finansowej. Im poważniejsza sprawa, tym większą ostrożność powinno się zachować. W przypadku niezbyt dużych problemów reklamację można złożyć telefonicznie bądź przez email, jednak gdy kwota reklamacji jest wysoka, lub gdy sprawa dotyczy poważnych nieprawidłowości, reklamację powinno się złożyć osobiście. Dodatkowo, powinno się zażądać wydania potwierdzenia przyjęcia pisma przez pracownika banku, by mieć dowód na to, kiedy reklamacja została złożona.

Data złożenia reklamacji jest istotna, gdyż instytucja finansowa z reguły w ciągu 30 dni powinna odpowiedzieć na nią w sposób przyjmujący bądź odrzucający żądanie klienta. Termin ten nie jest regulowany prawnie, dlatego też warto sprawdzić, czy dany bank nie rozpatruje reklamacji w okresie dłuższym, zgodnym ze swoimi wewnętrznymi regulacjami. Często można jednak spotkać się z sytuacją, gdy bank błyskawicznie odpowiada na skargi i reklamacje, gdyż w ten sposób chce podnosić standard świadczonych przez siebie usług. Co więcej, na stronach internetowych banków bądź po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej można coraz częściej znaleźć gotowe formularze kontaktowe, służące do składania wniosków reklamacyjnych.

Brak odpowiedzi na reklamację

Każdy klient banku powinien pamiętać, że brak terminowej odpowiedzi na reklamację, skutkuje automatycznym uznaniem jej przez bank. Jeśli w przewidzianym czasie na odpowiedź, racje klienta nie zostaną uznane i reklamacja zostanie odrzucona, klient może zgłosić się do Arbitra Bankowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Arbiter Bankowy

Bezsprzecznie każdy klient składający reklamację chciałby, aby spór z bankiem skończył się na tym etapie. Jeśli tak się nie stanie, niezadowolony z usług banku klient może zgłosić się do Arbitra Bankowego. Wyznacza go Związek Banków Polskich. Niestety, klienci powinni pamiętać, że statystycznie przed arbitrażem częściej wygrywają banki. Nie oznacza to, że klient z pewnością przegra, jednak jeśli tak się stanie, będzie musiał dodatkowo ponieść koszty procesu. Warto zatem dokładnie przyjrzeć się wszystkim umowom i regulaminom przed zgłoszeniem się do Arbitra – szanse na wygraną pojawiają się jedynie wtedy, gdy wina za zaistniały spór leży po stronie banku.

Z usług Arbitra Bankowego mogą skorzystać jedynie ci klienci, którzy złożyli wcześniej reklamację w banku i uzyskali na nią odpowiedź odmowną. Dodatkowym warunkiem możliwości skorzystania z pomocy arbitrażowej jest żądanie rekompensaty o kwocie nieprzekraczającej 8 tysięcy złotych. Istotną kwestią jest także to, czy dany bank należy do Związku Banków Polskich – jeśli tak nie jest, nie ma obowiązku respektowania rozstrzygnięć Arbitra.

Kim jest Arbiter Bankowy?

Arbiter Bankowy jest osobą powoływaną przez Zarząd Związku Banków Polskich na kadencję trwającą 4 lara. Zadaniem Arbitra jest polubowne rozstrzyganie sporów pomiędzy klientami indywidualnymi a bankami. Co ważne, nie rozstrzyga on sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a firmami.

Jak skorzystać z pomocy Arbitra Bankowego?

Aby uzyskać pomoc Arbitra, należy zgłosić się do niego i uiścić opłatę w wysokości 50 złotych. Dodatkowo należy złożyć wniosek, w którym powinna być opisana sprawa – co było przedmiotem reklamacji, w jakim banku została ona złożona, a także jakiej rekompensaty oczekuje się w zamian i dlaczego jej żądanie jest zasadne. Jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty przez Arbitra ze względów formalnych, połowa opłaty zostanie zwrócona wnioskodawcy. W przypadku, gdy Arbiter orzeknie, że bank powinien uznać reklamację, cała opłata wróci do klienta. Instytucje finansowe mają 14 dni na zastosowanie się do rozstrzygnąć arbitrażowych.

Rekompensata wyższa niż 8 tysięcy złotych – jak ją otrzymać?

Jeżeli nieuznana reklamacja wiązała się z rekompensatą przewyższającą kwotę 8 tysięcy złotych, klient nie może zgłosić się ze swoją sprawę do Arbitra Bankowego. Ma natomiast możliwość skorzystania z pomocy Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd ten rozpatruje sprawy, których wartość przewyższa kwotę 500 złotych, jednak aby wniosek klienta trafił do organu, zgodę na to musi wyrazić zarówno klient, jak i bank, z którym toczy on spór.

Jak wygląda proces w Sądzie Polubownym?

Gdy Arbiter Bankowy nie zgodzi się z racjami klienta bądź gdy sprawa nie może zostać do niego skierowana ze względu na zbyt wysoką kwotę rekompensaty, możliwe jest rozpatrzenie reklamacji w Sądzie Polubownym. Aby postępowanie mogło się rozpocząć, musi wyrazić na nie zgodę bank. jeśli klient będzie ubiegał się o rekompensatę, jej kwota nie może być niższa niż 500 złotych, jednak jej maksymalna wysokość nie jest ograniczona.

Postępowanie zwykle jest dość krótkie i kończy się orzeczeniem, od którego trudno się odwołać. Pierwsza część procesu obejmuje mediacje, a w przypadku braku ich skuteczności – dochodzi do właściwego postępowania przed Sądem Polubownym. Koszt każdej z części postępowania wynosi 250 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sporu na korzyść klienta, organ może orzec, że koszty te ma zwrócić wnioskodawcy bank.

Ostateczne rozwiązanie – powództwo cywilne

Ostatnią możliwością rozwiązania sporu z bankiem jest powództwo cywilne. Może z niego skorzystać każdy klient poszkodowany przez instytucję finansową, jednak rzadko decydują się na nią osoby, które zostały poszkodowane w niewielkim stopniu. Rozwiązanie to jest czasochłonne, a szanse na zwycięstwo nie są duże. Co prawda, nie można stwierdzić, że proces z powództwa cywilnego będzie przegrany, jednakże tego typu postępowania są w Polsce nowością. Z tego powodu trudno jest stwierdzić, czy sąd przychyli się do wniosku klienta, czy też poprze bank.

Unikanie sporów

Aby uniknąć sporów z bankiem, najlepiej jest dokładnie zapoznawać się ze wszystkimi regulaminami, warunkami promocji i umowami. Wiele reklamacji i problemów jest bowiem spowodowanych nieznajomością działania produktów, z których korzystają klienci instytucji finansowych. Jeśli jakieś zapisy w umowie bądź w regulaminie są dla nas niezrozumiałe, nie powinniśmy decydować się na dany produkt, lecz znaleźć inny, którego działanie jest dla nas jasne.

Spory nie pojawiają się również, jeżeli problemy są zgłaszane na bieżąco. Im później klient składa reklamację, tym trudniej jest mu udowodnić swoje racje. Dobrze jest zatem często sprawdzać stan rachunku oraz kontrolować saldo zadłużenia, jeśli korzysta się z pożyczek gotówkowych czy kredytów hipotecznych. Warto również czytać dokładnie wszelkie wiadomości wysyłane przez bank, by wiedzieć, kiedy zmieniają się tabele opłat i kiedy kończą się równego rodzaju promocje na posiadane produkty.