Ranking kont

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

Ranking kont online

Wybór konta bankowego należy uzależnić od kilku czynników. Przede wszystkim trzeba określić, z jakich usług korzysta się najczęściej i w jaki sposób się je wykorzystuje. Koszty rachunku nie powinny być bowiem jedynym kryterium, na podstawie którego wybierzemy konto osobiste. Warto więc wiedzieć, na jakie kwestie zwracać uwagę.

Zakładanie rachunku osobistego

Obecnie możliwe jest założenie rachunku osobistego na kilka sposobów. Tradycyjnie założenie konta odbywa się podczas wizyty w oddziale bankowym. Doradca klienta prosi wtedy o podpisanie kilku dokumentów oraz o zapoznanie się z cennikiem opłat za poszczególne operacje dokonywane przy użyciu konta. Ponadto konieczne jest przedstawienie swojego dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia danych wpisanych we wniosku o otwarcie rachunku. W czasie otwierania rachunku w sposób tradycyjny można złożyć dyspozycję wygenerowania loginu i hasła służących do logowania się do systemu bankowości elektronicznej.

Możliwe jest również założenie ROR przez Internet bez konieczności odwiedzania placówki bankowej. Opcja ta jest jednak zwykle zarezerwowana dla osób, które posiadają już rachunek osobisty w tym samym lub w innym banku – osoby zakładające swoje pierwsze konto z reguły muszą odwiedzić oddział banku osobiście. Klienci posiadający rachunek w danej placówce zwykle nie muszą już spełniać żadnych dodatkowych formalności, a osoby posiadające konto w innej placówce – najczęściej muszą potwierdzić swoje dane poprzez dokonanie z istniejącego już rachunku przelewu, który pozwoli dokonać weryfikacji danych.

Internetowe rachunki osobiste

Rachunki bankowe z dostępem do systemu bankowości elektronicznej należą do jednych z najtańszych na rynku rachunków osobistych. Cechują się one najniższymi opłatami za ich prowadzenie oraz za dokonywanie różnorodnych transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych. Rachunki tego typu powodują jednak często problemy związane z trudnością w osobistym skontaktowaniu się z przedstawicielem banku w celu rozwiązania ewentualnych problemów. W przypadku rachunku online w banku internetowym może również pojawić się konieczność ponoszenia dość wysokich opłat związanych z wypłacaniem gotówki z bankomatów obcych.

Oprocentowanie rachunków osobistych

Zazwyczaj rachunki osobiste są objęte zerowym oprocentowaniem. Oznacza to, że wszystkie zgromadzone na nich pieniądze nie pozwalają zarobić ani grosza. Rzadko spotyka się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, na których doliczane są odsetki w wysokości kilku procent w skali roku. Odsetki te zwykle dotyczą jednak określonej wysokości salda na ROR, powyżej której gotówka nie jest oprocentowana – limit ten z reguły nie jest wyższy niż 3000 złotych. Niewysokie oprocentowanie bardzo często pojawia się też w przypadku tak zwanych kont dla seniorów.

Konto oszczędnościowe do rachunku

Aktualnie mamy możliwość zakładania kont oszczędnościowych niemalże do wszystkich rachunków osobistych. Opcja ta jest szczególnie przydatna dla osób, którym zależy na możliwości oszczędzania pieniędzy bez konieczności „zamrażania” ich na długi czas. ROR skojarzony z rachunkiem oszczędnościowym jest bardzo wygodny, zwłaszcza gdy zależy nam na możliwości dokonywania szybkich, darmowych przelewów pomiędzy jednym i drugim kontem. Co ważne, konta osobiste z dostępem online pozwalają dokonywać obu typów operacji bezgotówkowych w ciągu kilku sekund nawet w weekendy, kiedy inne przelewy nie są księgowane.

Konto z rachunkiem maklerskim

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe z możliwością łatwego kupowania akcji, obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych są kierowane do wszystkich osób, które chcą pomnażać posiadany kapitał, korzystając z tego typu instrumentów finansowych. Konta te zwykle nie są jednak darmowe, a opłaty za prowadzenie obu rachunków mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Można zatem przyjąć, że rachunki te są kierowane jedynie do wąskiego grona klientów banków, którzy mogą pozwolić sobie na ponoszenie wysokich kosztów związanych z prowizjami czy też z innymi opłatami.

Opłata za prowadzenie rachunku

W zależności od typu posiadanego rachunku osobistego może być on objęty opłatami za jego prowadzenie bądź nie. Najczęściej z opłaty tej zwolnione są konta dla studentów do 26 roku życia, dla nastolatków bądź dla seniorów. W przypadku pozostałych klientów zwolnienie z opłaty za prowadzenie ROR jest zwykle uzależnione od tego, czy na rachunek ten wpływa wynagrodzenie i od tego, jakiej jest ono wysokości.

Opłata za posiadanie karty debetowej

Standardowe jest też pobieranie opłaty za posiadanie karty debetowej wydanej do ROR. Opłaty tej mogą uniknąć zwykle jedynie te osoby, które wykonają odpowiednią liczbę transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu lub gdy transakcje te będą równe określonej w regulaminie kwocie. W kwestii pobierania opłaty za kartę debetową banki stosują dwie metody – część placówek pobiera opłatę karną w przypadku braku użytkowania karty, a inne decydują się na jej zniesienie w przypadku aktywnego korzystania z niej.

Opłata za wypłaty z bankomatów

Coraz więcej kont osobistych umożliwia darmowe korzystanie ze wszystkich bankomatów na terenie kraju. Część rachunków objęte jest jednak koniecznością uiszczania kilkuzłotowej opłaty w przypadku każdorazowej wypłaty pieniędzy z bankomatu obcego, czyli niebędącego w posiadaniu danej instytucji finansowej. Niekiedy opłata ta jest pobierana w formie prowizji, której wysokość wzrasta wraz z wysokością wypłacanej z bankomatu kwoty.

Rachunek bez opłat

W przypadku rachunków osobistych reklamowanych jako produkty bez opłat konieczne jest sprawdzenie, czy oferta ta nie ograniczona czasowo. Zdarza się, że darmowe konta są faktycznie wolne od jakichkolwiek opłat, jednak po kilku miesiącach, czy po roku użytkowania, zaczynają być one naliczane. Może się wtedy też okazać, że klient chcący zrezygnować z tego rodzaju rachunku, będzie musiał zapłacić karę w wysokości kilkudziesięciu czy nawet kilkuset złotych – nawet jeśli będzie chciał on skorzystać z innego ROR w tym samym banku. Kara za rezygnację z rachunku nie zostanie pobrana jedynie po opłacaniu konta przez okres zapisany w umowie o jego otwarciu.

Konto walutowe

Konto tego typu pozwala jego właścicielowi dokonywać identycznych operacji jak na zwykłym ROR, z tą różnicą, że operacje te są wykonywane w walucie obcej. Możliwe jest więc wykonywanie wszelkich przelewów, opłacanie rachunków, zakładanie lokat czy też korzystanie ze zleceń stałych. Do rachunku walutowego może być też wydana karta płatnicza, pozwalająca płacić za zakupy w sklepach tradycyjnych, wypłacać gotówkę w bankomatach, czy też przelewać należne pieniądze za zakupy internetowe. Konto to jest polecane wszystkim osobom, które zarabiają w obcej walucie i chcą korzystać z gotówki bez uzależniania jej wartości od kursów walut i bez konieczności ponoszenia opłat za jej przewalutowanie. Rachunek walutowy może być też zintegrowany ze standardowym rachunkiem osobistym.

Konto walutowe może być prowadzone zazwyczaj jedynie dla: euro, dolarów amerykańskich, franków szwajcarskich oraz funtów szterlingów. Niekiedy placówki bankowe mogą też wymagać, by na rachunku przez cały czas pozostawała kwota minimalna, np. 100 euro czy 200 funtów szterlingów.

Konto dla studenta

Rachunki osobiste dla studentów zwykle oferują dość wąski zakres usług bezpłatnych, jednakże dla osób młodych, nie muszących płacić wielu rachunków, limit ten może być wystarczający. Studenci mający mniej niż 26 lat zazwyczaj nie muszą ponosić kosztów prowadzenia ROR, jednak opłata za wydanie karty płatniczej jest od nich pobierana. W wielu placówkach nie jest ona wysoka i wynosi nie więcej niż 5 zł miesięcznie, jednak w bankach tych nie przysługuje zwolnienie z obowiązku jej płacenia nawet po dokonaniu dużej liczby transakcji bezgotówkowych.

Studenci często też mogą skorzystać z dodatkowych usług do konta, wśród których najpopularniejsze są możliwość płacenia za pomocą smartfonu i możliwość dokonywania transakcji PayPal. Normą jest też już oferowanie studentom kart do płatności zbliżeniowych.

Konto dla seniora

Rachunek tego typu proponowany jest we większości banków osobom, które ukończyły co najmniej 50 lat – w części placówek minimalny wiek osoby zakładającej tego rodzaju konto to 60 lat. Niekiedy rachunek dla seniora mogą też założyć klienci pobierający emeryturę lub rentę bez względu na to, czy ukończyli już wiek uprawniający pozostałe osoby do skorzystania z tego samego ROR.

Konta dla osób w starszym wieku zwykle są zwolnione z opłaty za ich prowadzenie, jednak zazwyczaj nie umożliwiają one wykonywania darmowych przelewów internetowych – wszystkie przelewy muszą być zlecane w oddziale banku i są one obarczone obowiązkowymi opłatami. Zaletą tychże rachunków są jednak bezsprzecznie trzy kwestie. Seniorzy często mogą korzystać z ubezpieczeń medycznych i domowych, które są oferowane darmowo każdemu posiadaczowi konta dla osób starszych. W ramach tychże ubezpieczeń możliwe jest korzystanie z pomocy lekarskiej w przypadku nagłego zachorowania, infolinii prawnej czy też z pomocy psychologicznej. Niekiedy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje też opcję dostawy leków do domu seniora czy dostarczenia mu sprzętu do rehabilitacji, jak również wykonywania napraw sprzętów AGD lub instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

Konto dla nastolatka

Rachunek osobisty dla nastolatka może posiadać każda osoba, która ukończyła 13 rok życia. Warunkiem założenia tego typu konta jest wyrażenie zgody przez rodzica bądź opiekuna prawnego oraz ich obecność w trakcie zawierania umowy o prowadzenie rachunku – sama umowa musi jednak zostać podpisana zarówno przez rodzica, jak i nastolatka. Obowiązek ten powoduje, że nastolatek zakładający własny rachunek bankowy musi posiadać także tymczasowy dowód osobisty lub przynajmniej ważną legitymację szkolną.

Rachunek dla niepełnoletniego dziecka może być zarówno formą subkonta w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym rodzica, jak i samodzielnym kontem. Zazwyczaj konta te zwolnione są ze wszelkich opłat. Ponadto rodzic może określić, że nastolatek nie może dokonać w ciągu jednego dnia przelewów lub wypłat z bankomatów na kwotę wyższą niż np. 50 złotych.

Zamknięcie konta osobistego

Aby zamknąć rachunek osobisty, z którego się nie korzysta, wystarczy udać się do oddziału banku i zgłosić taki zamiar. Pracownik placówki wręcza klientowi stosowny wniosek, w którym należy określić, z jakiego powodu zamykany jest ROR oraz złożyć podpis. Wniosek rozpatrywany jest maksymalnie w czasie 30 dni, podczas których na rachunku nie powinno się już dokonywać żadnych operacji. Warto też pamiętać, że może się zdarzyć, że w przypadku zamykanych kont z dostępem do bankowości elektronicznej, będą one widoczne w systemie online jeszcze przez kilka tygodni. Nie oznacza to jednak, że wniosek o zamkniecie rachunku został rozpatrzony negatywnie – bank chroni się bowiem przed ewentualnym pojawieniem się debetu na rachunku, który może być zaksięgowany ze sporym opóźnieniem.

Kiedy opłaca się założyć konto walutowe?

Kiedy opłaca się założyć konto walutowe?

Kiedy opłaca się założyć konto walutowe? Pracujesz za granicą, studiujesz na uczelni poza Polską, a może dużo podróżujesz? Jeśli tak, być może należysz do grona osób, które powinny zainteresować się kontami walutowymi. Dzięki nim możliwe jest...

czytaj dalej

Polecamy konto:

konto osobiste BGŻ BNP Paribas

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta
 • do 300zł premii za opłaty kartą

Otwórz konto

 

Polecamy konto:

konto bankowe Millennium

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za wypłaty z bankomatów
 • 0zł za kartę do konta

Otwórz konto

 

Polecamy konto:

ranking kont Tmobile

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów

Otwórz konto

 

Oceń