Ranking kont

Wpłata wynagrodzenia na konto, jakie dokumenty potrzebne?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Choć wydaje się, że przelewanie wynagrodzenia prosto na rachunek bankowy jest dzisiaj normą, to okazuje się, że nie zawsze tak jest. Wiele osób wciąż otrzymuje wypłatę „do ręki”. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku dokonywania jej przelewu, a wypłacając całość zarobionych pieniędzy pracownikowi w sposób tradycyjny, nie łamie prawa. Co zrobić, jeśli pracownik chce otrzymaną „do ręki” wypłatę wpłacić na rachunek bankowy?

Posiadanie konta bez dochodów

W każdym banku można otworzyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bez konieczności posiadania stałych dochodów miesięcznych, wpływających na konto. Bank może zrezygnować z opłaty za jego prowadzenie, jednak zwykle robi to po spełnieniu pewnych warunków. W przypadku braku wpływu wynagrodzenia najczęściej jest to dokonanie transakcji płatniczych o odpowiedniej wysokości, przy użyciu karty, lub posiadanie określonego salda.

Wpłata wynagrodzenia

Dokonywanie wpłaty otrzymanego do ręki wynagrodzenia na rachunek bankowy jest możliwe. Bank ma obowiązek przyjąć wskazaną przez klienta kwotę i wpłacić ją na należący do niego ROR. Źródło, z którego pochodzi gotówka, jest nieistotne i bank nie powinien go dociekać.

Opłata za wpłatę na rachunek

Bank ma prawo pobrać opłatę za wpłatę dokonaną na rachunek bankowy. Wysokość tej opłaty jest określona w tabeli opłat i prowizji. Najczęściej jej wysokość jest określana procentowo – jest ona tym wyższa, im więcej gotówki jest wpłacane na ROR. Zdarza się, że bank nie pobiera opłaty za wpłatę, jednak zwykle dotyczy to jedynie kont osobistych VIP i Prestiż.

Wpłata we wpłatomacie

Aby wpłacić wynagrodzenie na rachunek osobisty, nie trzeba udawać się osobiście do oddziału banku. Wystarczy pójść do wpłatomatu i dokonać operacji samodzielnie. Prowizja za jej wykonanie zostanie pobrana automatycznie z rachunku po zaksięgowaniu wpłaty. Zwykle opłata za wpłatę w urządzeniu jest niższa niż opłata pobierana za wpłatę dokonaną w oddziale banku.

Potrzebne dokumenty

W celu wpłacenia wynagrodzenia na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy nie trzeba przygotowywać żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy udać się z pieniędzmi oraz dowodem tożsamości do banku i wykonać operację. Bank nie ma prawa wymagać przedstawienia zaświadczenia o dochodach czy innego dokumentu od pracodawcy.

Dowód tożsamości

Bank wymaga przedstawienia dokumentu tożsamości od osoby wpłacającej wynagrodzenie na rachunek bankowy. Dokumentem tym najczęściej jest dowód osobisty, jednak może być on zastąpiony paszportem – zwłaszcza, gdy klient jest obcokrajowcem. W przypadku kradzieży dokumentu tożsamości możliwe jest dokonanie wpłaty na konto, jeżeli klient banku przestawi zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży.

Zaświadczenie o dochodach do kredytu

Zaświadczenie o dochodach może być jednak przydatne w innej sytuacji. Osoby, posiadające regularne wpływy wynagrodzenia na konto, mogą korzystać ze specjalnie przygotowanej dla nich oferty zobowiązań gotówkowych. Dzięki niej mogą pożyczyć nawet do 50 czy 100 tysięcy złotych bez wychodzenia z domu i przedstawiania zaświadczeń od pracodawcy. Oferta dla nich przygotowana pozwala im pożyczyć pieniądze online jedynie na podstawie wpływów na rachunek.

W przypadku osób, które otrzymują pensję do ręki, takie rozwiązanie nie jest możliwe. Osoby te muszą uzyskać zaświadczenie o dochodach oraz o zatrudnieniu, jeżeli chcą uzyskać w banku pomoc finansową. W przeciwnym razie bank może odmówić im sfinansowani ich potrzeb – zwłaszcza, gdy sumą, o którą będą wnioskować, będzie wysoka. Jedyną możliwością uzyskania kredytu gotówkowego bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach będzie skorzystanie ze zobowiązania na dowód osobisty, oferowanego przez instytucje pozabankowe. Jest to jednak rozwiązanie drogie i mało korzystne z punktu widzenia osoby, która ma szansę otrzymać tańsze zobowiązanie w banku.

Karta kredytowa bez dochodów na konto

Jeżeli wynagrodzenie za pracę nie wpływa na rachunek bankowy, trudniej jest uzyskać kartę kredytową. Banki jeszcze kilka lat temu wręczały ją niemalże każdemu klientowi od razu po założeniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, jednak dziś są w tej kwestii znacznie bardziej ostrożne. Zwykle proponują klientom bez regularnych wpływów wynagrodzenia karty kredytowe z limitem o wysokości jedynie 1000 złotych. Jeśli klient otrzymuje wypłatę do ręki i co miesiąc wpłaca ją sam na swój rachunek, najprawdopodobniej i tak będzie musiał udokumentować źródło dochodów, by otrzymać kredytówkę.

Dostęp do depozytów bankowych

Banki nie wymagają udokumentowania dochodów w celu założenia depozytów. Jeśli klient otrzymuje wypłatę do ręki i chce ją oszczędzać, nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy, że zgłosi się do banku z gotówką i wpłaci ją na ROR lub od razu na lokatę. Jeżeli gotówka trafi najpierw na konto, lokata może zostać założona online bądź podczas kolejnej wizyty w placówce bankowej.

Opłaty za prowadzenie rachunku

Wiele banków rezygnuje z opłaty za prowadzenie rachunku osobistego, gdy wpływa na niego wynagrodzenie. Jeśli tak się nie dzieje, opłata za prowadzenie ROR wynosi średnio 5-6 złotych miesięcznie. Gdy właściciel konta nie otrzymuje wynagrodzenia na rachunek, bank może pobierać opłatę za prowadzenie konta nawet w przypadku comiesięcznego wpłacania pensji przez klienta. Klient może jednak negocjować z bankiem zmianę warunków pobierania opłat i prowizji bądź przedstawić dokumenty potwierdzające, że posiada regularne dochody, które samodzielnie wpłaca na konto.

Wynagrodzenie bez umowy

Część osób, które otrzymują pensję do ręki, nie posiada umowy o pracę bądź umowy zlecenia. Osoby te pracują na czarno, dlatego też ich pracodawcy nie chcą wykonywać dla nich regularnych przelewów. Nie ma przeszkód, by pracujący w szarej strefie wpłacali wynagrodzenie na konto, gdyż bank nie docieka, skąd pochodzą wpłacane na rachunek środki. Ponadto kontrole skarbowe są bardzo rzadkie, gdyż urząd skarbowy nie sprawdza, jakie jest źródło pochodzenia gotówki wpłacanej przez osoby prywatne na ich własne rachunki. Urząd skarbowy może jednak dokonać kontroli, gdy osoba niepracująca legalnie i nieodprowadzająca podatków znacząco się wzbogaci, np. zakupi nieruchomość lub spłaci wysokie zadłużenie.

Kontrola skarbowa pracownika etatowego

Gdy wynagrodzenie do ręki otrzymuje pracownik zatrudniony na etacie, ryzyko kontroli skarbowej jest wyższe, niż gdy jest się osobą oficjalnie niezatrudnioną. W tym przypadku urząd skarbowy może chcieć skontrolować, czy pensja otrzymywana przez pracownika do ręki nie jest sztucznie zaniżana. Kłopotliwe może być wyjaśnienie, dlaczego oficjalnie zarabia się 1800 złotych, a na rachunek bankowy wpłaca się co miesiąc 4000 złotych. Jeśli sytuacja tego typu będzie jednorazowa, urząd skarbowy nie będzie mieć podstaw do podejrzeń o oszustwo, jednak gdy będzie powtarzała się co miesiąc – pracownik etatowy będzie zmuszony do tłumaczenia, skąd pochodzą pieniądze wpłacane na rachunek.

Warto podkreślić, że banki nie zgłaszają do urzędu skarbowego, jakich wpłat dokonują ich klienci, przez co ryzyko kontroli skarbowej nie jest zwiększane przez instytucje finansowe. W interesie podmiotów bankowych jest unikanie kontroli przeprowadzanych przez urząd skarbowy, gdyż te często rzutują negatywnie na ich dalszą współpracę z klientami.

Konto VIP niedostępne

Osoby otrzymujące wynagrodzenie do ręki rzadko mogą korzystać z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych typu VIP. Konta tego typu są przeznaczone dla klientów, którzy otrzymują wysokie miesięczne wpływy na rachunek. Zwykle wymaga się od nich, aby co najmniej 3-5 tysięcy złotych wpływały na konto z tytułu wynagrodzenia za pracę. Najczęściej źródłem dochodów musi być umowa o pracę, jednak zdarza się, że z podobnych rachunków osobistych korzystają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli wynagrodzenie nie wpływa na ROR, ale jest wpłacane przez klienta banku, bank zwykle nie zgadza się, aby klient korzystał z rachunku VIP bez względu na wysokość dokonywanych przez niego wpłat. W ten sposób banki zabezpieczają się przed sytuacją, w której klient zrezygnuje z samodzielnych wpłat na rachunek, gdy konto stanie się kontem o podwyższonym standardzie obsługi.

Kredyt hipoteczny z wyższym oprocentowaniem

Pewną niedogodnością związaną z otrzymywaniem wynagrodzenia za pracę do ręki bywa niekiedy podwyższone oprocentowanie kredytu hipotecznego. Jeżeli klientowi banku nie zależy na skorzystaniu z tego produktu, nie musi się o nic martwić. Jeśli jednak planuje w najbliższym czasie uzyskać zobowiązanie na zakup nieruchomości, powinien liczyć się z tym, iż bank uzna go za dłużnika o podwyższonym ryzyku niewypłacalności. Brak możliwości potwierdzenia regularności dochodów za pomocą wyciągu z rachunku osobistego jest dla banku sygnałem, że dochody potencjalnego dłużnika są mniej stabilne niż deklaruje jego pracodawca w zaświadczeniu o dochodach. W takiej sytuacji zaleca się, by klient banku na co najmniej 3 miesiące przed planowanym złożeniem wniosku o wypłatę zobowiązania hipotecznego, postarał się, aby pracodawca wpłacał jego pensję na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Brak dodatkowych usług

Gdy wynagrodzenie nie wpływa na konto, klient rzadko może korzystać z dodatkowych usług przypisanych do rachunku. W części banków klienci o regularnych dochodach mogą korzystać z bezpłatnego ubezpieczenia assistance bądź z różnego rodzaju programów oszczędnościowych (np. na wakacje), podczas gdy klienci bez stałych wpływów na ROR są takich możliwości pozbawieni.

Czy zakładać konto bankowe?

Gdy pracodawca wypłaca pensję do ręki, pracownik nie ma obowiązku posiadania rachunku osobistego w banku. To, czy go założy, zależy tylko od niego. Posiadanie ROR jest jednak bardzo wygodne, gdyż dzięki niemu można szybko i łatwo kontrolować stan konta oraz dokonywać płatności za zakupy w Internecie. Brak konta osobistego zamyka wiele możliwości, przez co niewiele osób decyduje się na funkcjonowanie bez tego produktu. Z reguły z posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rezygnują jedynie osoby pobierające emeryturę lub rentę oraz osoby pozostające bez zatrudnienia przez dłuższy czas. Pozostałe osoby zwykle posiadają konto osobiste nawet wtedy, gdy nie wpływa na nie wynagrodzenie i wpłacają pensję samodzielnie.

Karty przedpłacone

Jeśli pensja nie pływa na rachunek bankowy, można zrezygnować z posiadania konta w banku na rzecz kart przedpłaconych. Dzięki nim można płacić za zakupy w Internecie, dokonywać rezerwacji hoteli i lotów lub płacić w sklepach stacjonarnych. Rozwiązanie to nie umożliwia jednak dokonywania przelewów na rachunki bankowe bądź na inne karty przedpłacone. Co więcej, aby doładować kartę przedpłaconą, należy dokonać przelewu z rachunku bankowego. Z tego powodu jest to rozwiązanie ograniczone i rozwiązujące jedynie część problemów, z jakimi borykają się na co dzień osoby, które nie otrzymują wynagrodzenia za pracę na rachunek bankowy.

W którym banku najlepiej założyć konto osobiste?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Gdzie założyć rachunek osobisty? Gdzie będzie to najbardziej opłacalne? Te i inne podobne pytania zadaje sobie wielu z nas. Trudno jest jednoznacznie wskazać wtedy na jedną instytucję finansową, gdyż to, w którym banku najlepiej założyć konto osobiste, zależy od tego, jakie potrzeby ma dany klient. Przede wszystkim powinien on więc dokładnie określić, czego potrzebuje, a dopiero później przystąpić do poszukiwań rachunku, który pozwoli mu cieszyć się wszystkimi przydatnymi mu opcjami.

Jakich funkcji potrzebuję?

Najistotniejszą kwestią jest wskazanie, jakich funkcji oczekuje się od rachunku osobistego. Nie każdemu klientowi placówki bankowej potrzebny jest dostęp online, możliwość korzystania z aplikacji mobilnej czy też posiadanie karty debetowej. Jeśli któraś z tych funkcji jest zbędna, nie warto wybierać rachunku, który ją posiada, ale kosztuje więcej.

Dostęp online do rachunku osobistego z reguły jest najważniejszy dla osób młodych i pracujących, które często kupują różnego rodzaju produkty przez Internet oraz płacą rachunki bez wychodzenia z domu. Przydaje się on również studentom, którzy dzięki niemu mogą szybko skontrolować, czy otrzymali stypendium bądź czy rodzice przesłali im pieniądze na utrzymanie. Dostęp do systemu bankowości elektronicznej jest natomiast z reguły mniej istotny dla seniorów, którzy nie są przyzwyczajeni do nowinek technologicznych i wolą opłacać rachunki bezpośrednio w oddziale banku, na poczcie bądź w agencji opłat. Podobnie wygląda kwestia aplikacji mobilnych – zwykle najbardziej zainteresowani są nimi młodsi posiadacze rachunków osobistych, często dokonujący transakcji przez Internet.

Są również klienci, którzy nie potrzebują karty debetowej wydanej do rachunku. Często dotyczy to osób starszych, które nie są przyzwyczajone do płacenia za jej pomocą i wolą posiadać przy sobie gotówkę, jednakże również młode osoby niekiedy rezygnują z karty płatniczej. Zdarza się to zwykle wtedy, gdy dany rachunek bankowy ma im służyć jako drugi ROR (np. do gromadzenia środków na rachunki), czy też wtedy, gdy jest on wykorzystywany jedynie do płacenia za zakupy w Internecie.

Ile jestem skłonny zapłacić za rachunek osobisty?

Jest to chyba najistotniejszy czynnik wpływający na to, w jakim banku dobrze jest założyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Liczba opłat, jakie pobierają banki od posiadaczy kont jest dość długa, dlatego warto jest dokładnie się jej przyjrzeć. Większość osób jest zainteresowana tym, by prowadzenie ROR było jak najtańsze, jednak pozostali są skłonni zapłacić za część usług, by móc cieszyć się dodatkowymi korzyściami.

Jedną z najpopularniejszych opłat związanych z użytkowaniem rachunku osobistego dla klientów indywidualnych jest opłata za prowadzenie konta. Najprościej mówiąc jest to koszt, jaki musi ponieść klient za sam fakt posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bez względu na to, czy faktycznie z niego korzysta, czy też nie. Opłata ta zwykle wynosi od 1 do 10 złotych miesięcznie w zależności od rodzaju wybranego rachunku osobistego (konta dla studenta, konto dla seniora, konto dla młodzieży itp.). Istnieje oczywiście możliwość zwolnienia z obowiązku ponoszenia tego kosztu – zwykle wystarczy posiadać regularne dochody o określonej wysokości, by opłata nie była pobierana. W przypadku kont dla studentów czy dla młodzieży, banki zazwyczaj w ogóle nie wymagają jej uiszczania, natomiast w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych innego typu rzadko opłata ta przewyższa kwotę 5 zł miesięcznie. Dodatkowo nie jest ona pobierana, jeżeli senior otrzymuje na rachunek świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejną często pobieraną opłatą jest koszt posiadania karty debetowej. „Debetówka” zazwyczaj kosztuje ok. 5 złotych miesięcznie. Aby opłata nie była pobierana, można zrezygnować z posiadania plastiku bądź skorzystać ze zwolnienia z opłat w zamian za spełnienie pewnych wymagań. Zwykle bank odstąpi od pobierania opłaty za posiadanie karty płatniczej, jeżeli jej posiadacz dokona odpowiedniej liczby transakcji bezgotówkowych przy jej użyciu bądź też wysokość sumy tych transakcji przekroczy określoną w Tabeli Opłat i Prowizji kwotę.

Istotnym kosztem użytkowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może być także koszt dokonywania wypłat z bankomatów. O ile w przypadku bankomatów własnych, czyli znajdujących się w posiadaniu danej instytucji finansowej, opłata taka zwyczajowo nie jest pobierana, to już w przypadku bankomatów obcych może być ona dość wysoka. Zdarza się, że koszt jednorazowej wypłaty w bankomacie obcym może być równy 5 złotych nawet wtedy, gdy wypłacane jest jedynie 10 czy 20 złotych. Co ważne, niekiedy wysokość tejże opłaty jest ustalana prowizyjnie, przez co przy wypłacie rzędu 500-1000 złotych może wynosić nawet ponad 20-30 złotych.

Koszty wypłat z bankomatów mogą dodatkowo podnieść wypłaty dokonywane z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego poza granicami kraju. Wypłaty te mogą być pozornie darmowe, jednakże koszty przewalutowania gotówki oraz ewentualne prowizje za tę operację mogą sprawić, że będzie ona wyjątkowo nieopłacalna.

W przypadku rachunków osobistych dla klientów indywidualnych dość często pobierana jest opłata za zlecenia stałe. Jej wysokość miesięczna waha się zwykle w okolicach 4-5 złotych miesięcznie za każde zlecenie. Pomimo kosztów opcja korzystania ze zleceń stałych jest dla wielu osób jedynym sposobem uniknięcia zaległości w spłacie rat zobowiązań gotówkowych czy hipotecznych lub nieterminowości w płaceniu rachunków.

Jakich usług dodatkowych oczekuję?

Wybierając rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dobrze jest przyjrzeć się usługom dodatkowym z nim powiązanym. Niektóre konta pozwalają odzyskiwać część pieniędzy za zakupy w sklepach sportowych, a inne umożliwiają otrzymanie premii gotówkowej w zamian za polecanie rachunku znajomym lub rodzinie. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku z reguły można liczyć na oszczędności sięgające nawet 500-600 złotych rocznie.

Wśród dodatkowych usług powiązanych z ROR można też doliczyć specjalne ubezpieczenia dedykowanie jedynie posiadaczom danego produktu bankowego. Pozwalają one przykładowo skorzystać z bezpłatnej infolinii medycznej bądź z ubezpieczenia assistance, które gwarantuje pomoc hydraulika, szklarza czy elektryka w razie awarii w mieszkaniu właściciela rachunku bankowego z dodatkowym ubezpieczaniem. Co ważne, usługi tego typu są bezpłatne, co sprawia, że posiadacz danego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie ponosi wyższych kosztów jego użytkowania.

Jakie placówki bankowe znajdują się blisko mojego miejsca zamieszkania?

Choć banki oferują dostęp do rachunków osobistych przez Internet, wiele osób chce mieć również możliwość bezproblemowego odwiedzenia palcówki danego banku. W tym celu wybierają więc rachunki osobiste oferowane przez instytucje finansowe posiadające swoje oddziały blisko miejsca ich zamieszkania. Jest do spore udogodnienie zwłaszcza dla tych osób, które chciałyby w przyszłości skorzystać ze zobowiązania hipotecznego na zakup domu lub mieszkania czy też z innego produktu bankowego, którego założenie wymaga stawienia się w oddziale danego podmiotu bankowego.

Bliskość placówki bankowej od miejsca zamieszkania bywa kluczowa zwłaszcza dla osób, które nie zamieszkują w dużych miastach, gdyż niektóre banki w niewielkich miejscowościach w ogóle nie mają swoich oddziałów.

Czy chcę korzystać z innych produktów bankowych?

Osoby chcące korzystać nie tylko z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zwracają również uwagę na fakt, jak dużo formalności będą musiały załatwić w razie chęci skorzystania ze zobowiązania gotówkowego na dowolny cel czy założenia lokaty terminowej.

W wielu rachunkach bankowych z dostępem przez Internet istnieje możliwość korzystania z oferty przygotowanej dla danego klienta bez konieczności wychodzenia z domu. Bank na podstawie dochodów właściciela rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może stwierdzić, jaka jest zdolność klienta do zaciągania zobowiązań finansowych. Dzięki temu placówka bankowa może zaproponować mu kwotę pożyczki, którą może on otrzymać bez spełniania dodatkowych formalności i bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń o dochodach. Podobnie wygląda sprawa zakładania depozytów bankowych różnego rodzaju. Wystarczy, że klient złoży odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem swojego systemu bankowości elektronicznej.

W przypadku depozytów terminowych klienci instytucji finansowych oferujących dostęp do ROR przez Internet, mogą korzystać z produktów oszczędnościowych o różnym oprocentowaniu, sposobie kapitalizacji odsetek i czasie obowiązywania. Dodatkowo na stronie internetowej często można skorzystać z kalkulatorów, dzięki którym możliwe jest szybkie sprawdzenie, jaka będzie wysokość odsetek zarobionych na wybranym depozycie.

Czy chcę, by konto było połączone z innymi produktami bankowymi?

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla klientów indywidualnych mogą być połączone z innymi produktami. Jednym z takich produktów jest rachunek maklerski. Osoby chcące zarabiać na giełdzie lub na jednostkach funduszy inwestycyjnych mogą dzięki takiemu rozwiązaniu w łatwiejszy sposób dysponować swoimi środkami finansowymi i ponosić mniejsze koszty związane z dokonywaniem transakcji na giełdzie.

Innym produktem, który może być powiązany z ROR, jest rachunek walutowy. Korzystanie ze zintegrowanych kont zwykle obniża koszty ich obsługi, a dodatkowo przyspiesza wymianę pieniędzy na walutę, której w danym momencie potrzebuje klient. Ponadto w prosty sposób klient może zatrzymać walutę na rachunku do momentu, w którym kurs jej wymiany będzie korzystniejszy i dopiero wtedy w ciągu kilku minut przewalutować ją na złotówki. Jest to też dobre rozwiązanie dla osób spłacających zobowiązania w walucie, które chcą mieć możliwość zakupu większej ilości euro czy franków w czasie, kiedy są one tańsze niż zwykle.

Jak długo chcę korzystać z rachunku osobistego?

Przy wyborze rachunku osobistego dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jak długo zamierza się z niego korzystać. Większość klientów banków posiada jedno konto, jednakże pozostali mają ich dwa lub więcej. Jeżeli drugi otwierany rachunek ma posłużyć docelowo jedynie przez rok czy dwa, można zdecydować się na wybór produktu bez karty bankomatowej czy bez darmowych przelewów internetowych. Koszty użytkowania takiego konta nie będą bowiem stałym obciążeniem budżetu, a dodatkowo może się okazać, że jakiekolwiek opłaty nie zostaną nigdy pobrane.

Nieco inaczej powinno podchodzić się do wyboru rachunku osobistego traktowanego jako główny. W tym przypadku dobrze jest zdecydować się na najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, gdyż częste zmiany numeru konta oraz banku, w którym jest ono otwarte, są nieco kłopotliwe. O zmianach takich trzeba bowiem informować pracodawcę, urząd skarbowy, a nierzadko również rodzinę i znajomych. Jeśli zapomni się o ich zgłoszeniu, można zostać bez wynagrodzenia za pracę bądź nie uzyskać na czas zwrotu nadpłaconego podatku wysłanego przez Urząd Skarbowy na nieaktualny numer rachunku. Zwykle jest więc lepiej korzystać z jednego, stałego ROR przez okres co najmniej 2-3 lat.

Pierwsze konto bankowe – co wybrać?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Wybór pierwszego konta bankowego bywa trudny. Wiele osób nie wie, na co powinno zwracać wtedy uwagę i jakie są ich potrzeby. Jak wybrać pierwszy rachunek osobisty, by nie żałować swojej decyzji? Istnieje kilka kryteriów wyboru, dzięki któremu łatwiej zadecydować, jakich ofert szukać.

Ustalenie potrzeb

Pierwszym krokiem, dzięki któremu łatwiej będzie wybrać pierwszy rachunek osobisty, jest określenie swoich potrzeb. Warto zastanowić się, do jakich celów będzie wykorzystywane konto i ile gotówki będzie na nim przechowywane. Dodatkowo dobrze jest ustalić, na jakie miesięczne koszty można sobie pozwolić. Oprócz wskazania, jakich rozwiązań się potrzebuje, powinno się również określić, jakich usług związanych z prowadzeniem konta się nie chce. W ten sposób można już na początku zrezygnować z drogich rachunków osobistych, umożliwiających korzystanie z opcji, które są dla danej osoby zbędne.

Rachunek młodzieżowy

Odrębną kwestię stanowią konta młodzieżowe, które są pierwszymi zakładanymi przez daną osobę. Mogą je posiadać nastolatkowie mający co najmniej 13 lat, jeżeli zgodę na założenie konta w banku wyrażą ich rodzice bądź opiekunowie prawni. W tym przypadku pod uwagę przy wyborze rachunku powinno się brać przede wszystkim koszty jego prowadzenia oraz koszty związane z dokonywaniem przelewów, posiadaniem karty płatniczej i zlecaniem wypłat z bankomatów. W pozostałych przypadkach związane z rachunkiem możliwości oraz koszty należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od potrzeb osoby poszukującej dla siebie pierwszego rachunku bankowego.

W jakim celu zakłada się rachunek osobisty?

Przed rozpoczęciem poszukiwania konta bankowego, powinno się określić, w jakim celu ma być ono założone. W przypadku otwierania rachunku w celu pobierania stypendium naukowego lub socjalnego, student powinien wybrać bank, który nie będzie pobierał opłaty za tego typu operację. Podobnie powinien postąpić w przypadku otrzymywania co miesiąc kredytu studenckiego. Osoba pracująca powinna natomiast postawić na konto, które nie będzie obarczone opłatami, jeżeli co miesiąc będzie wpływać na nie wynagrodzenie. Seniorzy powinni stawiać na konta osobiste przygotowane z myślą o osobach powyżej 55-60 roku życia, które pobierają emeryturę lub rentę.

Dla studentów

W większości banków działających na terenie Polski można znaleźć oferty rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla studentów. Zwykle są one przedstawiane jako konta dla osób poniżej 26 roku życia. Instytucje finansowe kierują tego typu produkty do osób studiujących, które nie posiadają stałych dochodów miesięcznych i nie potrzebują łatwego dostępu do zobowiązań gotówkowych lub hipotecznych. Konta dla studentów często są obciążone opłatami za prowadzenie (ok. 5-6 złotych miesięcznie) oraz za posiadanie karty płatniczej (od 4 do 10 złotych na miesiąc). Banki umożliwiają zniwelowanie jednej z tych opłat, jednak rzadko zdarza się, by student mógł prowadzić konto w pełni za darmo. Dodatkowo często musi liczyć się z tym, iż bezpłatnie będzie mógł wypłacać pieniądze jedynie z bankomatów należących do podmiotu bankowego, w którym założył ROR. W przypadku wypłat z pozostałych bankomatów pobierana będzie opłata wynosząca średnio 5 złotych (bez względu na wysokość wypłacanej kwoty).

Dla pracujących

Jeżeli pierwsze konto zakładane jest w momencie podejmowania pracy, najlepiej zdecydować się na rachunek, który umożliwia zniwelowanie opłat za jego prowadzenie pod warunkiem regularnych wpływów pensji. Gdy wynagrodzenie będzie wyższe niż określona w regulaminie kwota, bank odstąpi od pobierania opłaty za jego prowadzenie, co pozwoli poczynić kilkuzłotowe oszczędności. Dodatkowo warto zadbać o to, by dany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwiał korzystanie z oferty kredytowej przygotowanej specjalnie dla jego właściciela. Oferta ta pozwala skorzystać ze zobowiązania gotówkowego o określonej na podstawie wysokości wpływów, bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości dochodów. Co więcej, brak formalności wiąże się z natychmiastową decyzją kredytową i wypłatą zobowiązania nawet w ciągu kwadransa.

Dla seniorów

W przypadku, gdy pierwszy rachunek bankowy zakłada senior, powinien on skupić się na ofertach kierowanych do osób starszych. W ich ramach możliwe jest skorzystanie z bezpłatnego prowadzenia rachunku, jeśli wpływa na niego emerytura lub renta czy też korzystanie z rabatów na zakupy w aptekach i sklepach spożywczych. Dodatkowo seniorzy mają szansę korzystać z taniej obsługi konta w placówce bankowej, jeżeli zrezygnują z dostępu go systemu bankowości elektronicznej. Ponadto osoby starsze zyskują dostęp do tanich pożyczek gotówkowych na niewysokie kwoty oraz do depozytów o atrakcyjnym oprocentowaniu.

Wysokość opłat

Podczas wybierania pierwszego konta osobistego warto przyjrzeć się tabelom opłat i prowizji dla poszczególnych rachunków. Jak wiadomo, najczęściej im tańsze rachunki, tym lepiej. Zwykle wysokość opłat obligatoryjnych nie przekracza w miesiącu sumy 10 złotych, jednak zdarza się, że jest ona nawet dwukrotnie wyższa. W przypadku gdy dochody właściciela rachunku nie są wysokie, może być to spora niedogodność. Jeśli wpływy na konto są wyższe, opłaty mogą być mniej odczuwalne, jednak warto pamiętać, że w części banków można znaleźć oferty pozwalające na założenie ROR, którego prowadzenie nie będzie związane z jakimikolwiek kosztami.

Banki najczęściej pobierają od klientów indywidualnych opłaty za:

 • prowadzenie konta osobistego,
 • wydanie i użytkowanie przypisanej do ROR karty płatniczej,
 • wypłaty z bankomatów obcych,
 • ustalanie zleceń stałych.

Wysokość opłat jest ustalana przez bank. Informacje o ich wysokości oraz o możliwości skorzystania ze zwolnień z obowiązku ich zapłaty można znaleźć w tabeli opłat i prowizji.

Tanie czy wygodne?

Aby wybrać najlepsze dla siebie konto osobiste, powinno się określić, czy ważniejsze są koszty prowadzenia rachunku, czy też komfort, jaki gwarantuje jego posiadanie. W przypadku niewysokich bądź nieregularnych dochodów miesięcznych najlepiej skupić się na kosztach związanych z prowadzeniem ROR – dobrze jest postawić na konto oszczędnościowo-rozliczeniowe z bezpłatnym prowadzeniem i wydaniem karty płatniczej. Jeśli dochody są wyższe, można pokusić się o skorzystanie z konta osobistego VIP, dzięki któremu zyska się dostęp do wielu usług dodatkowych, jak choćby do ubezpieczenia na życie czy wysoko oprocentowanych, bezpiecznych depozytów bankowych.

Oprocentowanie środków na rachunku

Poszukując pierwszego ROR można skupić się na oprocentowaniu środków, które będą na nim zgromadzone. Zdarza się, że proponowane oprocentowanie jest wyższe niż to, którym objęte są środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym. Niemniej, warto przyjrzeć się opłatom związanym z rachunkiem, gdyż może się okazać, że ewentualne odsetki nie rekompensują wydatków związanych z użytkowaniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Bliskość oddziału banku

Wiele osób wciąż nie wyobraża sobie użytkowania konta osobistego jedynie przez Internet, dlatego skupia się na tym, by placówka danej instytucji finansowej znajdywała się blisko miejsca zamieszkania, pracy czy szkoły. Jest to ważny czynnik wyboru rachunku bankowego, jeżeli obsługa ROR będzie odbywała się w oddziale bądź gdy w najbliższym czasie planowane będzie wzięcie kredytu hipotecznego w tym samym banku.

Obsługa przez Internet

Obecnie możliwość skorzystania z rachunku z dostępem online jest normą. Obsługa internetowa kont osobistych jest proponowana nawet seniorom – nie ma obowiązku korzystania z niej, jednak gdy wyrazi się taką chęć, istnieje taka możliwość. Dostęp do rachunku online jest sporym udogodnieniem, gdyż pozwala na bieżąco kontrolować finanse i płacić rachunki o wiele taniej niż w agencji opłat czy na poczcie. Podczas zakładania pierwszego ROR warto poprosić o jego ustanowienie, gdyż można tego dokonać jedynie w oddziale banku. Jeśli początkowo zrezygnuje się z dostępu do systemu bankowości elektronicznej, z reguły można później zmienić swoją decyzję w każdej chwili. Wiąże się to jednak z koniecznością ponownej wizyty w placówce.

Debet w rachunku

Zakładając pierwszy rachunek osobisty, powinno się także zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z debetu. Debet, czyli limit w rachunku, jest dostępny dla osób o regularnych dochodach miesięcznych bez względu na ich wysokość. Maksymalna kwota debetu jest ustalana na podstawie wpływów na ROR – im są one wyższe, tym wyższy jest limit zadłużenia. Debet jest nisko oprocentowaną formą pożyczania gotówki, dlatego możliwość skorzystania z niego jest niekiedy przydatna. Podczas zakładania nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego można określić, czy chce się korzystać z tego rozwiązania, czy też nie. Jeśli wyrazi się taką chęć, można również samodzielnie ustalić maksymalną wysokość debetu – będzie ona niezmienna nawet gdy dochody będą pozwalały na jego podniesienie. Szukając konta bankowego z debetem, warto dopytać od kiedy dostępny jest limit w rachunku. W niektórych przypadkach można z niego korzystać od razu po założeniu konta, w innych – po otrzymaniu pierwszego wpływu lub po kilku miesiącach z regularnymi dochodami.

Budowanie historii kredytowej

Gdy pierwsze konto osobiste zakłada młoda osoba, powinna pamiętać, że w przyszłości najprawdopodobniej posłuży jej ono do budowania historii kredytowej. Jeśli młody człowiek planuje za parę lat założyć rodzinę i kupić mieszkanie lub dom, korzystając ze zobowiązania hipotecznego, budowanie odpowiedniej historii w rachunku osobistym jest niezwykle ważne. Banki podczas procedury kredytowej wymagają zwykle przedstawienia wyciągu z ROR, na podstawie którego weryfikują nie tylko regularność wpływów wynagrodzenia, ale i terminowość spłat rat innych wierzytelności oraz rachunków za czynsz czy media. Historię spłaty zadłużenia najlepiej jest budować na rachunku osobistym z łatwym dostępem do karty kredytowej oraz tak zwanych pożyczek gotówkowych na klik.

Programy oszczędnościowe i lojalnościowe

Podczas zakładania konta bankowego można skupić się na programach oszczędnościowych i lojalnościowych. Dzięki nim nawet bez wcześniejszego posiadania ROR, można zyskać szereg korzyści, które zwykle są zarezerwowane jedynie dla osób, będących stałymi klientami danego banku. W ramach programów oszczędnościowych można otrzymywać zwrot części środków wydanych na zakupy w określonych sklepach bądź na rachunki, natomiast w ramach programów lojalnościowych można otrzymywać premie gotówkowe za polecanie produktów danej instytucji finansowej swojej rodzinie i znajomym. Jeżeli ktoś założy z polecenia rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, lokatę bądź skorzysta z pożyczki na dowolny cel, osoba polecająca otrzyma premię gotówkową o określonej wysokości. Korzystając z tego typu rachunków dla klientów indywidualnych, można otrzymać w ciągu roku nawet 500-600 złotych. Jest to spora oszczędność, zwłaszcza gdy intensywnie korzysta się z niektórych usług bądź gdy często robi się zakupy w określonych sklepach stacjonarnych i internetowych.

Na co zwrócić uwagę zakładając konto w banku?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Posiadanie rachunku bankowego jest w obecnych czasach niemalże obowiązkiem. Bez niego trudno jest funkcjonować nawet emerytom, a osoby zatrudnione często nie mają innej możliwości otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Z tego powodu ilość ofert różnych rachunków bankowych jest niezwykle duża – w każdym banku można wybierać spośród co najmniej 5 tego typu produktów.

Dla kogo przeznaczone jest konto?

Pierwszą kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę podczas wybierania rachunku bankowego, jest sprawdzenie, dla kogo przeznaczone jest dane konto. Niektóre z nich są kierowane jedynie do osób pracujących, inne tylko do studentów lub młodzieży, a pozostałe dedykowane są seniorom. Dobrze jest wybierać jedynie spośród tych kont, które są kierowane do naszej grupy społecznej lub wiekowej. W przeciwnym razie rachunek może nie umożliwiać wykonywania części operacji, jakie będą nam potrzebne bądź oferować rozwiązania, z których nigdy nie skorzystamy.

Konta dla studentów

Osoby studiujące i mające poniżej 26 lub 30 lat mogą korzystać ze specjalnej oferty rachunków bankowych dla studentów. Rachunki tego typu zwykle zwolnione są z opłat za prowadzenie i posiadają dostęp online, co znacząco ułatwia studentom kontrolowanie swoich finansów. Nierzadko konta studenckie są jednak obarczone opłatami za przelewy i nie pozwalają korzystać z darmowych wypłat z bankomatów nienależących do banku, w którym otwarte jest konto.

Konta dla młodzieży

Rachunki bankowe dla młodzieży kierowane są do nastolatków, którzy ukończyli co najmniej 13 rok życia. Do konta może zostać wydana karta bankomatowa i może on posiadać dostęp do bankowości elektronicznej. Dodatkowo istnieje możliwość połączenia rachunku młodzieżowego z aplikacją mobilną, umożliwiającą dokonywanie płatności telefonem komórkowym lub wykonywanie przelewów. Zwykle konta dla młodzieży nie są objęte opłatami za prowadzenie, jednak dość często nie umożliwiają darmowego wypłacania pieniędzy ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Konta dla seniorów

Specjalne rachunki dla seniorów kierowane są do osób, które ukończyły 55 lub 60 lat i otrzymują rentę lub emeryturę. Jeżeli wpływa ona na rachunek osobisty, może być objęta oprocentowaniem – jest ono w przypadku rachunków dla osób starszych dość często spotykane i zwykle wynosi od 1,5 do 2 procent w skali roku. Rachunki dedykowane seniorom często gwarantują także szereg usług dodatkowych. Seniorzy mogą korzystać na życzenie nie tylko z systemu bankowości elektronicznej, ale i otrzymywać zwrot części wydatków na zakupy spożywcze bądź na leki.

Konta dla przedsiębiorców

Odrębnym typem rachunków bankowych są produkty kierowane do klientów biznesowych. Przedsiębiorcy mogą co prawda korzystać ze swoich rachunków osobistych w celu rozliczania dochodów ich biznesu, jednakże wyjście to budzi sporo kontrowersji – firmy nie mogą otrzymywać zwrotu VAT na konta prywatne oraz są bardziej narażone na kontrolę z Urzędu Skarbowego. Przy wybieraniu konta dla firmy dobrze jest sprawdzić, jakie typy przedsiębiorstw mogą skorzystać z danego produktu – niektóre z kont są kierowane jedynie do dużych spółek, podczas gdy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie mogą z nich skorzystać.

Koszty prowadzenia rachunku

Choć coraz częściej mówi się o darmowych rachunkach osobistych dla klientów indywidualnych, okazuje się, że w praktyce takie niemalże nie istnieją. Jeżeli klient banku nie płaci za usługi, zwykle nie robi tylko dlatego, że stosuje się do wszystkich wymogów sprawiających, że opłaty za poszczególne aspekty rachunku mogą zostać zniesione. Do najczęściej pobieranych opłat w przypadku rachunków bankowych należą:
opłata za prowadzenie rachunku,
opłata za przelewy,
opłata za zlecenia stałe,
opłata za posiadanie karty debetowej.

Opłata za prowadzenie rachunku

W przypadku rachunków bankowych dla klientów indywidualnych opłata za prowadzenie konta zwykle wynosi od 1 do nawet 10 złotych miesięcznie. Zazwyczaj można ją jednak całkowicie zniwelować poprzez zastosowanie się do wymagań banku. Najczęściej instytucja finansowa nie pobiera opłaty, jeżeli na rachunek wpływa wynagrodzenie o określonej wysokości. W przypadku większości rachunków zwykłych wystarczający jest dochód w kwocie 1500 złotych netto, natomiast w przypadku rachunków VIP lub Prestiż – zwykle musi być on dwukrotnie wyższy.

Innym możliwym sposobem zniwelowania opłaty za prowadzenie rachunku osobistego jest wykonanie odpowiedniej ilości transakcji bezgotówkowych w formie przelewów bądź płatności kartą debetową. O tym, w jaki sposób uniknąć ponoszenia kosztów prowadzenia rachunku, można przeczytać w Tabeli Opłat i Prowizji dotyczącej wybranego produktu bankowego.

Opłata za przelewy

Opłata za przelewy pobierana jest najczęściej w przypadku przelewów realizowanych z konta w placówce bankowej. Rachunki osobiste z dostępem do systemu bankowości elektronicznej zwykle są całkowicie zwolnione z tego rodzaju kosztów bądź opłacie nie podlega np. dziesięć pierwszych przelewów, a kolejne kosztują średnio od 50 groszy do nawet 5 złotych.

Opłaty za zlecenia stałe

Korzystanie z opcji ustalania zleceń stałych jest bardzo wygodne w przypadku spłacania rat kredytów czy też opłacania rachunków. Niestety, korzystanie z tej usługi może słono kosztować – nawet 5-10 złotych miesięcznie za każde ustalone zlecenie stałe. Zwykle zwolnienie z opłaty w przypadku tej funkcji jest możliwe jedynie w kontach VIP i Prestiż, kierowanych do klientów indywidualnych o wysokich dochodach miesięcznych.

Opłata za posiadanie karty debetowej

Średnio pobierana opłata za kartę debetową wynosi około 5 złotych miesięcznie. Większość banków jest jednak skłonnych z niej zrezygnować w zamian za to, że klient dokona w ciągu miesiąca odpowiedniej liczby transakcji bezgotówkowych przy jej użyciu bądź wtedy, gdy kwota tychże transakcji przekroczy określoną sumę. Należy pamiętać, że jeśli do jednego rachunku bankowego przypisanych jest więcej niż jedna karta debetowa, to określony obrót miesięczny bądź liczba transakcji obowiązują dla każdej z nich oddzielnie. W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia z opłaty za kartę jest ona naliczana dla obu kart.

Wypłacanie pieniędzy z bankomatów obcych

Niemałym kosztem związanym z prowadzeniem i użytkowaniem konta osobistego w banku jest koszt wypłacania gotówki z bankomatów obcych. Mianem bankomatów obcych określa się wszystkie urządzenia, które nie należą do danej instytucji finansowej. Większość kont bankowych dla klientów indywidualnych nie umożliwia bezpłatnego wypłacania gotówki z bankomatów innych niż własne. Każda wypłata z urządzenia obcego jest wtedy obarczona opłatą w wysokości od 1 do nawet 10 złotych bez względu na jej wysokość. Niekiedy banki pobierają też opłatę w formie prowizji, której wysokość jest ściśle związana z wysokością wypłaty z bankomatu.

Wypłacanie pieniędzy z bankomatów poza granicami kraju

Część rachunków bankowych pozwala na dokonywanie darmowych wypłat z bankomatów zagranicznych. Pieniądze wypłacane są wtedy w obcej walucie, a z konta pobierana jest kwota, odpowiadająca wartości wypłaconej waluty. Choć sama wypłata z bankomatu jest bezpłatna, to już przewalutowanie może odbywać się po mało korzystnym kursie, a dodatkowo może zostać pobrana prowizja od tejże operacji. Jeśli planujemy wykorzystywać rachunek do wypłat waluty za granicą, dobrze jest przyjrzeć się opłatom za tego typu czynności.

Możliwość połączenia rachunku osobistego z kontem walutowym

Osoby często podróżujące, zarabiające w obcej walucie czy też studenci na wymianach między uczelniami zwykle potrzebują rachunku walutowego, aby bez przeszkód móc dysponować swoimi finansami. Dobrym rozwiązaniem dla nich jest możliwość zintegrowania rachunku osobistego z rachunkiem walutowym, co znacząco ułatwia korzystanie z obcej waluty za granicą i wymienianie jej na złotówki w czasie pobytu w Polsce. Osobiste rachunki bankowe z możliwością połączenia z rachunkami walutowymi są polecane również tym osobom, które spłacają zobowiązanie hipoteczne na zakup domu lub mieszkania, zaciągnięte w euro bądź we frankach szwajcarskich.

Oprocentowanie rachunku osobistego dla klientów indywidualnych

Większość rachunków osobistych nie jest w ogóle oprocentowana. Oznacza to, że wszelkie zgromadzone na nich środki w ogóle nie zarabiają i nie są chronione nawet przed skutkami inflacji. Niektóre produkty posiadają jednak niewysokie oprocentowanie – zwykle nie przekracza ono 1,5-3 procent w skali roku (przed zapłaceniem podatku Belki). Banki nie dopuszczają jednak do tego, by klienci zarabiali zbyt dużo na zwykłych rachunkach osobistych i ustalają górne limity kwot, jakie objęte są oprocentowaniem. Wszystkie środki powyżej tego limitu są objęte oprocentowaniem niższym bądź nie są oprocentowanie wcale.

Programy money back

Coraz większa ilość rachunków bankowych kierowanych do klientów indywidualnych umożliwia korzystanie z rozbudowanych programów typu money back. Dzięki nim można odzyskać część pieniędzy wydanych na zakupy związane ze sportem, rekreacją czy też na leki. Zwykle wysokość oszczędności poczynionych na tego typu usługach dodatkowych nie może przekroczyć pewnej ustalonej z góry kwoty, np. 600 złotych rocznie. Co ważne, programy tego rodzaju nie rodzą ze strony klienta banku żadnych obowiązków. Wystarczy, że zgłosi on chęć dołączenia do nich, a gotówka za określone wydatki zacznie wracać na jego konto.

Programy poleceń

Niektóre instytucje finansowe oferują zamiast rozbudowanych programów money back programy poleceń danego produktu znajomym i rodzinie klienta. Jeśli klient zaprosi kogoś do skorzystania z rachunku osobistego w danej placówce bankowej, ta wypłaci mu premię gotówkową, a polecona przez niego osoba zyska dodatkowe korzyści np. w postaci braku jakichkolwiek opłat za konto osobiste.

Dostęp do systemu bankowości elektronicznej

Choć obecnie jest to niemalże normą, okazuje się, że wciąż nie wszystkie banki oferują dostęp do systemu bankowości elektronicznej. Niekiedy może on zostać przyznany dopiero wtedy, gdy klient sam o niego poprosi. Jeśli klient nie zgłosi chęci korzystania z niego, będzie mógł załatwiać wszelkie sprawy związane z rachunkiem osobistym jedynie w placówce bankowej.

Korzystanie z aplikacji mobilnej

Dla części klientów instytucji finansowych ważna może być również możliwość korzystania z aplikacji mobilnej. Oferują ją wszystkie banki, jednakże jej działanie różni się w zależności od wybranej placówki – w części z nich jest ona rozbudowana i pozwala cieszyć się tymi samymi funkcjami, które daje system bankowości elektronicznej. Korzystanie z aplikacji mobilnej nie jest obowiązkowe, dlatego też jeśli klient banku jest nim zainteresowany, powinien zgłosić taką chęć podczas zakładania rachunku osobistego bądź podczas kolejnej wizyty w oddziale banku. Usługa ta jest bezpłatna.

Konto bankowe bez stałych dochodów

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Nie wszyscy posiadają stałe dochody. Dotyczy to nie tylko osób bezrobotnych czy studentów, ale również freelancerów, którzy rozliczają się za pracę nieregularnie oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Co więcej, dochody tychże osób nie tylko nieregularnie wpływają na rachunek, ale i są nierównej wysokości. W jednym miesiącu dochód wynosi 1000 złotych, a w kolejnych 5 razy więcej. Jakie konto bankowe wybrać, gdy dochody są niestałe lub gdy nie ma ich w ogóle?

Dochody nie są wymagane

Aby założyć konto bankowe, nie trzeba posiadać dochodów. Rachunek w banku może otworzyć każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Konto mogą posiadać również nastolatkowie, mający co najmniej 13 lat, jednak w tym przypadku do otwarcia rachunku potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Założenie konta jest zatem możliwe nawet jeśli nie otrzymuje się regularnego wynagrodzenia.

Brak dochodów oznacza brak opłat?

Banki nie przewidują zwykle możliwości założenia darmowego rachunku bankowego dla osoby, która nie posiada stałych dochodów. W praktyce oznacza to, że właściciel rachunku będzie musiał co miesiąc przelewać na konto pewną kwotę lub utrzymywać dodatnie saldo, by bank mógł pobrać opłatę za prowadzenie konta bez tworzenia debetu. Niektóre instytucje finansowe oferują możliwość posiadania rachunku bez opłat za jego prowadzenie, jednak zwykle są one obarczone wysokimi opłatami za posiadanie karty płatniczej lub zlecanie przelewów przez Internet.

Opłata za prowadzenie konta

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego zwykle waha się od 1 do nawet 10 złotych miesięcznie w przypadku kont dla klientów indywidualnych. Jest pobierana co miesiąc zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie oraz tabeli opłat i prowizji. Niekiedy istnieje możliwość zniwelowania opłaty za prowadzenie rachunku poprzez regularne wpływy wynagrodzenia za pracę lub poprzez dokonanie odpowiedniej ilości transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej przypisanej do rachunku.

Kiedy banki rezygnują z opłaty za prowadzenie rachunku?

Instytucje finansowe najczęściej rezygnują z pobierania opłaty za prowadzenie rachunku, jeżeli jego właściciel posiada odpowiednio wysokie dochody miesięczne. Niekiedy jest to kwota 1500 złotych, a innym razem – 3000 złotych. Jej wysokość zależy od tabeli opłat i prowizji dla danego produktu bankowego. W większości przypadków pod uwagę bierze się jedynie wysokość wpływów miesięcznych, a nie ich źródło. Opłata jest niepobierana, jeżeli:
kwota 1500 czy 3000 złotych miesięcznie wpływa na rachunek z innych źródeł niż wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę,
składa się na nią kilka przelewów na niższą kwotę.
Opłata będzie natomiast pobrana z konta, jeśli w danym miesiącu na rachunek wpłynie mniej środków.

Utrzymanie określonego salda

Część banków jest skłonna zaproponować swoim klientom rachunki osobiste bez opłat, jeżeli ci utrzymują na nich określone saldo, nawet gdy nie mają stałych dochodów. Saldo to zazwyczaj musi być dość wysokie – najczęściej jego wysokość waha się w okolicach 5 tysięcy złotych. Dla osób, które nie mają żadnych dochodów może to być kwota niemożliwa do zebrania, przez co w praktyce ponoszą koszty opłaty za prowadzenie ROR.

Obrót miesięczny

Niekiedy banki są skłonne do rezygnowania z opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, jeżeli właściciel, pomimo braku stałych dochodów, utrzymuje odpowiednio wysoki obrót miesięczny. Jeżeli kwota środków przepływających przez konto przekracza określoną w regulaminie wysokość, bank może nie pobierać opłaty za prowadzenie ROR. Najczęściej wysoki obrót miesięczny ma miejsce, gdy właściciel rachunku wykorzystuje wysoką kwotę zgromadzoną na koncie oszczędnościowym, nie mając przy tym innych wpływów na rachunek.

Brak karty płatniczej

Zdarza się, że osoby nieposiadające stałych dochodów mogą założyć bezpłatny rachunek osobisty pod warunkiem, że nie zostanie wydana do niego karta płatnicza. Bank umożliwia posiadanie bezpłatnego rachunku bez względu na wysokość wpływów, salda czy obrotu miesięcznego. Powinno się jednak pamiętać, że w takim przypadku z reguły trzeba się liczyć z tym, iż dokonywanie wypłat w placówce bankowej będzie płatne. Opłata za pojedynczą wypłatę w oddziale będzie pobierana w formie kwotowej lub procentowej. Częściowo można ją zniwelować, wybierając konto z dostępem przez Internet, jednakże pozwoli on dokonywać jedynie transakcji bezgotówkowych. Jeżeli gotówka okaże się niezbędna, nie będzie możliwości wypłacenia jej w inny sposób niż w placówce danego banku, a to będzie wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów tego typu operacji.

Brak możliwości wydania karty płatniczej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie będzie stanowił problemu, jeżeli rachunek będzie miał służyć jedynie do dokonywania przelewów online, np. gdy małżeństwo będzie wykorzystywało go do wspólnego opłacania rachunków. W takiej sytuacji brak karty płatniczej nie ma większego znaczenia, gdyż ROR jest wykorzystywany do zupełnie odmiennych celów. W podobnej sytuacji są studenci, którzy otrzymują stypendium przez 10 miesięcy w roku i korzystają z rachunku jedynie do opłacania akademika czy do płacenia czesnego.

Ograniczona liczba bankomatów

Wybierając konto osobiste dla osób nieposiadających stałych dochodów, powinno się sprawdzić, w jakich bankomatach można dokonywać darmowych wypłat gotówki – dotyczy to jedynie tych osób, które decydują się na ROR oraz kartę płatniczą. Podmioty bankowe często pozwalają na dokonywanie darmowych wypłat z bankomatów należących do nich. Gdy bankomat należy do prywatnego operatora bądź do innego banku, wypłata gotówki będzie kosztowała odpowiednio od 1 do nawet 9 złotych. Jeśli nie posiada się stałych dochodów miesięcznych, powinno się wybierać możliwie najtańszy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, dlatego opłata za wypłaty z bankomatów powinna być niska. Dodatkowo dobrze jest wybrać konto w banku, którego oddział lub przynajmniej bankomat znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy bądź szkoły.

Obsługa przez Internet

Konto osobiste dla osób bez stałych dochodów może posiadać dostęp do systemu bankowości elektronicznej. Dzięki niemu obsługa rachunku jest łatwiejsza i tańsza. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które sporadycznie chcą korzystać z rachunku w celu odkładania środków na rachunki, spłaty kredytów czy oszczędzania na wakacje. Niekiedy okazuje się bowiem, że konto osobiste jest wyżej oprocentowane niż konto oszczędnościowe, dzięki czemu nawet osoba bez stałych wpływów na ROR można zyskać więcej.

Tylko konta standard

W przypadku, gdy klient banku nie ma stałego źródła dochodów, nie może liczyć na możliwość skorzystania z konta VIP czy Prestiż. Żadna instytucja finansowa nie zaproponuje tego typu rachunku osobie, która nie zarabia miesięcznie co najmniej 3000 złotych netto lub też nie ma oszczędności na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowe korzyści wynikające z korzystania z tego typu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych są zatem niedostępne dla osób bez stałych dochodów.

Brak oferty kredytowej

Większość osób, które posiadają jeden rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy od dłuższego czasu, może skorzystać z tak zwanej “oferty dla Ciebie”. Jest to specjalnie przygotowana dla danego klienta oferta wzięcia pożyczki gotówkowej. Chcąc z niej skorzystać, nie trzeba przedstawiać jakichkolwiek dodatkowych dokumentów oraz zaświadczeń o dochodach. Bank na podstawie wpływów wynagrodzenia określa, ile może pożyczyć danemu klientowi bez wymagania od niego, aby potwierdził wysokość swoich dochodów miesięcznych. Jest to bardzo wygodna opcja w przypadku nieprzewidzianych wydatków, gdyż umożliwia uzyskanie niezbędnych pieniędzy w kilkanaście minut. Wypłata zobowiązania następuje nawet na kwadrans po potwierdzeniu chęci skorzystania z pomocy finansowej.

Utrudniony dostęp do karty kredytowej

Podobnie jak w przypadku pożyczek gotówkowych, osoby bez stałych dochodów miesięcznych mają trudności w uzyskaniu karty kredytowej. Banki niechętnie wyrabiają je osobom, co do których nie mają pewności spłaty zadłużenia. W niektórych instytucjach finansowych można jednak liczyć na otrzymanie karty kredytowej z limitem 1000-1500 złotych nawet wtedy, gdy nie posiada się stałych dochodów miesięcznych. Niewielki limit sprawia, że bank niewiele ryzykuje, a może zyskać nowego, zadowolonego klienta, który spłaci dług pomimo braku własnych dochodów miesięcznych.

Co z debetem?

Równie problematyczna jest kwestia debetu w rachunku osobistym. Część banków pozwala z niego korzystać jedynie tym osobom, które otrzymają przynajmniej jedno wynagrodzenie o określonej wysokości. Inne podmioty wymagają, by określony dochód miesięczny istniał od 3 lub 6 miesięcy. W przeciwnym razie niemożliwe jest korzystanie z debetu, gdyż bank nie ma z czego pobierać środków na jego spłatę.

Wpływy miesięczne a wynagrodzenie

Osoba pozostająca bez stałych dochodów może korzystać z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, jednak ponosi takie same koszty jego prowadzenia jak osoby pracujące. Jeżeli chce korzystać ze zwolnień z opłat za prowadzenie konta, może otrzymywać co miesiąc przelew o określonej kwocie od bliskiej osoby, a następnie zwracać go na jej konto. Niektóre banki nie pobierają opłaty za prowadzenie rachunku, gdy na ROR wpływa co miesiąc wskazana kwota – niekoniecznie pochodząca z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Programy bonusowe

W niektórych bankach można natrafić na oferty rachunków bankowych z premią gotówkową. Większość z nich jest przeznaczona także dla klientów bez stałych dochodów miesięcznych, gdyż aby otrzymać premię, trzeba spełnić inne warunki niż posiadanie regularnych wpływów na rachunek. Zwykle należy dokonywać zakupów w określonych sklepach bądź zachęcać znajomych i rodzinę do zakładania rachunku bankowego w tej samej instytucji finansowej. Maksymalna, łączna wysokość premii w ciągu roku zwykle waha się w okolicach 500-600 złotych. W przypadku osób nieposiadających stałych dochodów jest to szansa na realny zarobek.

Konto zintegrowane z rachunkiem walutowym

Często zdarza się, że rachunku dla osób bez dochodów poszukują kobiety, których mężowie bądź partnerzy pracują poza granicami Polski. Panie najczęściej chcą, aby rachunek osobisty był zintegrowany z kontem walutowym, dzięki czemu bez trudu będą mogły dokonywać przewalutowania pieniędzy. Dodatkowo, pomimo braku własnych dochodów, będą mogły zyskać dostęp do gotówki bez konieczności czekania na powrót męża lub partnera zza granicy. W takim przypadku szczególnie istotną kwestią są nie tyle opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, co koszty przewalutowania. Przed założeniem tego typu konta dobrze jest przez jakiś czas śledzić kursy kupna i sprzedaży waluty w danym banku, by wiedzieć, czy jego oferta jest konkurencyjna na tle innych propozycji.

Jakie powinno być idealne konto osobiste?

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Konto osobiste jest jednym z niewielu produktów bankowych, z których korzystają niemalże wszyscy dorośli ludzie. Posiadają je nie tylko osoby pracujące na etacie i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i posiadający odrębne konta firmowe, ale też nastolatkowie, studenci, renciści i emeryci. Produkt ten wbrew pozorom nie służy już bowiem jedynie do zwykłego przechowywania gotówki, ale także do wykonywania wielu innych czynności, które wcześniej można było zlecić jedynie w oddziale banku.

Po pierwsze: dopasowane do potrzeb

Jeśli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie powinno być idealne konto osobiste, musimy wskazać, jakie są nasze potrzeby. Nie musimy bowiem wybierać produktu bankowego, który oferuje nam możliwość korzystania z bezpłatnej karty kredytowej, jeżeli jej nie potrzebujemy. Ponadto możemy zrezygnować z rachunku z dostępem przez aplikację mobilną, jeśli nie zamierzamy dokonywać płatności za pomocą komórki czy też gdy nie planujemy wykonywać za jej pomocą żadnych przelewów. Warto wybierać jedynie te konta bankowe, które posiadają funkcje rzeczywiście nam potrzebne – nie musimy wtedy płacić za posiadanie możliwości nam zbędnych.

Po drugie: niedrogie

Niemalże każda instytucja bankowa działająca na terenie Polski zapewnia, że posiada w swojej ofercie rachunek osobisty, którego prowadzenie i użytkowanie jest zupełnie darmowe. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej rzekomo bezpłatnym produktom, zwykle okazuje się, że wiążą się one z pewnymi kosztami. Co prawda, istnieje szereg sposobów, by ich nie ponosić, jednakże nie zmienia to faktu, że rachunek nie spełnia kryteriów do określania go mianem darmowego.

Dobrze jest zwrócić zatem szczególną uwagę na Tabelę Opłat i Prowizji dotyczącą konkretnego produktu bankowego, gdyż znajdują się w niej wszystkie informacje na temat wysokości poszczególnych opłat. Warto jest bliżej przyjrzeć się opłatom za:

 • prowadzenie rachunku,
 • wykonywanie przelewów,
 • zlecenia stałe,
 • wypłaty z bankomatów,
 • posiadanie karty bankomatowej.

W przypadku opłaty za prowadzenie rachunku osobistego dla klientów indywidualnych często można liczyć na możliwość zwolnienia z niej, dzięki regularnym wpływom na konto. Banki z reguły naliczają opłatę za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ok. 5-10 złotych miesięcznie), jeżeli na ROR klienta nie wpływają żadne środki bądź gdy są one niższe niż ustalona kwota (np. 1500 złotych miesięcznie). Niekiedy opłatę za prowadzenie konta osobistego można zniwelować poprzez posiadanie odpowiednio wysokiego salda na koncie oszczędnościowym, przypisanym do zwykłego rachunku bankowego.

Opłaty za wykonywanie przelewów najczęściej są pobierane, jeżeli klient chce je zlecić w placówce bankowej. W przypadku przelewów zlecanych za pośrednictwem Internetu rzadko pobierane są opłaty, natomiast gdy są one zlecane bezpośrednio w oddziale, opłata wynosi zwykle od 1 do 5 złotych za każdy przelew. Banki chcą w ten sposób zmniejszyć liczbę klientów przychodzących do oddziałów jedynie po to, by zlecić przelew – w ten sposób poszczególne placówki instytucji bankowych mogą zmniejszyć liczbę pracowników i obniżyć koszty ich wynagrodzeń. Niektóre rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe z dostępem do systemu bankowości internetowej umożliwiają wykonywanie jedynie ograniczonej ilości bezpłatnych przelewów, dlatego dobrze jest upewnić się w razie czego, jaka jest ich liczba.

Zlecenia stałe rzadko są bezpłatne. Korzystanie z nich jest oczywiście dobrowolne, jednakże wygoda i bezpieczeństwo, jakie gwarantują w przypadku spłacania rat zobowiązań gotówkowych czy hipotecznych lub w przypadku płacenia rachunków, są dla wielu osób tak ważne, że są one skłonne ponosić dodatkowe koszty. Najczęściej opłata za jedno zlecenie stałe wynosi około 5 złotych miesięcznie.

Sporym kosztem mogą być dla klienta placówki bankowej opłaty związane z wypłacaniem pieniędzy z bankomatów. Najczęściej instytucje finansowe gwarantują darmowe wypłacanie gotówki jedynie z bankomatów własnych, czyli oznaczonych jej logiem. Wypłacanie gotówki z bankomatów obcych, czyli należących do innych podmiotów bankowych bądź do prywatnych operatorów, jest natomiast obarczone opłatami w wysokości sięgającymi od 1 do nawet 10 złotych za każdą wypłatę bez względu na jej wysokość. Część banków pobiera także opłatę prowizyjną, np. 2 procent wartości wypłaty, jednakże nie niższą niż 5 złotych. Jeśli właściciel rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego kilkanaście razy w miesiącu wypłaci niewielką kwotę, może okazać się, że z jego konta zniknie nawet kilkadziesiąt złotych.

Równie często placówki bankowe pobierają opłatę za posiadanie karty bankomatowej. Bez względu na to, czy klient się nią posługuje, czy też nie, mogą żądać nawet 10 złotych miesięcznie za sam fakt jej posiadania. Czasem dopuszczają możliwość zwolnienia z opłaty tych klientów, którzy wykonają w miesiącu odpowiednią liczbę transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty bądź kwota tychże płatności będzie odpowiednio wysoka. Najczęściej ze zwolnienia może skorzystać jedynie jeden właściciel konta oszczędnościowo-rozliczeniowego, dlatego jeśli rachunek należy do dwóch osób i druga z nich także chce otrzymać kartę, będzie musiała liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów opłaty za jej posiadanie.

Po trzecie: gwarantujące szybki dostęp do innych produktów bankowych

Najlepsze rachunki osobiste umożliwiają szybki dostęp do produktów bankowych innego typu. Zwykle dotyczy to zobowiązań gotówkowych, rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych. Szybkie ich zakładanie jest możliwe dzięki systemowi bankowości elektronicznej. Klient zainteresowany depozytem bankowym na określony czas może wybrać jeden z tego typu produktów (wskazując na jaki czas i na jaki procent chce ulokować oszczędności) oraz podając, jaka kwota ma się na nim znaleźć. Wskazana kwota jest automatycznie pobierana z salda rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Po zakończeniu okresu obowiązywania depozytu jest do niego ponownie doliczana wraz z zarobionymi odsetkami pomniejszonymi o wysokość tak zwanego podatku Belki.

W przypadku zobowiązań gotówkowych na dowolny cel można natomiast mówić o ułatwieniu w kontekście możliwości uzyskania tego typu produktu bez konieczności przedstawiania w placówce bankowej zaświadczeń o dochodach. Instytucja finansowa jest bowiem w stanie obliczyć, jak wysoką zdolność kredytową posiada dany klient, gdyż posiada wgląd do jego dochodów. Co więcej, klient nie musi udawać się do oddziału danego banku, gdyż pożyczkę gotówkową może wziąć przez Internet – wystarczy, że wybierze odpowiednią zakładkę oferty przygotowanej dla niego przez podmiot bankowy i ustali, ile pieniędzy i na jaki okres spłaty chciałby otrzymać.

Po czwarte: oprocentowane

Najlepsze rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe posiadają oprocentowanie na poziomie 2-3 procent w skali roku, dzięki któremu zgromadzone na nich pieniądze są chronione przed utratą wartości na skutek inflacji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że instytucje finansowe na ogół nie proponują rachunków osobistych dla klientów indywidualnych, na których oprocentowane są wszystkie zgromadzone środki. Najczęściej odsetki są naliczane jedynie do kwoty 3 czy 5 tysięcy złotych, a reszta pieniędzy nie jest w ogóle oprocentowana.

Dobrze jest też zwrócić uwagę na to, jak często dopisywane są odsetki do salda rachunku. Im częstsza jest kapitalizacja, tym lepiej dla klienta, gdyż zarobione pieniądze szybciej zaczynają się pomnażać. Jest to bardzo ważny czynnik, gdyż zdarza się, że niższe oprocentowanie z codzienną kapitalizacją pozwala zarobić więcej niż oprocentowanie wyższe, ale z kapitalizacją miesięczną.

Jeżeli ROR nie jest oprocentowany, dobrze jest zadbać o to, by można było połączyć go z kontem oszczędnościowym o korzystnym oprocentowaniu. Możliwość ustanowienia rachunku oszczędnościowego przypisanego do ROR jest niezwykle wygodna, gdyż pozwala dokonywać pomiędzy nimi przelewów w czasie rzeczywistym, co gwarantuje szybki dostęp do gotówki w razie potrzeby.

Po piąte: kierowane do konkretnej grupy klientów

Najczęściej najciekawszą ofertę rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych można znaleźć, przeglądając konta kierowane do poszczególnych grup klientów, czyli do osób pracujących i dobrze zarabiających, studentów, seniorów i młodzieży. Tego typu produkty bankowe najlepiej odpowiadają potrzebom konkretnych klientów i pozwalają im korzystać z wielu usług dodatkowych, które pozwolą im obniżyć koszty zakupów czy opłacania rachunków. Osoby zarabiające powyżej 3-5 tysięcy złotych miesięcznie mogą skorzystać przykładowo z ofert ROR VIP lub Prestiż, umożliwiające otrzymanie np. karty kredytowej z wysokim limitem, za którą nie będzie pobierana opłata roczna ani miesięczna. Dodatkowo z kontem VIP lub Prestiż może być zintegrowany rachunek walutowy bądź rachunek maklerski.

W przypadku rachunków osobistych dla seniorów (zwykle mogą z nich korzystać osoby powyżej 55-60 roku życia bądź otrzymujące emeryturę lub rentę) można natomiast liczyć na liczne udogodnienia w postaci zniżek na zakupy w sklepach spożywczych czy na zwrot części wydatków poniesionych na zakup leków – niektóre ROR dla seniorów gwarantują zwrot nawet do kilkuset złotych rocznie.

Instytucje finansowe przygotowują ciekawą ofertę także dla studentów. Osoby uczące się na uczelniach wyższych mogą liczyć na darmowe prowadzenie konta i posiadanie karty płatniczej aż do momentu ukończenia 26 lub 30 roku życia. Co więcej, mogą one korzystać z programów pozwalających odzyskiwać część pieniędzy wydanych na sport, rekreację czy rozrywkę.

Rachunki kierowane do młodzieży są natomiast idealnym rozwiązaniem dla wszystkich nastolatków, mających przynajmniej 13 lat. Dzięki nim mogą korzystać z bezpłatnego rachunku bankowego, na którym mogą gromadzić swoje kieszonkowe. Co ważne, do tego typu konta może być wydana karta płatnicza, która umożliwi młodemu człowiekowi bezproblemowe płacenie za zakupy bez konieczności noszenia przy sobie gotówki.

Po szóste: wybrane spośród wielu ofert

Szukając idealnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, należy pamiętać, że każdy działający w Polsce podmiot bankowy oferuje co najmniej kilka produktów tego typu. Dzięki temu ROR można wybrać spośród bardzo rozbudowanej i zróżnicowanej oferty. Dobrze jest więc dobrze się jej przyjrzeć i zdecydować się na ten rachunek, który będzie najlepiej dopasowany do naszych oczekiwań. Nie warto jest przywiązywać się do jednej instytucji finansowej i szukać rachunku osobistego dla klientów indywidualnych jedynie w niej – konkurencja może mieć bowiem znacznie atrakcyjniejsze produkty tego typu.

Aby szybko porównać ze sobą oferty ROR z poszczególnych podmiotów bankowych, można skorzystać z internetowych rankingów i porównań. Są one dostępne za darmo, a zaznajomienie się z nimi nie zajmuje więcej niż kilka minut. Co ważne, pozwalają one zestawiać ze sobą jedynie interesujące nas rachunki osobiste, a nie wszystkie, które można tylko znaleźć w ofercie poszczególnych instytucji finansowych.